Stelling
"Maak geen opleidingsplan, maar een inzetbaarheidsplan."
0
0
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Home Achtergrond ‘Arbeidsmarkt is niet duurzaam’
Achtergrond

‘Arbeidsmarkt is niet duurzaam’

Nederland heeft nog geen duurzame arbeidsmarkt. Die stevige conclusie komt uit het whitepaper ‘Blik op wetenschap 2015 – Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt’ uitgegeven door de Universiteit Utrecht. Er zijn drie belangrijke problemen, waar we wat aan moeten doen om duurzamer te kunnen werken met elkaar.

De Nederlandse arbeidsmarkt is op enkele punten structureel uit balans, stellen de onderzoekers van de Universiteit Utrecht in het persbericht bij het whitepaper. Toch is een duurzame arbeidsmarkt wel binnen bereik, concluderen ze. Het zal in veel opzichten niet vanzelf gaan; “Institutionele- én gedragsverandering van werkgevers en werknemers zijn noodzakelijk”, aldus Joop Schippers, hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht en hoofdauteur van het whitepaper.

Drie problemen met onze arbeidsmarkt

Het whitepaper wijst drie hoofdproblemen aan. Zo leidt de veeleisende arbeidsmarkt en een goed ontwikkelde verzorgingsstaat in Nederland tot een scherpe tweedeling tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’ op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er een kwalitatieve en kwantitatieve ‘onderbenutting’ (van vrouwen, allochtonen en ouderen) en ‘overbenutting’ (en daaruit volgende te grote werk- en tijdsdruk) van grote groepen werkenden.

Hoge productiviteit

De Nederlandse arbeidsmarkt maakt volgens de onderzoekers momenteel een scherp onderscheid tussen de mensen die er actief op zijn (de insiders die werken of actief zoeken naar werk), en degenen die dat niet doen. Dat zijn de outsiders, die zich hebben afgekeerd van de arbeidsmarkt. Nederlanders werken verhoudingsgewijs weinig, maar de arbeidsproductiviteit is hoog. Steeds beter opgeleide mensen werken met steeds geavanceerdere technologie en realiseren daarmee een steeds hogere productie per persoon. Dit is echter niet de enige reden dat de arbeidsproductiviteit zo hoog is. Veel laagproductieve burgers staan gedeeltelijk of zelfs volledig buiten het arbeidsproces. Vanwege de ‘werk als topsport’-cultuur komen zij moeilijk weer aan een baan. Zonder gerichte actie zal de kloof tussen de insiders en de outsiders alleen maar groter worden, denken de onderzoekers. Werken in Nederland vergt een hoge inzet.

Onderbenutting van talent

Grote groepen werkenden worden in Nederland zowel kwalitatief als kwantitatief onderbenut. Vrouwen belanden nog regelmatig in lagere functies dan mannen met een vergelijkbare opleiding of ervaring. Hetzelfde geldt voor werknemers van allochtone herkomst en werkenden met een beperking. Ook ouderen worden relatief onderbenut: hun productiviteit vermindert doordat hun opleiding of ervaring niet langer aansluit bij de vraag van de markt. Werkgevers investeren vooral in werknemers die hoogproductief zijn in de verwachting een beter rendement te behalen.

Overbenutting van talent

Naast onderbenutting is er in Nederland ook sprake van zowel kwalitatieve als kwantitatieve ‘overbenutting’. Bij kwalitatieve overbenutting wordt er teveel gevraagd van de werknemer; hij of zij heeft niet de kwalificaties om het werk goed uit te voeren. De gevolgen kunnen haperende productieprocessen en ontevreden klanten of patiënten zijn. Bij kwantitatieve overbenutting beschikt de werknemer wel over de juiste competenties, maar komt hij structureel tijd tekort om zijn takenpakket goed uit te voeren. Dit leidt tot een verhoogde werkdruk, en uiteindelijk tot werk-gerelateerd verzuim.

Arbeidsmarkt kan duurzamer worden

In de whitepaper worden een aantal gedrags- en institutionele veranderingen verkend die mogelijk en nodig zijn om een duurzame arbeidsmarkt dichterbij te brengen. Kansrijk daarbij lijken minder sturing van boven af (zowel op macro- als organisatieniveau), en meer ruimte voor kleinschalige initiatieven. Tegelijk vergt dit extra aandacht voor arbeidsgroepen die het ontbreekt aan voldoende productief en zelfregulerend vermogen.

Ander gedrag is nodig

Regelgeving en institutionele veranderingen zijn niet voldoende voor een duurzamer arbeidsmarkt. Ook moeten alle betrokken partijen zich anders opstellen. Zo zal de Participatiewet tot niets leiden als werkgevers onvoldoende bereid zijn de kansarmen een kans te geven en wordt de stage van een allochtone jongere alleen een succes als de zittende werknemers hem/haar daadwerkelijk helpen iets te leren.

(Persbericht Universiteit Utrecht)

Wilt u weten hoe het werk wel duurzamer kan worden verdeeld? Kom naar de Inspiratiedag Over Duurzame Inzetbaarheid 2015, op donderdag 10 december aanstaande in Doorn. Met workshops, best practices en plenaire key notes weet u in een dag alles dat nodig is om tot een betere, duurzamere werkverdeling te komen. Klik hier voor meer informatie.

Tags : ,
Categorie : Achtergrond, Arbeidsmarkt, Langer doorwerken, Langer werken, Nieuws

0 reacties op ‘Arbeidsmarkt is niet duurzaam’

Congres Over Duurzame Inzetbaarheid 2017

15 juni 2017 | Spelenderwijs duurzaam inzetbaar
Om medewerkers écht duurzaam inzetbaar te maken moeten zij er zelf mee aan de slag. Tijdens het congres Over Duurzame Inzetbaarheid krijgt u hiervoor de instrumenten.

Jaarlijks onderzoek naar DI
Aukje Nauta (Factor Vijf) presenteert de belangrijkste bevindingen uit het Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017.

Kijk snel voor totale programma en schrijf u in>

Congres Anders Werken

20 april 2017 | Breukelen
In een wereld die continu verandert en waar ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen is HR de enige constante. Of toch niet? Blijf vernieuwen als HR. Ontdek hoe u zelf richting geeft aan een wendbare, toekomstbestendige organisatie, met tevreden medewerkers die samenwerken voor het beste resultaat.
Meer informatie / programma

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke twee weken het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

16 maart 2017
HR-wetgeving actualiteitendag
Na deze dag kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. We concentreren ons op: sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en personeel&fiscus.
Meer informatie

28 maart 2017
Praktijkdag Strategische Personeelsplanning
Stuurt uw organisatie nog niet optimaal op de strategische inzet van personeel? Strategische personeelsplanning (SPP) is een goed hulpmiddel om dit te verbeteren. Kom thuis met een implementatieplan op maat. Meer informatie

 

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .