Stelling
"Elk werk heeft zin. Anders was het er niet."
8
20
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Anders werken Bijna elk bedrijf kan efficiënter werken
Anders werken

Bijna elk bedrijf kan efficiënter werken

Efficiënter werken staat hoog op het verlanglijstje van werkend Nederland. Bij de helft van de organisaties wordt er meer aandacht aan besteed dan voorheen, bij een derde is efficiënter werken nu zelfs een speerpunt. Hard nodig, want volgens slechts 2% van de 250 ondervraagde HR professionals werken organisaties nu maximaal efficiënt. Daar komt nog bij dat de werkdruk de afgelopen drie jaar flink is toegenomen.

Dit blijkt uit het Slimmer Werken Onderzoek 2013 van ErgoDirect International, specialist in comfortabel en efficiënt computergebruik. Efficiencyverbeteringen zitten vooral op het organisatorisch vlak (organisatie van werk) en op het personeelsvlak (motivatie, vaardigheden, kennisniveau).

Managers nemen werkdruk niet serieus
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de werkdruk bij 85% van de onderzochte bedrijven de laatste drie jaar (sterk) is toegenomen, wat ten koste gaat van de arbeidsproductiviteit. Door de economische crisis is er gewoon meer werk in relatie tot het aantal medewerkers, meldt tweederde van de HR professionals. Hierdoor classificeert 62% de werkdruk in de eigen organisatie momenteel ook als ‘hoog’. Te lage personeelsbezetting (structureel of tijdelijk) wordt als belangrijkste oorzaak gezien. Opvallend is verder dat bijna de helft (47%) ook vindt dat (lijn)managers de hoge werkdruk vaak niet serieus nemen.

60% tegen resultaatbeloning
Voor organisaties ligt er nu de uitdaging om de juiste balans te vinden tussen werkdruk, arbeidsproductiviteit en duurzame inzetbaarheid. “Hoe kunnen we als organisatie slimmer gaan werken?”, vragen steeds meer bedrijven zich af. Het antwoord is duidelijk: 37% ziet de ‘organisatie van het werk’ als grootste verbeterpunt als het gaat om slimmer werken en het verhogen van arbeidsproductiviteit. Als tweede verbetergebied wordt ‘arbeidsverhoudingen’ (motivatie, betrokkenheid) genoemd door 27% van de ondervraagden, gevolgd door het verbeteren van het vaardigheden- en kennisniveau van personeel (19%). Ook interessant: 60% ziet niets in resultaatgericht belonen als manier om de arbeidsproductiviteit te verhogen.

ROI van 2 jaar acceptabel
Wat doen de bedrijven concreet op dit moment? De meest populaire maatregelen om beeldschermwerkers structureel efficiënter te laten werken en daarmee te zorgen voor een evenwichtige werkdruk zijn: 1. het aanbieden van de juiste computeraccessoires zoals ergonomische toetsenborden of een laptopstandaard; 2. het trainen en opleiden van personeel; en 3. het zorgen voor duidelijke taakomschrijvingen. Ook zijn de bedrijven bereid hierin te investeren als de terugverdientijd maar acceptabel is. Voor een kleine meerderheid is een Return on Investment (ROI) van een half tot 1 jaar acceptabel; voor 48% ligt dat zelfs hoger: tussen de 1 en 2 jaar. Als er maar aangetoond kan worden wat de efficiencywinst is.

Slimmer werken is de toekomst
Bijna driekwart ziet een directe relatie tussen slimmer werken en het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een zelfde percentage denkt dat slimmer werken in de toekomst steeds belangrijker wordt. Wel moet er dan nog veel gebeuren, aangezien 68% aangeeft dat medewerkers nog veel slimmer kunnen werken dan ze nu doen. Slimmer werken is hierbij gedefinieerd als ‘efficiënter werken waardoor prestatie, comfort en gezondheid van medewerkers gelijktijdig verbeteren (op de korte en lange termijn).’

Nationaal Programma Preventie
Aanleiding voor dit Slimmer Werken Onderzoek was het in april 2013 gestarte Nationaal Programma Preventie (NPP) waarvoor minister Schippers van VWS in haar startbrief stelde dat ‘de economische schade van de gezondheidsgerelateerd verzuim en verlies aan arbeidsproductiviteit aanzienlijk is.’ Ze benoemt in haar brief de noodzaak om maatregelen te nemen. ErgoDirect wilde in dit kader graag weten hoe het nu gesteld is met de werkdruk, arbeidsproductiviteit en gezonder en slimmer werken bij Nederlands bedrijven. Voor het onderzoek zijn HR en Arbo professionals (n=250), allen werkzaam bij (middel)grote bedrijven in Nederland, via een online enquête ondervraagd. De onderzoeksresultaten kun u inzien op de website van ErgoDirect International: www.ergodirect.nl/slimmer-werken-onderzoek/

Meer informatie
U vindt alles over het Slimmer Werken-onderzoek 2013 in de whitepaper van ErgoDirect International.

Over ErgoDirect International
ErgoDirect International is gespecialiseerd in het realiseren van comfortabel en efficiënt computergebruik. ErgoDirect adviseert en implementeert werkplekconcepten – onder andere op het gebied van Het Nieuwe Werken – waardoor mensen in grote organisaties comfortabel (fysiek) en geconcentreerd (mentaal) met computers kunnen werken. Hiervoor biedt de onderneming bewezen effectieve hardware hulpmiddelen en levert het efficiency software die de productiviteit van medewerkers vergroot: o.a. CtrlWORK en Ticken. Meer informatie: www.ergodirect.nl.Print Friendly, PDF & Email
Tags :
Categorie : Anders werken, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden, Gezonder werken, Het Nieuwe Werken, Langer doorwerken, Langer werken, Nieuws, Uncategorized
Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid in coronatijd

Onderzoek_Over_Duurzame_Inzetbaarheid_vakmedianetHoe gaat het nu met onze inzetbaarheid in coronatijd? Houden we het vol of niet? Wat gaat beter, wat juist slechter, bijvoorbeeld qua thuiswerken, leidinggeven op afstand en investeringen in ontwikkeling van mensen? Aukje Nauta en Cristel van de Ven (Factor 5) onderzoeken ook dit jaar hoe de inzetbaarheid van de werkende mens het houdt in deze crisistijd. Omdat dit het tweede onderzoek is in coronatijd, zijn de uitkomsten nog interessanter en relevanter.
Alle reden dus om mee te doen! Klik hier en start de vragenlijst. Het kost 10 minuten.

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid