Stelling
"Generalisten zijn de duurzaamst inzetbare medewerkers."
25
14
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Langer doorwerken ‘Alleen fysiek zwaar werk is moeilijk langer vol te houden’
Langer doorwerken

‘Alleen fysiek zwaar werk is moeilijk langer vol te houden’

Bouwvakkers

Nu de pensioenleeftijd is verhoogd, werken we ook langer door. Volgens onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW is de piek in de pensioenleeftijd verschoven van 65 naar 66 jaar. Klinkt logisch, we moeten langer doorwerken om het pensioen te betalen. Maar er zijn ook andere verklaringen mogelijk. Bovendien kan niet iedereen even lang doorwerken.

Het onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en de Maastricht University in opdracht van Ministerie van SZW laat zien dat meer mensen sinds 2017 fysiek en psychisch kunnen doorwerken. De onderzoekers noemen de stijging zelfs ‘significant’.

Jongere ouderen zijn optimistisch

Vooral werkenden tussen 56 en 61 jaar denken dat ze hun werk fysiek en psychisch langer aankunnen. Van alle groepen werkenden denkt gemiddeld 83 procent dat ze makkelijk kunnen doorwerken. Werknemers tussen 56 en 61 jaar denken daar met ruim 85 procent het positiefst over. Na 61 jaar zijn vooral de zelfstandigen minder optimistisch over hun fysieke en psychische werkcapaciteit.

Andere inkomstenbronnen

Sinds 2017, toen de verhoging van de AOW-leeftijd merkbaar werd, leven duidelijk minder mensen van 64 en 65 jaar van hun pensioen en AOW. Dat aandeel was in 2017 al de helft van het percentage dat in 2015 pensioen ‘trok’. Tegelijk neemt het aantal mensen dat leeft van inkomen uit arbeid gestaag toe sinds 2017. Maar dat geldt ook voor de groep 64- en vooral 65-jarigen dat leeft van overig of geen inkomen. De onderzoekers zeggen niet wat dat is, maar te denken valt aan eigen vermogen. Sinds 2018 leven steeds meer mensen vanaf 66 jaar hiervan.

Kans op uitkering en werk verschuift ook

Het onderzoek laat ook zien dat oudere werkenden langer in een werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkering blijven. Vooral lager opgeleide 64-jarigen (met vaak uitvoerende functies) leven sinds 2011 vaker van Ziektewet, WIA, bijstand of WW. Hun aandeel steeg van 22,5 naar 27,5 procent, met een piek naar 29,5 procent in 2016. Bij hoogopgeleiden is dat ongeveer de helft (12,5%), en bij middelbaar opgeleiden 17 procent.

Uitvoerende functies onder druk

Voor lager opgeleiden met vaak uitvoerende functies wordt het fysiek zware werk dat ze vaak doen lastiger om vol te houden als ze ouder worden, laat ook dit onderzoek zien. De daling gaat wel langzaam: van 78,9% in 2012 geeft 76,5 procent in 2019 aan dat ze moeite hebben met voldoen aan de fysieke eisen van het werk.

De kans dat 65-plussers in de WW komen is iets toegenomen sinds de AOW-leeftijd is verhoogd. Maar de kans op een WIA-uitkering is gelijk gebleven. Mensen die in de WW komen als ze 64 jaar zijn, hebben sinds 2015 duidelijk meer kans om werk te vinden dan 65- en 66-jarigen.

Minder scholing bedreigt inzetbaarheid

Sinds 2017 volgen veel minder mensen scholing en andere opleidingen, constateren de onderzoekers. Vooral deelname aan cursussen die door de werkgevers worden betaald is afgenomen. Dit geldt voor de hele beroepsbevolking, niet alleen voor ouderen. Toch noemen de onderzoekers het ‘zorgwekkend’ dat werkgevers minder investeren in hun personeel. De vraag is in welke mate deze daling in deename aan scholing op de lange termijn negatief zal doorwerken in de inzetbaarheid. Vooral voor lager opgeleiden kan dat nadelig zijn, omdat zij toch al meer kans hebben dat hun werkende leven eindigt met een uitkering.

Zo inzetbaar als je jezelf gezond voelt?

Hoe gezond je jezelf voelt, de ervaren gezondheid, vinden de onderzoekers een belangrijke indicator voor de duurzame inzetbaarheid. Die ervaren gezondheid is tussen 2010 en 2019 nauwelijks veranderd. Het percentage dat een goede tot zeer goede gezondheid ervaart schommelt tussen 2010 en 2019 voor 64-jarigen en 65-jarigen steeds tussen de 60 en 80 procent. Hiermee verschillen ouderen niet van de hele beroepsbevolking, waarbij de onderzoekers ook geen significante trends konden zien.

Download hier het volledige onderzoeksrapport van het ROA en de Universiteit Maastricht.Print Friendly, PDF & Email
Tags : ,
Categorie : Langer doorwerken, Langer werken, Nieuws
Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid