Stelling
"We denken veel te optimistisch over onze eigen inzetbaarheid."
40
15
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Home Achtergrond Mindere functie, dus ook minder salaris?
Achtergrond

Mindere functie, dus ook minder salaris?

Het onderwerp demotie komt als taboe langzaam uit de kast. Maar wanneer is salarisafbouw bij demotie geoorloofd? Demotie-expert Richard Jongsma geeft advies aan het vakblad PW De Gids.

Binnen bedrijven is demotie steeds beter bespreekbaar. Maar wie zegt dat dan automatisch ook het salaris moet dalen, waagt zich op zeer glad ijs. De vanzelfsprekendheid dat loopbanen alleen maar opwaarts kunnen verlopen waarbij het salaris automatisch mee stijgt, wordt in het demotiedebat echter steeds vaker en openlijker ter discussie gesteld.

Waarom het salaris gelijk moet blijven
Een belangrijke reden voor werkgevers om niet te sleutelen aan de arbeidsvoorwaarden is dat ze conflicten en langdurige procedures bij de rechter willen voorkomen. “Hou ze gemotiveerd, je moet immers met elkaar verder”, is de gedachte. In het verlengde daarvan is een mogelijke aantasting van het imago als goed werkgever een andere belangrijke reden.

Sommige tegenstanders van demotie wijzen erop dat een neerwaartse stap een behoorlijk emotionele impact kan hebben. Vooral als de medewerker niet zelf heeft gekozen voor een demotie, willen sommige werkgevers de medewerker niet extra “straffen” met versoberde arbeidsvoorwaarden.

Duurzame inzet
Anderen wijzen erop dat het gesprek vooral moet gaan over duurzame inzetbaarheid en de toegevoegde waarde wil demotie als managementtool kans van slagen hebben. Gesprekken over het verlagen van het salaris, het inleveren van de leaseauto en laptop et cetera, leiden alleen maar af van waar het inhoudelijk in de kern om draait bij demotie: langer de juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek kunnen blijven.

Wanneer het salaris wel omlaag kan
Het afbouwen van salaris laten veel organisaties afhangen van het antwoord op de vraag waardoor de demotie in gang is gezet. Hierbij spelen de volgende punten:

  • Bij een vrijwillige demotie zien we veelal een directe teruggang in salarisschaal. Als de medewerker met zijn huidige salaris past binnen het maximum van de nieuwe lagere salarisschaal, dan is veelal de enige consequentie dat de medewerker minder kan doorgroeien in salaris, omdat de lagere functieschaal een minder verre uitloop in salaris zal kennen.
  • Een demotie voortkomend uit een wijziging van taken gaat echter meestal gepaard met een (her)waardering van de functie. Dan worden overgangsmaatregelen getroffen. Hierbij wordt het huidige salaris in geleidelijke stapjes gedurende een afgesproken termijn teruggebracht tot het nieuwe, lagere niveau.
  • Demotie wegens minder functioneren kan idealiter alleen na een verbetertraject dat niet tot het beoogde en onderling afgesproken resultaat heeft geleid. De medewerker komt dan in een lager ingeschaalde functie, met een lagere salarisschaal.
  • Ook de leeftijd van de medewerker kan meespelen bij het beantwoorden van de vraag of het salaris bijdemotie moet worden afgebouwd. Er bestaan bedrijfs-cao’s die met overgangsbepalingen hiermee rekening houden.
  • Volgens anderen is de mate waarin de medewerker zelf invloed heeft kunnen uitoefenen op de situatie een belangrijk criterium. Als de medewerker vanwege disfunctioneren wordt teruggezet, zijn meer mensen het erover eens dat dit gepaard moet gaan met aangepaste arbeidsvoorwaarden, eventueel aangevuld met geleidelijke afbouwregelingen.
  • Het ligt genuanceerder bij demotie door een fusie of reorganisatie, omdat de medewerker daar meestal zelf weinig invloed op heeft. In deze trajecten, waarbij meestal om kostenbesparingen veelal grotere groepen medewerkers betrokken zijn, staan collectieve regelingen voor herplaatsing en afbouwregelingen vaak in een sociaal plan.

Zorgvuldigheid geboden
Bij afbouw wegens disfunctioneren is direct naar beneden bijstellen van het salaris niet aan te raden. Bij demotiegesprekken moet de medewerker de financiële gevolgen voorgehouden worden. De duur van de afbouwregeling dient daarbij afgestemd te worden op het te overbruggen salarisverschil. Zorg binnen de duur van de afbouwregeling voor redelijke tussenstappen en niet te grote “gaten”. Hou rekening met persoonlijke omstandigheden, zoals de duur van het dienstverband.

(Klik hier om het hele artikel te lezen.)

Tags :
Categorie : Achtergrond, Anders werken, Arbeidsrelaties, Langer doorwerken, Langer werken, Tools
E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

15 maart 2018
HR-wetgeving actualiteitendag
Na deze dag kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. We concentreren ons op: sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en personeel&fiscus.
Meer informatie

 

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .