Stelling
"Werkgevers en werknemers willen Het Nieuwe Beoordelen om verschillende motieven."
9
16
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Home Dossiers Langer werken Bedrijven maken langer doorwerken wat makkelijker
Langer werken

Bedrijven maken langer doorwerken wat makkelijker

Steeds meer bedrijven passen het takenpakket van hun medewerkers aan, zodat ze langer en beter kunnen doorwerken. Deed krap een op elke drie bedrijfsorganisaties dat in 2013, vorig jaar deed bijna de helft (43%) aan deze vorm van job crafting. Ondertussen nemen ook de arbeidsproductiviteit en de werkdruk toe. Dit blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2016 van TNO.

Vooral landbouwbedrijven en overheidsorganisaties zijn bereid om de inhoud van functies aan te passen, zodat degene die ze uitvoert het werk langer en beter kan volhouden. In 2010 nam 10 procent van de onderzochte bedrijven zulke maatregelen, vorig jaar deed 16 procent dit.

Meer aanpassingen

Ook op andere onderdelen van HR-beleid zijn meer bedrijven bereid tot aanpassingen dan in de voorbije crisisjaren. Zo stellen meer organisaties mogelijkheden voor scholing, promotie en loopbaan voor hun medewerkers beschikbaar, en is er meer ruimte voor het combineren van werk en zorgtaken. Sinds 2012 is er in steeds meer bedrijven ruimte voor leidinggevende en medewerker om individuele maatwerkafspraken te maken over ontwikkeling en opleiding.

Over de helft

Daarmee loopt het aandeel bedrijven dat maatregelen treft gericht op langer doorwerken van het personeel al sinds 2010 gestaag op. In 2010 nam net iets minder dan de helft van de bedrijfsorganisaties (45%) hierop maatregelen, in 2016 lag het percentage op 55 procent.

Werkdruk groter risico

Volgens werkgevers neemt het risico op werkdruk toe. In 2016 noemt 48 procent van de bedrijven (met 72 procent van de werknemers in dienst) dit als belangrijk arbeidsrisico tegenover 41 procent in 2010. Tegelijk zeggen werkgevers ook vaker maatregelen te hebben getroffen om psychosociale risico’s te beperken. Dat doen ze met name door werknemers meer regelruimte in het werk te geven, de organisatie van het werk te veranderen of een aanspreekpunt voor werknemers in te stellen.

Psychosociale risico’s

Ook zijn psychosociale risico’s (psa) vaker een gespreksonderwerp tijdens functioneringsgesprekken en werkoverleg. Met name in de gezondheidszorg en bij de overheid ondernemen organisaties actie om psychosociale risico’s te beperken. In deze sectoren zien werkgevers werkdruk ook het vaakst als belangrijk arbeidsrisico.

Arbeidsproductiviteit stijgt ook

De toename van het werkdrukrisico hangt deels samen met de toenemende arbeidsproductiviteit, omzet en winst. In 2016 rapporteerden 40 procent van de ondervraagde bedrijven en instellingen een toename in hun arbeidsproductiviteit sinds 2014. Vergeleken met 2012 is dat een stijging van 9 procentpunten. Vooral in de commerciële dienstverlening en de industrie neemt volgens werkgevers de arbeidsproductiviteit sterk toe. Het volledige WEA-rapport is te downloaden vanaf de website van TNO.

Tags : ,
Categorie : Langer werken, Nieuws
Congres Anders Werken

9 november |Jaarbeurs
Innovatieve organisaties delen met u hoe zij ‘anders werken’. Hoe zij conventies hebben durven loslaten. Anders werken en anders denken over:

> de inrichting van de organisatie;
> samenwerking;
> het organiseren en inrichten van HR.
Meer informatie / programma

Inzet Op Maat 2017

20 en 21 november 2017 | Hét vakevent over duurzame inzetbaarheid


Met ‘fitte’ medewerkers houd jij jouw organisatie ook vitaal en kun je sneller inspelen op ontwikkelingen en kansen die zich voordoen. Vanuit HR kun je aangeven wat er moet gebeuren om collega’s beter inzetbaar te maken en te houden. Er liggen nieuwe kansen, maar het vraagt om een heldere visie en een aanpassing van jouw huidige beleid. Kom langs bij Inzet op Maat en laat je inspireren en informeren!

Klik hier voor totale programma en schrijf u in>>

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

1 juni 2017
Veilig contracteren van ZPP’er
Wat is de actuele stand van zaken omtrent contracteren van ZZP’ers? Aan de hand van praktijk-
voorbeelden analyseert u de risico’s rondom de flexibele schil binnen uw organisatie, ziet u hoe bij u de zaken ervoor staan en krijgt u advies.
Meer informatie 

12 oktober 2017
HR-wetgeving actualiteitendag
Na deze dag kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. We concentreren ons op: sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en personeel&fiscus.
Meer informatie

 

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .