Stelling

Een werkrooster is niet meer nodig. Je regelt het beter onderling

26
22
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Home Achtergrond Elf tips voor duurzaam ontslag
Achtergrond

Elf tips voor duurzaam ontslag

Hè? Een artikel over ontslag op een website over duurzame inzet? Dan is het toch de bedoeling om mensen langer en beter te laten doorwerken? Ja, maar soms kan dat beter in ander werk, of bij een andere werkgever. Bovendien is ontslag er niet altijd makkelijker op geworden sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Toch is een houdbaar en duurzaam ontslag dat duidelijk is naar iedereen zeker mogelijk, ook na 1 juli 2015.

Ontslagspecialist stelde aan de hand van de wet en rechtspraak tien tips op voor een kansrijk verzoek bij de kantonrechter om reden van disfunctioneren. Wij voegen er nog wat aan toe, met wat extra tips.

1} Duidelijke eisen aan functie en prestaties

De functie-eisen waar de werknemer aan moet voldoen, moeten volkomen helder en duidelijk zijn . Misschien goed om als eerste stap die functieomschrijving nog eens goed door te lopen hierop. Leg zo veel mogelijk functie-eisen explicit vast op papier, bijvoorbeeld in een functieomschrijving die aan de arbeidsovereenkomst kan worden toegevoegd.

2} Realistische verwachtingen

Na de functie komt de prestatie. De eisen die u daaraan stelt, moeten realistisch zijn. Zo kunt u geen targets (zoals omzeteisen) aan een verkoper stellen die ook een goed presterende verkoper, gezien de markt en uw branche, niet kan behalen.

3} Incidenten tellen niet

Tijdelijk minder functioneren door een duidelijk aanwijsbare oorzaak (bijvoorbeeld door ziekte, nog te weinig ervaring) is in het algemeen onvoldoende voor ontslag. Er moet sprake zijn van structureel slecht presteren.

4} Functioneringsgesprekken en verslagen

Structureel disfunctioneren moet aantoonbaar zijn, bij voorkeur uit verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Daarnaast kan bewijs komen uit e-mails, brieven, klachten van klanten of verklaringen van collega’s. werkgevers doen er goed aan om regelmatig functioneringsgesprekken te houden met de werknemers en daarvan goede verslagen te maken die door werknemers ‘voor akkoord’ of ‘voor gezien’ (indien zij niet akkoord gaan) worden ondertekend. Geef werknemer daarbij de gelegenheid zijn mening te geven op de door u aangedragen verbeterpunten.

5} Stel werknemer op de hoogte

Werkgevers moeten bij de rechter aantonen dat ze hun slecht presterende werknemer meer dan eens hebben gewezen op zijn ondermaatse prestaties. Dat kan met de functioneringsverslagen, brieven en eventuele andere documenten. De verbeterpunten moeten concreet worden benoemd. Zeg bijvoorbeeld niet je moet ‘pro-actief’ zijn, maar ‘je moet deze week 20 klantafspraken regelen’. Let erop dat de werknemer de functieomschrijving ziet, samen met eventueel gekoppelde prestatie-eisen. Zeker als de eisen later worden bijgesteld, moet u hier expliciet op letten.

6} Bied kans op verbetering

Het zal niet ineens veel beter gaan met de prestaties. De werknemer moet de tijd krijgen om zijn prestaties te verbeteren. De lengte van die periode kan afhangen van de aard van het disfunctioneren, de lengte van het dienstverband en de functie van werknemer. Tijdens dit ‘verbetertraject’ doet de werkgever er goed aan de werknemer hulp aan te bieden. Denk daarbij aan coaching, extra aandacht en zonodig aan extra bijscholing in de vorm van cursussen en trainingen.

7} Verbeterplan vastleggen

Om misverstanden over het verbetertraject te voorkomen, is het raadzaam om het hele traject schriftelijk vast te leggen. Daarbij moet onder meer worden opgetekend op welke punten het functioneren moet worden verbeterd, wanneer welke verbeteringen zichtbaar moeten zijn, en welke ondersteuning de werknemer daarbij krijgt en van wie.

8} Evalueer het verbetertraject

Tijdens en na afloop van het verbetertraject dient het traject te worden geëvalueerd. U gaat samen op zoek naar antwoorden op vragen als: zijn de afspraken nagekomen, is het functioneren voldoende verbeterd, en zo nee: hoe nu verder?

9} Sancties eerst aankondigen

Werkgevers kunnen medewerkers beter vooraf vertellen wat de gevolgen zijn als hij of zij onvoldoende blijft functioneren. Dan kan het ontslag nooit ‘als donderslag bij heldere hemel’ komen. Dat vindt de werknemer niet leuk, maar ook de rechter waardeert zo’n ontslag vaak niet.

10} Zoeken naar alternatieven

U doet er goed aan om eerst andere mogelijkheden dan ontslag na te gaan. Denk daarbij aan overplaatsing, functiewijziging, salarisverlaging en outplacement. Ontslag dient, zoals juristen dat noemen, een ultimum remedium (laatste remedie ) te zijn. Nagaan of herplaatsing mogelijk is, is bovendien verplicht voordat ontslag bij de rechter kan worden gevraagd!

11} Afscheid nemen

Indien werknemer niet voldoende verbetert en er zijn geen andere mogelijkheden, dan is het tijd om afscheid van elkaar te nemen. Als werkgever kunt u werknemer voorstellen de arbeidsovereenkomst te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. Indien werknemer daar niet mee akkoord gaat, kunt u dit hele dossier voorleggen aan de kantonrechter. En, hoe moeilijk het soms ook is na een gebroken relatie: probeer om een exitgesprek te houden met de vertrekker. Het kan heel leerzaam en ook helend werken. Zeker in deze netwerktijden verkleint het de kans op imagoschade.

12} Meer informatie

Ondanks al deze nuttig tips blijft ontslag geven een vervelende klus, waar de meesten onder u enkele nachten slecht van slapen. Denk daarom eens aan deze opleiding. Dan staat u wat steviger in uw schoenen tijdens het ontslaggesprek.

Tags : , ,
Categorie : Achtergrond, Anders werken, Nieuws

0 reacties op Elf tips voor duurzaam ontslag

Inzet Op Maat 2017

20 en 21 november 2017 | Hét vakevent over duurzame inzetbaarheid


Met ‘fitte’ medewerkers houd jij jouw organisatie ook vitaal en kun je sneller inspelen op ontwikkelingen en kansen die zich voordoen. Vanuit HR kun je aangeven wat er moet gebeuren om collega’s beter inzetbaar te maken en te houden. Er liggen nieuwe kansen, maar het vraagt om een heldere visie en een aanpassing van jouw huidige beleid. Kom langs bij Inzet op Maat en laat je inspireren en informeren!

Klik hier voor totale programma en schrijf u in>>

Congres Over Duurzame Inzetbaarheid 2017

15 juni 2017 | Spelenderwijs duurzaam inzetbaar
Om medewerkers écht duurzaam inzetbaar te maken moeten zij er zelf mee aan de slag. Tijdens het congres Over Duurzame Inzetbaarheid krijgt u hiervoor de instrumenten.

Jaarlijks onderzoek naar DI
Aukje Nauta (Factor Vijf) presenteert de belangrijkste bevindingen uit het Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017.

Kijk snel voor totale programma en schrijf u in>

Congres Anders Werken

9 november |Jaarbeurs
Innovatieve organisaties delen met u hoe zij ‘anders werken’. Hoe zij conventies hebben durven loslaten. Anders werken en anders denken over:

> de inrichting van de organisatie;
> samenwerking;
> het organiseren en inrichten van HR.
Meer informatie / programma

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke twee weken het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

1 juni 2017
Veilig contracteren van ZPP’er
Wat is de actuele stand van zaken omtrent contracteren van ZZP’ers? Aan de hand van praktijk-
voorbeelden analyseert u de risico’s rondom de flexibele schil binnen uw organisatie, ziet u hoe bij u de zaken ervoor staan en krijgt u advies.
Meer informatie 

12 oktober 2017
HR-wetgeving actualiteitendag
Na deze dag kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. We concentreren ons op: sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en personeel&fiscus.
Meer informatie

 

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .