Stelling
"Ik denk dat een burnout-break effectiever is dan een lange behandeling."
6
6
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Arbeidsomstandigheden 5 Meest gebruikte acties bij gezondheidsmanagement
Arbeidsomstandigheden

5 Meest gebruikte acties bij gezondheidsmanagement

gezondheidscheck

Bedrijven kunnen veel doen om medewerkers gezond te houden of weer gezond te krijgen. Maar welke interventies passen bedrijven, in het kader van gezondheidsmanagement, het meest toe? Dit is de top 5.

“We merken dat gezondheidsmanagement steeds belangrijker wordt voor bedrijven”, zegt Stephanie Swarts, interventie-expert bij CZ. “Onderwerpen als vitaliteit op de werkvloer en duurzame inzetbaarheid van medewerkers krijgen meer focus.” Ter illustratie: in 2018 nam het aantal aanvragen voor interventies met 25 procent toe ten opzichte van 2017.

Interventiewijzer

Maar het vinden van de juiste interventies valt voor bedrijven vaak niet mee. “Er zijn veel providers die interventies uitvoeren en die verschillende interventies aanbieden. Een interventiewijzer kan bedrijven helpen om goede keuzes te maken, adviseert Swarts. “Soms kiezen werkgevers hun eigen providers, vanuit de arbodienst of het eigen netwerk. Maar het is als werkgever verstandig om gebruik te maken van de expertise van een zorgverzekeraar, inclusief ondersteuning door een interventie-expert. We hebben inzicht omdat we interventies hebben geselecteerd op basis van prijs, kwaliteit en toegankelijkheid.”

De 5 meest gebruikte interventies in gezondheidsmanagement

De individuele vraagstukken van werknemers worden bij CZ geclusterd in 21 interventies. Daarnaast zijn er nog interventies in groepsverband, zoals cursussen stoppen met roken, werk-privébalans, het herkennen van stresssignalen of gezonde voeding. De top 5 van meest ingezette interventies in gezondheidsmanagement.

1. Psychologische interventie

Met afstand de meest gebruikte interventie in gezondheidsmanagement is de psychologische interventie. Steeds meer mensen lijden onder mentale druk. Psychisch verzuim komt dan ook veelvuldig voor in Nederland. Met deze interventie bespreekt een bedrijfspsycholoog bijvoorbeeld welke werkgerelateerde factoren meespelen in de uitval van een medewerker en hoe iemand weer gezond aan het werk te krijgen is. De bedrijfspsycholoog houdt de werkgever en de bedrijfsarts op de hoogte van de voortgang en het resultaat.

Voorkomen beter dan genezen

Meestal zijn 8 tot maximaal 22 gesprekken nodig. De kosten bedragen gemiddeld tussen de 1500 en 2000 euro, oplopend tot bijna 2900 euro voor een intensief traject van 22 gesprekken. Afgezet tegen de verzuimkosten vinden veel werkgevers deze investering het geld waard om medewerkers uit verzuim te krijgen of te houden. Aan werkgevers en leidinggevenden de waardevolle taak om signalen van psychische klachten te herkennen op de werkvloer.

2. Bedrijfsmaatschappelijk werker

Is het probleem nog niet ‘rijp’ voor een bedrijfspsycholoog, maar heeft het wel degelijk aandacht nodig? Dan komt de bedrijfsmaatschappelijk werker in beeld. Een bedrijfsmaatschappelijk werker is toegankelijk, en ondersteunt medewerkers die belemmeringen ervaren om hun functie goed uit te voeren, werkgerelateerd of privé, en daardoor langdurig kunnen uitvallen.

Bevordert begrip

De bedrijfsmaatschappelijk werker hanteert veelal een praktische insteek. Hij of zij stimuleert, als proactieve en externe schakel in het gezondheidsmanagement, het begrip tussen werkgever en werknemer. Afhankelijk van de problematiek vinden bij deze interventie gemiddeld vijf gesprekken plaats. De kosten van een traject met de bedrijfsmaatschappelijk werker zijn dan ook lager dan bij een interventie door een bedrijfspsycholoog.

3. Fysieke interventie

Fysieke overbelasting is beroepsziekte nummer 2 in Nederland. Niet gek dus dat fysieke interventie in deze top 5 staat. Fysieke belasting omvat alle factoren binnen de werkomgeving die een risico op lichamelijke klachten vormen. Een overmatige belasting van het houdings- en bewegingsapparaat ontstaat bijvoorbeeld door tillen, duwen of repeterende bewegingen. Fysieke overbelasting kan ook ontstaan door activiteiten die invloed hebben op onder meer spieren, bloedsomloop, ademhaling of stofwisseling.

Fysiotherapie en onderzoek werkplek

Om overbelasting te voorkomen of te genezen worden fysieke interventies gepleegd. Dit is een verzameling van arbeidsfysiotherapeutische behandeling en begeleiding, gericht op herstel en werkhervatting. De bedrijfsfysiotherapeut geeft, gedurende gemiddeld twaalf sessies, instructies om houding en beweging te verbeteren. Daarnaast kan een werkplekonderzoek worden uitgevoerd. Hierbij is specifieke aandacht voor het gebruik van de werkplek en het gedrag van de werknemer op de werkplek. De fysiotherapeut geeft hierbij advies aan de werknemer, of een volledige afdeling, en eventueel ook aan de werkgever om de werkplek zo optimaal mogelijk in te richten.

4. Arbeidsdeskundig onderzoek

Als een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, verplicht de Wet verbetering poortwachter de werkgever om actie te ondernemen. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan hierin een eerste stap zijn. Tijdens het onderzoek kijkt een arbeidsdeskundige of een werknemer nog geschikt is om terug te keren in zijn functie. De arbeidsdeskundige gaat met werkgever en werknemer om tafel, bij voorkeur bij het bedrijf om zo een goede indruk van de werkomgeving te krijgen. Persoonlijk functioneren, sociaal functioneren, omgevingseisen, werktijden en fysieke en mentale mogelijkheden passeren de revue.

Andere sporen

Als blijkt dat een werknemer niet kan terugkeren in zijn functie, bespreekt de arbeidsdeskundige met betrokkenen een eventuele andere functie in het bedrijf (spoor 1) of de mogelijkheden voor een baan bij een andere werkgever (spoor 2). Werkgevers dienen, al dan niet via een arbodienst, het arbeidsdeskundig onderzoek zelf te initiëren. Het traject neemt meestal anderhalf tot drie maanden in beslag. Met als gewenste uitkomst: duidelijkheid en een bevredigende oplossing voor beide partijen.

5. Multidisciplinaire interventie

Hebben losse interventies onvoldoende effect? Mogelijk dat een multidisciplinaire interventie wel uitkomst biedt. Daarbij zijn professionals vanuit meerdere disciplines betrokken bij de re-integratie. Denk aan een medisch specialist, bewegingsdeskundige, psycholoog en re-integratiedeskundige, vaak onder leiding van een revalidatiearts. In teamverband bespreken zij het dossier van de betreffende werknemer en de behandelmogelijkheden. Dit intensieve traject, van gemiddeld drie maanden, wordt uit de basisverzekering vergoed. De werkgever draagt voor circa 2000 euro bij, voor het inschakelen van de bedrijfsarts en een stuk informatievoorziening.

Voortgang

Let op: als de multidisciplinaire interventie niet voldoet aan voorwaarden voor vergoeding vanuit de zorgverzekering, kunnen de kosten oplopen tot wel 9000 euro. Het voordeel van een werkgeverstraject met reguliere revalidatie is dat de bedrijfsarts en de werkgever steeds op de hoogte worden gesteld van de voortgang. Zo houden bedrijven regie en kunnen ze een werknemer zo goed als mogelijk ondersteunen bij zijn of haar re-integratie.

(Lees de volledige versie van dit artikel op PW.)



Print Friendly, PDF & Email
Tags : , ,
Categorie : Arbeidsomstandigheden, Gezonder werken, Nieuws
Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid