Stelling
"Elk werk heeft zin. Anders was het er niet."
8
20
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Gezonder werken 7 Tips voor moderne managers
Gezonder werken

7 Tips voor moderne managers

Ons gedrag kijken we af. Die waarheid als een koe geldt ook in het bedrijfsleven. We kijken naar boven voor antwoorden op de vraag ‘waar word ik op afgerekend’? Mede hierom is het voorbeeldgedrag van leidinggevenden steeds belangrijker. 6 tips voor het betere voorbeeld van de manager. Plus een tip voor ‘echte’ leiders.

Respect kan je krijgen en waardering moet je verdienen. Het eerste door houding en soms zelfs status, het andere door acties en prestaties. Respect en waardering zijn beiden bepalend voor de bedrijfscultuur. Maar de manier waarop met name het management van een onderneming ermee omgaat, bepaalt in welke mate mensen zich hier op hun plek voelen. En dat luistert vrij nauw, blijkt uit steeds meer onderzoeken.

1} Luisteren.

Niet voor niets is dit de eerste tip, en volgens vele managementgoeroes ook de belangrijkste voor alle leidinggevenden: leren luisteren. Luisteren is iets anders dan je mond houden en de ander negeren. Ook luisteren begint met respect hebben voor de ander. En dan met name voor zijn of haar mening. Voor managers is dat niet vanzelfsprekend. Want van oudsher moeten managers managen, dat wil zeggen: oplossingen bedenken. Maar moderne managers hebben nu vaak te maken met mondige medewerkers, die vaak beter zijn opgeleid en wereldwijzer zijn dan zij zelf. Want wie hogerop zit in de hiërarchie heeft minder feeling met de dagelijkse praktijk. En die praktijk verandert ook steeds sneller dan 20 jaar geleden, en in allerlei onvoorspelbare richtingen. Dus is het belangrijker om vragen te stellen en te luisteren dan zelf te vertellen over hoe dat zou moeten. Luister actief, en op zo veel mogelijk verschillende plekken in het bedrijf, dan kom je veel meer te weten.

2} Serieus nemen.

Vooral in de omgang met mensen in uitvoerende beroepen en lager betaalde functies is respect onmisbaar. Juist omdat ze zich bewust zijn van hun lage positie in de bedrijfshiërarchie. Leidinggevenden die ze negeren of kleineren bevestigen die minderwaardigheid. Niet doen dus. Waardering is iets dat elke medewerker verdient die presteert volgens bepaalde maatstaven of daar bovenuit stijgt. Die maatstaven of doelen moeten afhangen van de functie of rol die iemand vervult binnen de organisatie. Zo kan respect altijd worden gegeven, en ook waardering is altijd mogelijk voor bovengemiddelde prestaties.

3} Ruimte geven.

Mensen mogen trouwen, kinderen krijgen en hypotheken afsluiten. Maar zodra ze op hun werk komen, moeten ze doen wat de ‘baas’ zegt. Want daar betaalt hij ze voor. Met dit klassieke ‘maakbaarheidsdenken’ run je in de jaren ’20 geen bedrijf meer, hoe jammer het verlies van die machtspositie ook is voor sommige managers. Een moderne manager zegt niet hoe het moet, hij vraagt dat aan (zo veel mogelijk) anderen. En laat die mensen bij voorkeur zelf beslissen en het ook uitvoeren. Hij of zij geeft daarbij alle ruimte, in taken èn bevoegdheden, en alle ondersteuning die de medewerkers nodig hebben om het gewenste resultaat te behalen. Vanuit het oprechte geloof dat ze het kunnen, niet met een wantrouwige blik. Wie het goed doet, ziet het werkplezier toenemen, ziet meer en creatievere ideeën boven komen, en ziet meer klanten die tevreden terugkomen.

4} Gelijke behandeling.

Om het beste uit medewerkers te halen, hebben ze de juiste mate van respect en waardering nodig van hun leidinggevenden. Wie goede samenwerking van een hecht team nodig heeft, spreekt vooral zijn respect uit voor de capaciteiten van elk teamlid. Een bedrijf dat vooral individuele prestaties belangrijk vindt, waardeert de mensen die hebben gezorgd voor bovengemiddelde resultaten. Dat wordt geaccepteerd, als maar duidelijk is welke maatstaven daarvoor gelden, en zolang die voor iedereen helder en transparant zijn. In zo’n organisatie is waardering krijgen van de direct leidinggevende en een promotie belangrijker dan een bonus in geld.

Webinar Duurzame gedragsverandering

Meer weten over duurzame gedragsverandering? PW. organiseert op 13 februari samen met Menzis het webinar ‘duurzame gedragsverandering’.

De experts Jeroen Schaapveld van Menzis en Cristel van de Ven van Factor Vijf gaan dan over dit thema met elkaar in gesprek. Aanmelding voor dit webinar is gratis.

5} Blijven letten op je houding.

Gedrag aan de top wordt al te vaak overgenomen door de rest van het bedrijf. Dat geldt voor respect net zo goed als voor onbeleefdheden. Die voorbeeldfunctie van de top strekt zich zelfs uit tot de manier waarop ‘gewone’ werknemers klanten, leveranciers en andere belanghebbenden behandelen. Niet zo vreemd dat ook de reputatie van het bedrijf ermee samenhangt. Leidinggevenden doen het meestal goed als ze belangrijke taken eerlijk verdelen, vrijheid geven om zelf iets nieuws te proberen, oprechte belangstelling tonen voor privélevens en blijven steunen in moeilijke of kritieke situaties.

6} Geloofwaardig blijven.

Medewerkers waarderen het vooral wanneer hun manager consequent, oprecht en eerlijk is. Als het management nooit (veel) waardering uitspreekt, moet het dat ook niet gaan doen wanneer de aandeelhouders erbij zijn. Dat geldt ook voor plotselinge of onverwachte gedragsveranderingen. Incidenteel medewerkers om hun mening of om input vragen leidt alleen tot gewenste of wantrouwende reacties. Een andere manier van werken heeft tijd nodig, je moet als management eerst laten zien dat je het echt meent. Eerlijk en oprecht duren ook bij respect en waardering het langst, omdat ze duiden op consistent gedrag. Iedereen kan begrijpen waarom het gebeurt, en dat draagt bij aan de identiteit van de bedrijfsorganisatie.

Tot slot…

Een echte leider is meestal niet zo’n goede manager. Een echte leider kijkt verder. Een leider verkent hoe de (nabije) toekomst eruit kan zien, en hij of zij ontwikkelt een helicopterview op de weg erheen. Wat moeten mijn mensen over drie tot vijf jaar kunnen? Hoe komen we daar, waar moeten we mee experimenteren, hoe stimuleer ik mijn mensen daartoe? Dat vraagt om visie, prioriteren en bovenal… om lef. Al was het maar om verkeerde inschattingen toe te geven, en vrolijk verder te gaan op weg naar een betere toekomst.Print Friendly, PDF & Email
Tags : ,
Categorie : Gezonder werken, Nieuws
Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid in coronatijd

Onderzoek_Over_Duurzame_Inzetbaarheid_vakmedianetHoe gaat het nu met onze inzetbaarheid in coronatijd? Houden we het vol of niet? Wat gaat beter, wat juist slechter, bijvoorbeeld qua thuiswerken, leidinggeven op afstand en investeringen in ontwikkeling van mensen? Aukje Nauta en Cristel van de Ven (Factor 5) onderzoeken ook dit jaar hoe de inzetbaarheid van de werkende mens het houdt in deze crisistijd. Omdat dit het tweede onderzoek is in coronatijd, zijn de uitkomsten nog interessanter en relevanter.
Alle reden dus om mee te doen! Klik hier en start de vragenlijst. Het kost 10 minuten.

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid