Stelling
"Wie een ander gestrest vindt, moet eerst naar zichzelf kijken."
20
16
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Home Achtergrond Doorwerken? Je moet het maar kunnen / willen!
Achtergrond

Doorwerken? Je moet het maar kunnen / willen!

Steeds meer mensen door als werknemer of zelfstandige nadat ze recht hebben op AOW. Wie zijn deze mensen en waarom doen ze dit? Hoe denken werkgevers over ze? Verdringen ze jongeren? TNO en ROA hebben tussen 2015 en 2017 deze vragen onderzocht met subsidie van Instituut Gak, Netspar en het ministerie van SZW.

Steeds meer mensen werken steeds langer door. Zelfs tot na de leeftijd waarop we (eindelijk) met AOW kunnen. De overheid stimuleert het volop. Bijvoorbeeld door de afschaffing van prepensioenregelingen en de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Maar ook is het sinds 2016 makkelijker voor werkgevers om pensioengerechtigden in dienst nemen of houden. Er ontstaat veel minder snel een vaste aanstelling, en bij ziekte hoeft de werkgever veel korter loon door te betalen. De overheid wil graag dat de overgang van werk naar definitieve uittreding geleidelijker gaat, bijvoorbeeld via deeltijdpensionering. Mensen die recht hebben op AOW kunnen  nog steeds aantrekkelijk zijn voor werkgevers, omdat zij specifieke kennis en vaardigheden hebben.

Voor wie?

Hierbij is wel de vraag aan de orde voor wie langer doorwerken mogelijk is. De fysieke en psychische belastbaarheid van jongere werkenden is vaak niet gelijk aan die van ouderen. En in elk beroep worden daar verschillende eisen aan gesteld. Ook is het mogelijk dat  langer doorwerken door AOW’ers gevolgen heeft voor jongeren (of de jongere ouderen) op de arbeidsmarkt. Worden ze weggeconcurreerd door vitaal-doorwerkende AOW’ers?

Specifieke vragen

Dit roept specifieke onderzoeksvragen op over de omvang en gevolgen van doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De volgende vragen zijn onderzocht: Wie werken er door en waarom? Hoe denken werkgevers over AOW’ers die doorwerken? Is er sprake van verdringing van jongeren door AOW’ers die doorwerken, of vullen jongeren en ouderen elkaar juist aan?

Twee groepen doorwerkers

De onderzoekers stelden vast dat er een (grote) groep AOW’ers is die niet doorwerkt, omdat ze dat niet hoeven te doen en wellicht ook omdat ze niet willen doorwerken. Ze constateerden ook dat het aantal doorwerkende AOW’ers nog gering is. Toch werken steeds meer mensen met AOW door. De redenen om dit te doen zijn verschillend, maar door hun motieven vallen de ‘doorwerkers’ uiteen in twee groepen.

1} Een groep – vaak hoger opgeleiden met een hoog inkomen – die vooral uit interesse en bevlogenheid wil doorwerken.

2} Een groep werkenden met een laag inkomen die door moet werken omdat zij het anders financieel niet redden.

Werkgevers: juiste persoon, juiste moment

Werkgevers vinden doorwerken met AOW (nog) niet heel belangrijk. Voor hen zijn doorwerkende AOW-ers vooral aantrekkelijk als zij taken verrichten die jongeren niet willen of kunnen doen. Deze doorwerkende AOW-ers vullen gaten in de arbeidsmarkt op. Jongere werknemers verdringen ze amper tot niet. Voor de werkgevers staat het inhuren van de juiste persoon op het juiste moment centraal, en niet de leeftijd. Het inzetten van AOW-gerechtigden is vaak ook geen bewuste keuze. AOW-gerechtigden worden veelal vanuit het eigen netwerk geworven. Voordeel hiervan is dat de kwaliteiten en competenties van de AOW-gerechtigde vooraf al bekend zijn.

Gezondheid: kip of ei?

De rol van gezondheid bij doorwerken is dubbel. Een goede gezondheid houden is vaak een motief om langer door te werken. Maar het is ook een randvoorwaarde om te kunnen doorwerken. Zo lijkt het een kip-ei-kwestie. Maar wie al niet gezond is bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zal minder vaak langer door kunnen of willen werken.

Doorwerken uit armoede

Financiële aspecten spelen een belangrijke rol bij de beslissing om door te werken. Vooral werkenden met een laag inkomen werken de laatste jaren veel vaker door. Onder invloed van de economische situatie, het toenemende aantal flexwerkers en de groeiende groep zzp’ers wordt verwacht dat het aantal mensen dat onvoldoende inkomen of buffer heeft de komende jaren stijgt. Het beleid moet zich daarom richten op deze groep, vinden de onderzoekers. Werkgevers en de overheid moeten zowel kijken naar het faciliteren van deze groep bij het vinden of behouden van werk, als naar het voorkomen van financiële problemen bij mensen met AOW.

Meer weten?

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een brochure, uitgegeven door TNO.

Tags :
Categorie : Achtergrond, Langer doorwerken, Langer werken, Nieuws
Congres Anders Werken

9 november |Jaarbeurs
Innovatieve organisaties delen met u hoe zij ‘anders werken’. Hoe zij conventies hebben durven loslaten. Anders werken en anders denken over:

> de inrichting van de organisatie;
> samenwerking;
> het organiseren en inrichten van HR.
Meer informatie / programma

Inzet Op Maat 2017

20 en 21 november 2017 | Hét vakevent over duurzame inzetbaarheid


Met ‘fitte’ medewerkers houd jij jouw organisatie ook vitaal en kun je sneller inspelen op ontwikkelingen en kansen die zich voordoen. Vanuit HR kun je aangeven wat er moet gebeuren om collega’s beter inzetbaar te maken en te houden. Er liggen nieuwe kansen, maar het vraagt om een heldere visie en een aanpassing van jouw huidige beleid. Kom langs bij Inzet op Maat en laat je inspireren en informeren!

Klik hier voor totale programma en schrijf u in>>

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

1 juni 2017
Veilig contracteren van ZPP’er
Wat is de actuele stand van zaken omtrent contracteren van ZZP’ers? Aan de hand van praktijk-
voorbeelden analyseert u de risico’s rondom de flexibele schil binnen uw organisatie, ziet u hoe bij u de zaken ervoor staan en krijgt u advies.
Meer informatie 

12 oktober 2017
HR-wetgeving actualiteitendag
Na deze dag kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. We concentreren ons op: sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en personeel&fiscus.
Meer informatie

 

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .