Stelling
"Werk waar je ziek van wordt moet je direct opzeggen."
68
29
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Home Achtergrond Duurzame inzetbaarheid kan je meten
Achtergrond

Duurzame inzetbaarheid kan je meten

Investeren in gezonde, competente, gemotiveerde werknemers is investeren in duurzame inzetbaarheid. Want medewerkers die gezond, flexibel en betrokken zijn, zijn meer tevreden en productiever. Medewerkers zijn immers het belangrijkste kapitaal van een onderneming: zij zorgen voor het succes. HR Analytics kan duurzame inzetbaarheid ondersteunen door meetbaar en inzichtelijk te maken hoe de organisatie ervoor staat.

Het is de vraag hoe je het als organisatie zo kunt organiseren, dat je niet alleen kunt reageren, maar ook kunt anticiperen. Vragen die leven bij HR en het management en waarop niet altijd adequaat een antwoord gegeven kan worden, zijn vragen als ‘Hoe kan het dat de uitstroom zo hoog is?’ en ‘Hoe kan het dat mijn ziekteverzuim zo oploopt?’. Bij voorkeur zijn we dergelijke ontwikkelingen voor: eerder ingrijpen om erger te voorkomen, of beter nog, voorkomen dat zaken een te grote uitstroom of een hoog ziekteverzuim veroorzaken.

Duurzaamheid in kaart

Hierbij kan aandacht worden gegeven aan HR analytics en de hulpmiddelen en tools die gebruikt kunnen worden om de HR-prestatie van de organisatie inzichtelijk te maken. Niet alleen worden alle relevante Kritieke Prestatie-Indicatoren (kpi’s) besproken, ook geven we aandacht aan de juiste toepassing van de Balanced Scorecard en andere rapportagemethoden. In deze outline wordt ingegaan op enkele succesfactoren en kritische prestatieindicatoren als u duurzame inzet op deze manier meetbaar wilt maken.

Duurzame inzetbaarheid: succesfactoren

Volgens het Manifest Duurzame Inzetbaarheid uit 2012 zijn er vier succesfactoren die zorgen voor de maximale opbrengst van duurzame inzetbaarheid: betrokkenheid, organisatie, gezondheid en ontwikkeling. Onderstaand worden deze factoren kort beschreven.

Betrokkenheid

Medewerkers zullen meer betrokken zijn als zij ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om hun vakmanschap uit te oefenen en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren. Mensen die hun werk als zinvol zien en plezier hebben in hun werk, leveren beteren prestaties en zijn minder vaak ziek.

Organisatie

De onderneming moet de medewerkers faciliteren door een goede organisatie van het werk. Leidinggevenden ondersteunen de medewerkers, zodat zij optimaal hun werk kunnen doen. Mensen zullen zich beter ontwikkelen als zij daarvoor de ruimte krijgen; managers moeten zaken loslaten en de hiërarchie minder toepassen.

Gezondheid

Medewerkers met een goede gezondheid zullen over het algemeen beter in staat zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan de onderneming. De onderneming kan de medewerkers bewust maken van het belang van een goede gezondheid en een gezondere levensstijl. Er moet tijd zijn om te herstellen en de werk-privé-balans moet in evenwicht zijn. Dat kan met programma’s die de gezondheid bevorderen, zoals stoppen met roken, fitness, of diëten.

Ontwikkeling

Medewerkers zullen het meest productief zijn als zij op het juiste niveau aan het werk zijn en uitdaging ervaren. Een match tussen de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk en de competenties van de medewerkers, is zeer belangrijk. Daarvoor moet allereerst inzichtelijk gemaakt worden welke competenties er zijn en welke per functie nodig zijn. Ontwikkeling moet ook worden gefaciliteerd door HR en de lijnmanager, bij voorbeeld in een ontwikkelplan.

Kpi’s

Deze succesfactoren staan niet op zichzelf, maar zijn aan elkaar gerelateerd. Als het werk goed is georganiseerd, en als de medewerker zich ontwikkelen en in goede gezondheid verkeert, zal hij of zij meer betrokken en productiever zijn. Des te groter is het belang van inzicht in hoe de organisatie het doet op de verschillende factoren. Per aandachtsgebied kan men kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s) opstellen. Deze kpi’s hebben invloed op elkaar en vervolgens op de hele organisatie.

Analytics

Kritieke prestatie-indicatoren zijn onlosmakelijk verbonden met HR Analytics. In dit artikel vindt u een verkorte omschrijving van de kritieke prestatie-indicatoren die zijn te gebruiken bij duurzame inzetbaarheid.

Kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s)

Prestatie-indicatoren meten de prestatie van een onderneming. Dat kan op het niveau van een proces tot een complete afdeling. De doelstelling of target vormt een belangrijk onderdeel van kpi’s. Een kpi meet altijd of iets goed, gemiddeld of niet goed is (groen, oranje of rood) ten opzichte van de gestelde doelstelling. Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van het SMART-principe waarbij de kpi’s Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Kpi’s zijn van strategisch belang en bestaan vaak uit meerdere operationele prestatie-indicatoren. Hieronder volgen enkele voorbeelden van dergelijke factoren voor elk van de vier succesfactoren die zijn benoemd voor duurzame inzetbaarheid.

Meetbare betrokkenheid

Medewerkerstevredenheid en vertrek van medewerkers geven een beeld van de betrokkenheid van de medewerkers. Door middel van een prestatie-indicator kan het percentage tevreden medewerkers worden weergegeven, waarbij ook gekeken kan worden naar de hoeveelheid medewerkers die de organisatie zouden aanbevelen aan anderen. Wat is het vertrekpercentage, groeit dat percentage? En is dat gewenst, of zit het percentage onder of boven het doel?

Meetbare organisatie

Door het uitvoeren van leiderschapstesten krijgt de onderneming inzicht in welke type leiders men in huis heeft. Is er een goede balans tussen autoritaire of juist meer instruerende leidinggevenden, past die verdeling niet alleen goed bij de onderneming, maar ook bij de visie en strategie? Persoonlijkheidstesten geven inzicht in de sterke punten van een leidinggevende, maar ook hoe hij leiding geeft en hoe hij met leiding omgaat. Door dat op een hoger niveau te bekijken, kun je kijken naar teamsamenstellingen. De leidinggevende leert de medewerkers beter kennen en kan zijn gedrag daarop afstemmen. Het wordt prettiger om samen te werken.

Meetbare gezondheid

Gezondheid kan meetbaar gemaakt worden door middel van verzuimrapportages en indicatoren. Verzuimcijfers kunnen per bedrijfsonderdeel getoond worden, per leeftijdscategorie, etc. Door middel van trendanalyses kun je een bepaalde ontwikkeling in tijd aantonen: waarom was het verzuim een jaar geleden veel lager dan nu? Door het gebruik van dashboards en het inzoomen op de verschillende afdelingen, kan men tot verdere inzichten komen. Een gemiddeld verzuimpercentage kan prima zijn, maar het inzoomen kan aantonen dat het op één afdeling 0% is, maar op een andere 20%. Juist door het gebruik van het Dashboard en het analyseren van de uitkomsten, krijgt men een beter beeld van de organisatie.

Meetbare ontwikkeling

Door het inzetten van prestatie-indicatoren kan inzichtelijk gemaakt worden hoeveel medewerkers op het juiste niveau zitten en welke medewerkers zich verder zullen moeten ontwikkelen om het werk op meeste optimale manier te kunnen doen. Een voorbeeld van een kpi is de effectiviteit en efficiency van het opheffen van het verschil tussen de beoogde en behaalde competenties van een medewerker. Deze kpi kun je opsplitsen in meerdere prestatie-indicatoren: het percentage medewerkers met een verschil tussen het beoogde en behaalde competentieniveau of hoe lang het duurt voor het verschil wordt opgeheven. Een dashboard kan de verschillende kpi’s op het gebied van ontwikkeling naast elkaar zetten en de mogelijkheid geven om verder in te zoomen op werknemersgroepen of afdelingen, etc.

Categorie : Achtergrond, Nieuws, Rendement op arbeid
E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

15 maart 2018
HR-wetgeving actualiteitendag
Na deze dag kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. We concentreren ons op: sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en personeel&fiscus.
Meer informatie

 

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Over Duurzame Inzetbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door: