Stelling
"Werkgevers en werknemers willen Het Nieuwe Beoordelen om verschillende motieven."
9
16
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Home Anders werken Een Nederland dat werkt
Anders werken

Een Nederland dat werkt

Minister Asscher waarschuwt tegen structureel te weinig werk door robotisering. Hij pleit voor een sociaal vangnet. Accepteren dat er in de toekomst nog veel meer mensen geen toegang hebben tot werk is echter een aantasting van onze beschaving.

Help, de robots komen! In zijn speech tijdens het SZW-congres van 29 september sprak minister Asscher zijn zorg uit over een toekomst waarin er te weinig werk zal zijn door de robotisering. Onderzoek van Deloitte laat zien dat het mogelijk gaat om 2 tot 3 miljoen banen.

Airbag
In zijn betoog legt de minster een sterke nadruk op de groeiende inkomensongelijkheid en het vraagstuk om het inkomen voor een grote groep structureel werkloze mensen veilig te stellen. Conclusie: het sociaal en fiscaal stelsel moet op de helling. Dat stelsel moet dienen als een airbag die ons inkomen veilig stelt als ons werk is ingenomen door robots of is opgelost in de cloud.

Werk brengt meer
De koppeling tussen werk en inkomen is een volkomen logische, maar leidt ook tot het totaal veronachtzamen van alle andere positieve effecten van werk. In ons werk hebben wij de mogelijkheid om behoeften uit alle lagen van de piramide van Maslow te bevredigen. Een salaris zorgt natuurlijk voor financiële zelfstandigheid. Werk is een sociale omgeving waarin vriendschappen ontstaan. Het brengt normen en waarden bij, geeft de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en het kan zelfs zin geven aan ons bestaan.

Aantasting van de beschaving
Op dit moment zijn er al meer dan één miljoen mensen die ongewild geen toegang hebben tot werk. Indirect heeft werkloosheid dus voor een miljoen mensen grote gevolgen voor de gezondheid en de kans op geluk. Stelt u zich eens voor dat een miljoen mensen geen toegang hebben tot gezondheidszorg of onderwijs. Het Malieveld zou te klein zijn voor het volksoproer. Accepteren dat er in de toekomst nog veel meer mensen geen toegang hebben tot werk is een verdere aantasting van onze beschaving.

De toekomst creëren
Laten we de door Asscher gegooide knuppel in het hoenderhok – of drone in de serverruimte – gebruiken om het heft in handen te nemen. Samen de toekomst van werk creëren door individueel ondernemerschap en sociale innovatie. Dat kan al door met een bredere blik te kijken naar de wereld om ons heen. De komst van robots is namelijk lang niet de enige verandering op de arbeidsmarkt. Er is in alle opzichten een aardverschuiving gaande. De Britse hoogleraar Lynda Gratton noemt in haar boek ‘De werkrevolutie’ technologie, globalisering, demografie, samenleving en energiebronnen de vijf krachten die zorgen voor deze aardverschuiving.

Nieuw werk: de ontmantelaar
Deze vijf krachten zorgen niet alleen voor risico’s, maar ook voor nieuwe kansen. Door grondstofschaarste komt er vraag naar arbeidskrachten in de inzameling, reparatie en demontage van circulair ontworpen en geproduceerde producten. TNO becijferde dat de potentie van de circulaire economie voor de Nederlandse economie ruim 7 miljard bedraagt en ruim 50.000 banen kan scheppen. De turbulente verandering wordt zelf ook een banenmotor. Het ontmantelen, ontwikkelen en transformeren van organisaties, systemen en producten levert de banen van de toekomst op. Futurist Thomas Frey geeft als voorbeeld de ontmantelaar, mensen die gaan zorgen voor de voorzichtige afbraak van onze verouderde systemen zoals het onderwijs en de zorg.

Sociale innovatie
Ondernemers, bestuurders, werknemers en ambtenaren moeten samen deze en andere ontluikende kansen aangrijpen om te innoveren en daarmee nieuw werk te creëren. Bij innovatie wordt direct gedacht aan robots en technologische vernieuwingen. Maar de technologische kant van innovatie zorgt slechts voor 25% van het innovatiesucces, zo blijkt uit onderzoek van hoogleraar Henk Volberda. De overige 75% komt door sociale innovatie: vernieuwing in de manier van werken, organiseren en leiden. Hierdoor zijn medewerkers gemotiveerder, delen zij meer kennis met elkaar, worden ze meer op hun talent ingezet en ontstaat er ruimte voor hen om nieuwe ideeën in de praktijk te brengen.

Zoek uw werktoekomst
Voor een Nederland waar iedereen toegang heeft tot werk is het nodig om kinderen op te leiden om zelfbewust, wendbaar en creatief te zijn. Wij volwassenen moeten op zoek gaan naar onze werktoekomst, waar ons echte talent zit en waar we gelukkig van worden in ons werk. Werkgevers zijn er bij gebaat meer onderling samen te werken om talent te delen, en medewerkers te ondersteunen met zelf te zoeken naar een ander werktoekomst. MVO Nederland stimuleert hen daarbij met de Dag van de Sociale Innovatie. En de overheid? Die moet de barrières slechten die onze werktoekomst in de weg staan en zorgen voor een wenkend perspectief. Laten we de opmars van de robots aangrijpen als een uitnodiging om de toekomst zelf vorm te geven. Zo creëren wij samen een Nederland dat werkt.

Glenn van der Burg is verbonden aan MVO Nederland, De Baak en Vakmedianet. Hij vertelt over mensgericht organiseren en begeleidt ondernemers en managers zodat bedrijven beter en mensen gelukkiger worden. In 2012 verscheen zijn boek “Boven het maaiveld” over persoonlijk leiderschap en werkt nu aan zijn nieuwe boek “Management Mythes.”

(HR-Base, 21 oktober 2014)

Tags :
Categorie : Anders werken, Arbeidsmarkt, Blog, Competentiemanagement, Het Nieuwe Werken, Opleiden en ontwikkelen
Congres Anders Werken

9 november |Jaarbeurs
Innovatieve organisaties delen met u hoe zij ‘anders werken’. Hoe zij conventies hebben durven loslaten. Anders werken en anders denken over:

> de inrichting van de organisatie;
> samenwerking;
> het organiseren en inrichten van HR.
Meer informatie / programma

Inzet Op Maat 2017

20 en 21 november 2017 | Hét vakevent over duurzame inzetbaarheid


Met ‘fitte’ medewerkers houd jij jouw organisatie ook vitaal en kun je sneller inspelen op ontwikkelingen en kansen die zich voordoen. Vanuit HR kun je aangeven wat er moet gebeuren om collega’s beter inzetbaar te maken en te houden. Er liggen nieuwe kansen, maar het vraagt om een heldere visie en een aanpassing van jouw huidige beleid. Kom langs bij Inzet op Maat en laat je inspireren en informeren!

Klik hier voor totale programma en schrijf u in>>

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

1 juni 2017
Veilig contracteren van ZPP’er
Wat is de actuele stand van zaken omtrent contracteren van ZZP’ers? Aan de hand van praktijk-
voorbeelden analyseert u de risico’s rondom de flexibele schil binnen uw organisatie, ziet u hoe bij u de zaken ervoor staan en krijgt u advies.
Meer informatie 

12 oktober 2017
HR-wetgeving actualiteitendag
Na deze dag kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. We concentreren ons op: sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en personeel&fiscus.
Meer informatie

 

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .