Stelling
"Generalisten zijn de duurzaamst inzetbare medewerkers."
23
14
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Langer doorwerken Bouw probeert vroegpensioen zelf te regelen
Langer doorwerken

Bouw probeert vroegpensioen zelf te regelen

langer doorwerken in fysiek zware beroepen?

Werkgevers en vakbonden in de bouw zijn in principe akkoord over een nieuwe cao. Onderdeel is de afspraak dat bouwvakkers na 45 werkjaren met pensioen kunnen gaan. Hoe ziet die afspraak eruit, en wat betekent dat?

In de toelichting bij het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Bouw en Infra (Voorstellen voor de cao bouw en infra 2018) noemen de onderhandelaars van FNV Bouw het vervroegde pensioen na 45 werkjaren ‘Eerlijk stoppen met werken’. Ze geven de volgende motivatie: “Bouwvakkers geven zelf massaal aan dat 45 jaar werken in een zwaar beroep het maximaal haalbare is. Er is een grote kans dat bouwvakkers de laatste jaren van hun loopbaan veel ziek zullen zijn en/of arbeidsongeschikt raken. Dat is niet in het belang van de werknemer noch in het belang van de werkgever. Helaas lijkt het erop dat de politiek niet van plan is om deze groep werknemers tegemoet te komen. Het argument waar de politiek zich achter verschuilt is dat het lastig is om een zwaar beroep te definiëren.”

‘Zwaar beroep wel te definiëren’

Dat je een zwaar beroep niet goed zou kunnen omschrijven betwijfelen de onderhandelaars, want in andere Europese landen is het wel gelukt om een ‘werkbare definitie’ te komen. “Er zijn naar onze mening voldoende bronnen aanwezig die goede indicaties kunnen opleveren of een beroep zwaar is. Denk daarbij aan instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen, ziekteverzuim en beroepsziekten. Op dit moment komt de politiek niet verder dan te wijzen op het nemen van maatregelen gericht op duurzame inzetbaarheid als loopbaanbeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid, scholing, intersectorale mobiliteit en minder belastend werk. Instrumenten die in ieder geval op de korte termijn voor de huidige groep bouwvakkers geen oplossing zal bieden. En instrumenten die overigens al geruime tijd ingezet worden in de bouw, maar niet het volume kunnen halen dat nodig is.”

Zelf oplossingen bedenken

In het regeerakkoord is vroeger met pensioen voor zware beroepen niet opgenomen, constateren de onderhandelaars van FNV Bouw. Volgens hen betekent het “dat cao-partijen zelf oplossingen moeten bedenken, waarbij nagegaan zal moeten worden of de politiek daarbij een rol kan spelen en welke dat dan is. De discussie over maatregelen voor eerder stoppen met werken wordt nog volop gevoerd en de verwachting is dat deze discussie voorlopig nog zal aanhouden. Aangezien een deel van de oplossing in politiek Den Haag ligt willen we gezamenlijk optrekken met de werkgevers, maar ook hen uitdrukkelijk aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen.”

Voorstellen

De onderhandelaars doen vervolgens een aantal voorstellen, waarvan stoppen na 45 werkjaren er een is. Maar voordat die optie werkelijkheid kan worden, is een lobby van werknemers en werkgevers richting de politiek nodig. Andere voorstellen zijn: een flexibele AOW inventariseren voor de sector bouw, waarbij geldt dat bouwvakkers voldoende inkomsten behouden. Het generatiepact uitbreiden naar meer werknemers, met name in de UTA (utiliteits en afbouw), waarbij de financiering een belangrijk aandachtspunt is. En de onderhandelaars stellen voor om te inventariseren welke loopbaanpaden mogelijk en realistisch zijn voor medewerkers die instromen in een beroep dat als zwaar bekend staat. “Daarmee willen we deze instromers alvast voorbereiden op de toekomst.” Als voorbeeld noemen ze werknemers die na 20 jaar in een zwaar beroep te hebben gewerkt starten met een tweede loopbaan. Het zou dan moeten gaat om werkzaamheden die minder zwaar en belastend zijn, waardoor het halen van de AOW/pensioenleeftijd mogelijk wordt. “We denken aan maatregelen op de langere termijn, bedoeld om jongeren bewust te maken van de zwaarte van het beroep en de eindigheid van de verblijfsduur in de functie te agenderen.”

Eenzijdig

Zelfstandigen Bouw, belangenorganisatie van zelfstandigen in de bouwsector, heeft in De Financiële Telegraaf kritiek geuit op de opstelling van werkgevers en vakbonden. De belangenvereniging vindt dat ze de rekening voor een flexibele AOW eenzijdig bij de overheid neerleggen. “Zij denken te bepalen dat de overheid over de brug moet komen en opdraait voor de kosten. Het is puur de rekening neerleggen bij anderen. Dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt voorzitter Charles Verhoef in DFT.

RVU

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt dat minister Koolmees van Sociale Zaken vroeger stoppen met werken financieel makkelijker moet maken. Dat zou hij kunnen doen door de eindheffing op vervroegd pensioen (ook wel de RVU-boete) te verzachten of af te schaffen. De regeling vervroegd uittreden (RVU) voorziet in een eindheffing van 52 procent over een hoge ontslaguitkering voor individueel ontslag dat wordt gegeven om onduidelijke redenen. De regeling is ingesteld om schijnconstructies te ontmoedigen, maar wordt door vakbonden en politiek steeds vaker bekritiseerd.

Nieuw pensioenstelsel

Over de (on)mogelijkheden en wenselijkheid van vervroegd uittreden voor (fysiek) zware beroepen woedt al maanden een fel debat tussen de sociale partners en de politiek. De meeste politieke partijen vinden een vroegpensioenregeling niet goed mogelijk, omdat niet goed is af te bakenen wat een (fysiek) zwaar beroep is. D66 benadrukt dat het kabinet best bereid is naar ‘maatwerk’ te kijken als het gaat om de AOW-leeftijd, maar dan als onderdeel van een totaal nieuw pensioenstelsel. En daarmee komt de bal weer bij de sociale partners te liggen.Print Friendly, PDF & Email
Tags : ,
Categorie : Langer doorwerken, Langer werken, Nieuws

One reacties op Bouw probeert vroegpensioen zelf te regelen

  1. Iedereen heeft wel wat op het idee aan te merken. Werkgevers en vakbonden dragen tenminste ideeën aan, de rest blijft gewoon op hun luie KRENT ZITTEN! Kom zelf met voorstellen en wees actief!!

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid