Stelling
"Nog liever een flutbaan dan te vroeg met pensioen gaan."
14
58
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Anders werken De perfecte storm voor leren en ontwikkelen
Anders werken

De perfecte storm voor leren en ontwikkelen

Er zijn momenteel allerlei roerige omstandigheden die samen de perfecte storm vormen om onze houding te veranderen en onze investeringen in een leven lang leren op te voeren. Dat schrijft hoogleraar Nick van Dam in zijn nieuwe boek ‘Leren & ontwikkelen in het digitale tijdperk’. Dit artikel is een ingekorte versie van hoofdstuk 1 uit dit boek, en van het gelijknamige artikel op PW.

Wat zijn dan die omstandigheden die nu bij elkaar opgeteld veel mensen dwingen om aan om-, her- en bijscholing te denken? Denk aan de snelle opkomst van ontwrichtende technologieën, banen die dreigen te verdwijnen door robotisering, digitalisering en automatisering. Voeg daarbij nog de aanhoudende outsourcing, de noodzaak om nieuwe vaardigheden te verwerven met dezelfde snelheid waarmee ontwikkelingen in het bedrijfsleven zich voltrekken − samen met het onvoldoende besteden en gebruiken van opleidings- en trainingsbudgetten én het feit dat mensen zich onvoldoende bewust zijn van het belang van leren.

Organisaties spelen cruciale rol

Organisaties in de hele wereld zien snel en ingrijpend veranderen wat ze doen, hoe ze het doen en zelfs waarom ze het doen. Het vergt vergaand leervermogen om de huidige en toekomstige realiteiten meester te worden. De succesvolle mensen van deze 21e eeuw hebben het nieuwe leren omarmd, en ze zijn gemotiveerd om zich nieuwe vaardigheden en competenties eigen te maken. Maar hoezeer dat een verantwoordelijkheid mag zijn van het individu, ook organisaties spelen een cruciale rol in het bijscholen van hun mensen en het creëren van nieuwe leiders. Het is geen eenvoudige opgave, maar het ontwikkelen van menselijk kapitaal is cruciaal voor organisaties die bij de voorhoede in hun bedrijfstak willen blijven horen.

Versterk de strategische rol van leren en ontwikkelen

Leren & Ontwikkelen (L&O) is onderdeel van de HR-developmentstrategie van een organisatie. L&O is in veel organisaties een belangrijkere rol gaan spelen, doordat aandeelhouders in toenemende mate naar de rol van ‘immateriële middelen’ kijken als ze de waarde van kennisorganisaties bepalen. Zo komt volgens Forrester Research 85 procent van de marktwaarde van een typische S&P-500-onderneming tegenwoordig uit deze immateriële middelen, waarvan het grootste deel bestaat uit mensen, ofwel het menselijk kapitaal van de ondernemingen. Investeringen in leren & ontwikkelen betalen zich uit.

Leiderschapscapaciteiten

Neem de waarde van investeringen in leiderschapscapaciteiten, waarbij soms vraagtekens worden gezet. Onderzoek toont aan dat organisaties goed leiderschap sterk beloond zien – de ondernemingen die qua leiderschapskwaliteiten in het bovenste kwartiel scoren, scoren twee keer beter dan andere ondernemingen op EBITDA (de inkomsten van een onderneming voor aftrek van belastingen, afschrijvingen en waardevermindering). Organisaties die investeren in de ontwikkeling van leiders tijdens belangrijke veranderingen maken bovendien 2,4 keer zo veel kans om hun targets te halen.

Waarom investeren in L&O?

Organisaties investeren om verschillende redenen in L&O. Allereerst omdat mensen kiezen voor organisaties die hen helpen groeien en zich te ontwikkelen, omdat competenties met marktwaarde de nieuwe munteenheid zijn. De tweede reden dat ondernemingen in L&O investeren is om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Denk aan de opkomst van digitale technologieën, innovatie, de korte houdbaarheidsduur van kennis, nieuwe businessmodellen, globalisering, een vergrijzende beroepsbevolking, nieuwe wetgeving en een veranderend arbeidspotentieel.

Betrokkenheid vergroten

Een derde reden om in Leren & Ontwikkelen te investeren is dat je hiermee de motivatie, baantevredenheid en betrokkenheid van medewerkers vergroot. Inmiddels wordt breed erkend dat medewerkers de kans geven om te leren en nieuwe competenties te ontwikkelen de beste manier is om ze betrokken te houden. Onderzoek wijst uit dat zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers van grote waarde zijn voor snelle en voorspoedige implementatie van nieuwe technologieën en innovatieve werkwijzen.

Waardecreatie

Een vierde reden dat organisaties in L&O investeren, is dat L&O kan helpen om een op waardecreatie gebaseerde cultuur en gemeenschapszin op te bouwen, nu veel bedrijven steeds virtueler en mondialer gaan werken. Vooral millennials werken graag in zo’n cultuur, en in een duurzame onderneming die bijdraagt aan het welzijn van de samenleving. Zij hebben ook behoefte aan respect voor hun individuele talenten en aan open communicatie met hun management. Hun privéleven is voor hen net zo belangrijk als een uitdagende werkomgeving.

Duurzame inzetbaarheid

Tot slot, en het allerbelangrijkste: ondernemingen zetten opleidingsprogramma’s in om de implementatie van hun businessstrategie te ondersteunen. De klassieke visie is dat opleidings- en trainingsprogramma’s uitsluitend gericht zijn op vergroting van de productiviteit. De actuele visie is dat leren ook bijdraagt aan de inzetbaarheid van mensen. Mensen zijn goed inzetbaar als ze gemakkelijk een baan kunnen vinden binnen of buiten hun organisatie.

Bedrijfsuniversiteiten

Ondernemingen als General Motors en General Electric begonnen honderd jaar geleden met het aanbieden van trainingsprogramma’s onder eigen dak. Momenteel hebben duizenden organisaties in de hele wereld eigen corporate academies of universities. Zulke ‘bedrijfsuniversiteiten’ zijn gespecialiseerde bedrijfsonderdelen of -initiatieven die ten doel hebben institutionele en individuele capaciteiten te ontwikkelen en in stand te houden waarmee de prestaties kunnen worden afgestemd op de organisatiestrategie.

Een leercultuur ontwikkelen

De bedrijfsuniversiteiten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een lerende cultuur. Wereldwijd zien acht op de tien leidinggevenden leren als een belangrijk of zeer belangrijk thema. Senior executives rapporteren dat hun organisaties niet snel genoeg de medewerkers ontwikkelen, of dat leiders niet vergaand genoeg ontwikkeld worden. Het mag dan ook geen verrassing heten dat ruim 60 procent van de bedrijven hun L&D-uitgaven wil opvoeren, en dat meer dan 66 procent van de bedrijven het formele aantal uren aan opleiding en training gaat verhogen.

Een cultuur van leren voor iedereen

Opleidingsmogelijkheden zijn ongelijk verdeeld in veel organisaties. Werknemers die het meeste profiteren van opleidingen zijn relatief jonge mensen met de hoogste opleidingsniveaus. Het zijn de mensen die in de organisatie worden gezien als zeer getalenteerde toppresteerders. Groepen met minder zeggenschap worden minder opgeleid, net als oudere medewerkers. Er is een enorme vooringenomenheid in organisaties dat je ‘een oude hond’ geen nieuwe kunstjes kunt leren.

Ouderen kunnen ook leren

Wetenschappelijk onderzoek van de laatste veertig jaar heeft echter aangetoond dat de eerdere aannames over de menselijke ontwikkeling en mentale vermogens onjuist zijn. Mentale complexiteit neigt toe te nemen met de leeftijd, zeker ook tot op hogere leeftijd. Ook blijkt er binnen elke leeftijdsgroep aanzienlijke variatie te zijn. Zo kunnen dertigers zich elk op een verschillend niveau bevinden wat hun mentale complexiteit betreft, en sommige van hen kunnen een hoger niveau van mentale complexiteit hebben bereikt dan veel veertigers.

Mensen willen groeien

Kegan & Lahey (2016) zijn er sterk van overtuigd dat organisaties die welbewust elke medewerker ontwikkelen daar wel bij zullen varen. Eenvoudig omdat het in lijn is met de allergrootste motivatie van mensen: de drang om te groeien. Organisaties zouden daarom een cultuur moeten omarmen waarin het ondersteunen van ieders ontwikkeling fijnmazig is verweven in het werkende leven, in de normale werkzaamheden in de organisatie, in de dagelijkse routines en in de gesprekken.

De lerende organisatie

Peter Senge benadrukt hoe belangrijk het is om een cultuur van e-learning te ontwikkelen voor alle medewerkers in een organisatie. Hij bedacht in 1990 het concept van de lerende organisatie. Met de term ‘lerende organisatie’ bedoelt hij een organisatie die leren faciliteert, zichzelf continu transformeert en een plek wordt waarmee medewerkers zich verbonden voelen. Zo’n lerende organisatie heeft volgens Senge vijf eigenschappen, of disciplines: systeemdenken, persoonlijk meesterschap, mentale modellen, een gedeelde visie en teamleren.

Goed voor de business

Zowel Kegan als Senge betogen dat het ontwikkelen van een cultuur waarin leren voor iedereen in de organisatie beschikbaar is een zeer positieve impact heeft op de business. Recent onderzoek van Kegan verschaft leiders van organisaties specifieke ins en outs over wat ze nodig hebben om een lerende cultuur te ontwikkelen of te versterken.

Niet dwingen, maar prikkelen

Er moet, tot besluit, in een cultuur van leren voor iedereen een voortdurende dialoog worden gevoerd over de inzetbaarheid van medewerkers binnen of buiten de organisatie. Maar, hoewel je mensen naar cursussen kunt sturen of opdracht kunt geven om online trainingen te volgen, kun je ze niet dwingen om iets te leren. Ieder individu in de organisatie moet een nieuwsgierige mentaliteit verwerven en vasthouden. Het is daarom belangrijk om de nieuwsgierigheid van mensen te stimuleren door te leren en te ontdekken.

Bestel het boek ‘Leren & ontwikkelen in het digitale tijdperk’ van Kees van Dam direct via deze link!

 Print Friendly, PDF & Email
Tags : , , ,
Categorie : Anders werken, Nieuws, Opleiden en ontwikkelen, Talentontwikkeling
Congres over Duurzame Inzetbaarheid 2021

Half thuis, half op de zaak… en misschien ook nog weleens onderweg. Hybride werken is de nieuwe vorm van duurzaam doorwerken als we uit de crisis komen. Onderzoek toont aan dat de balans tussen werk en privé een grote uitdaging is voor de thuiswerkende medewerkers. Hoe geef je vorm aan het DI-beleid in de nieuwe hybride omgeving? Laat je tijdens het online congres over Duurzame Inzetbaarheid op 15 en 17 juni 2021 inspireren door de experts en vooruitstrevende bedrijven. Zij nemen je mee in de nieuwste inzichten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Twee middagen vol inspiratie, kennis en praktische tips voor jouw DI-beleid.

Bekijk het complete programma en schrijf je in!

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid