Stelling

Een werkrooster is niet meer nodig. Je regelt het beter onderling

17
20
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Home Achtergrond Stappenplan voor vitale medewerkers
Achtergrond

Stappenplan voor vitale medewerkers

Een organisatie is zo gezond en vitaal als zijn medewerkers. Aandacht besteden aan de vitaliteit van je mensen betaalt zich dus terug. Met dit stappenplan zorg je ervoor dat je medewerkers langer energiek en met plezier aan het werk blijven.

Mensen met een hoge vitaliteit zitten lekker in hun vel, hebben levenslust en genieten vaak ook een goede gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bovendien dat vitale en bevlogen medewerkers efficiënter en productiever zijn en tot meer tevreden klanten leiden. Toch bleek uit recent onderzoek van Xerox HR Services dat twee van elke drie bedrijfsorganisaties wereldwijd geen goed beleid heeft om vitale medewerkers te bevorderen. Maar driekwart noemt ‘vitaliteitsbeleid’ wel als een van de peilers om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Kennelijk is vitaliteit dus wel een belangrijk, en wezenlijk onderdeel van het bedrijfsbeleid.

Hoe zorg je dan voor vitale medewerkers?

Factoren die vitaliteit beïnvloeden

Vitaliteit wordt door veel factoren beïnvloed. Zowel omstandigheden op het werk als persoonlijke (mentale en lichamelijke) kenmerken, levenservaringen en ervaren steun dragen er aan bij.

Belangrijk zijn de energiebronnen die mensen hebben en de aard van stressoren uit de omgeving. Beschikt iemand over veel energiebronnen en staan er tegenover een stressfactor voldoende energiegevers en herstelmomenten, dan zal de balans goed voor hem blijven uitpakken.

Is er daarentegen sprake van een teveel aan stressoren of een gebrek aan energiebronnen, dan leidt dat tot eens disbalans. Daarbij zullen persoonlijke kenmerken, capaciteiten en kwaliteiten ook bepalend zijn.

Rol van bevlogenheid

Ook bevlogenheid bepaalt in belangrijke mate iemands vitaliteit. Zo stelde Willem van Rhenen, hoogleraar Engagement en Productiviteit aan Nyenrode al in 2013 dat medewerkers die een hoge mate van betrokkenheid ervaren, zich energiek voelen in hun werk. Volgens de hoogleraar hangt bevlogenheid samen met energiebronnen in de werkcontext. Dan gaat het bijvoorbeeld om:

  • autonomie: zelf sturing kunnen geven aan de invulling en uitvoering van je werkzaamheden;
  • relatedness: onderdeel zijn van een sociale omgeving;
  • groei en ontwikkeling: perspectief ten aanzien van bijvoorbeeld verdieping in je werk.

Drie stappenDemotie-stapterug

Meurs HRM onderscheidt drie stappen om de vitaliteit van medewerkers te vergroten:
1. stilstaan bij factoren die de inzetbaarheid beïnvloeden;
2. deze factoren vertalen naar de persoonlijke situatie ;
3. in actie komen met een concreet vitaliteitsplan.

Hieronder zullen deze stappen uitvoeriger worden beschreven.

Stap 1. Inzicht in factoren die vitaliteit beïnvloeden

De eerste stap is om mensen zelf op zoek te laten gaan naar factoren die hun vitaliteit beïnvloeden. Met behulp van e-assessmenttools (bijvoorbeeld een vitaliteits- of bevlogenheidsscan) brengen ze in kaart wat hun energiebronnen, stressoren en persoonskenmerken zijn, en hoe bevlogen ze zijn.

Stap 2. Vertaling naar specifieke situatie

Stap twee is dieper ingaan op persoonlijke energiebronnen en stressoren. Ook is het in deze stap belangrijk om een vertaalslag maken naar de specifieke situatie van een medewerker op dit moment (werk en privé).

Om zich lekker in hun vel te voelen, is het voor medewerkers immers belangrijk dat ze een zekere balans en tevredenheid ervaren in hun tijdsbesteding en de aandacht die ze aan een aantal belangrijke levensgebieden geven.

Dit is voor iedereen weer anders en het zal van zeer persoonlijke zaken en keuzes afhangen. Opdrachten, zoals over energiebronnen en energiebalans, helpen medewerkers zicht krijgen op persoonlijke energiebronnen en op hoe hun energie verdeeld is over belangrijke levensgebieden.

Daarnaast kunnen opdrachten helpen het inzicht te vergroten in persoonlijke krachten en de manier waarop iemand met tegenslagen omgaat. Ook dit is namelijk bepalend voor het welbevinden en de vitaliteit van mensen. Een coach kan helpen een vertaalslag te maken naar wat dat betekent voor het werk.

Stap 3. Concreet actieplan

Uiteindelijk gaat het erom dat medewerkers concrete stappen nemen om vitaal te blijven of vitaler te worden. Een coach kan hen helpen bij het opstellen van een actieplan.

In het actieplan leggen medewerkers vast hoe ze hun energiebronnen meer kunnen benutten en hun energiebalans bewaken dan wel verbeteren. Ook hier kan een coach helpen bij het aanscherpen en concretiseren van het plan.

In gesprek over vitaliteit

Naast dit stappenplan is het belangrijk het gesprek te blijven voeren over wat medewerkers zelf kunnen doen om hun vitaliteit te vergroten.

Blijf vragen stellen, bijvoorbeeld:

  • Hoe kun je je eigen vitaliteit versterken?
  • Hoe kun je meer gebruikmaken van energiebronnen?
  • Wat zijn structurele stressoren en wat kan daaraan gedaan worden?

Kortom: het gaat erom wat kan iemand doen om ervoor te zorgen dat zijn totale balans aan energiebronnen en stressoren positief blijft uitvallen. Zo leg je de verantwoordelijkheid waar die hoort en maak je van vitaliteit geen probleem maar een uitdaging.

Bert Bloem is senior HR Consultant, trainer, (e)coach en interimmanager bij Meurs HRM. In het verleden heeft hij veel HR–functies en enkele managementposities bekleed. Daarnaast is hij parttime docent aan de Hanzehogeschool Groningen geweest. Hij heeft diverse achtergrondverhalen geschreven voor deze website.

Tags : , ,
Categorie : Achtergrond, Gezonder werken, Nieuws, Vitaliteit

0 reacties op Stappenplan voor vitale medewerkers

Inzet Op Maat 2017

20 en 21 november 2017 | Hét vakevent over duurzame inzetbaarheid


Met ‘fitte’ medewerkers houd jij jouw organisatie ook vitaal en kun je sneller inspelen op ontwikkelingen en kansen die zich voordoen. Vanuit HR kun je aangeven wat er moet gebeuren om collega’s beter inzetbaar te maken en te houden. Er liggen nieuwe kansen, maar het vraagt om een heldere visie en een aanpassing van jouw huidige beleid. Kom langs bij Inzet op Maat en laat je inspireren en informeren!

Klik hier voor totale programma en schrijf u in>>

Congres Over Duurzame Inzetbaarheid 2017

15 juni 2017 | Spelenderwijs duurzaam inzetbaar
Om medewerkers écht duurzaam inzetbaar te maken moeten zij er zelf mee aan de slag. Tijdens het congres Over Duurzame Inzetbaarheid krijgt u hiervoor de instrumenten.

Jaarlijks onderzoek naar DI
Aukje Nauta (Factor Vijf) presenteert de belangrijkste bevindingen uit het Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017.

Kijk snel voor totale programma en schrijf u in>

Congres Anders Werken

9 november |Jaarbeurs
Innovatieve organisaties delen met u hoe zij ‘anders werken’. Hoe zij conventies hebben durven loslaten. Anders werken en anders denken over:

> de inrichting van de organisatie;
> samenwerking;
> het organiseren en inrichten van HR.
Meer informatie / programma

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke twee weken het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

1 juni 2017
Veilig contracteren van ZPP’er
Wat is de actuele stand van zaken omtrent contracteren van ZZP’ers? Aan de hand van praktijk-
voorbeelden analyseert u de risico’s rondom de flexibele schil binnen uw organisatie, ziet u hoe bij u de zaken ervoor staan en krijgt u advies.
Meer informatie 

12 oktober 2017
HR-wetgeving actualiteitendag
Na deze dag kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. We concentreren ons op: sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en personeel&fiscus.
Meer informatie

 

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .