Stelling
"Generalisten zijn de duurzaamst inzetbare medewerkers."
23
14
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Achtergrond Demotie is: mindere functie, dus ook minder salaris?
Achtergrond

Demotie is: mindere functie, dus ook minder salaris?

demotie en afscheid nemen

Het onderwerp demotie komt als taboe langzaam uit de kast. Maar wanneer is salarisafbouw bij demotie geoorloofd? Dit artikel geeft wat aanwijzingen, gebaseerd op de adviezen van demotie-expert Richard Jongsma.

Binnen bedrijven is demotie steeds beter bespreekbaar. Maar wie zegt dat dan automatisch ook het salaris moet dalen, waagt zich op zeer glad ijs. Maar waarom zou je tijdens je loopbaan alleen maar meer moeten verdienen in hogere functies? Waarom moet je professioneel succes afmeten aan de hoogte van het salaris? Die vanzelfsprekendheid staat steeds vaker en openlijker ter discussie. Ook de medewerkers zelf doen dat. Toch blijft een gesprek erover lastig. Er zit vaak meer vast aan een salaris dan het geld alleen. Status, emoties en gekoppelde arbeidsvoorwaarden (met name het pensioen) spelen ook een grote rol.

Waarom het salaris gelijk zou moeten blijven

Een belangrijke reden voor werkgevers om niet te sleutelen aan de arbeidsvoorwaarden is dat ze geen slepende conflicten en procedures bij de rechter willen. “Hou ze gemotiveerd, je moet immers met elkaar verder”, is de gedachte. Ook is een mogelijke aantasting van het imago als goed werkgever een andere belangrijke reden. Sommige tegenstanders van demotie wijzen op de mogelijk emotionele impact. Vooral als de medewerker er zelf niet voor heeft gekozen. Demotie kan dan overkomen als extra ‘straf’ door versoberde arbeidsvoorwaarden. Zo wil je als werkgever niet altijd overkomen.

Duurzame inzet

Anderen wijzen erop dat het gesprek vooral moet gaan over duurzame inzetbaarheid en de toegevoegde waarde. Tenminste, wil demotie als managementtool een kans van slagen hebben. Gesprekken over de leaseauto of laptop leiden alleen maar af van het inhoudelijk ‘waarom’ bij demotie. Het uiteindelijke doel moet zijn: langer inzetbaar blijven met een beter passende functie.

Praten over demotie: 6 vuistregels

Het afbouwen van salaris laten veel organisaties afhangen van het antwoord op de vraag waardoor de demotie in gang is gezet. Hierbij spelen de volgende punten:

 1. Wie ervoor kiest, accepteert ook eerder een lager salaris
  Bij een vrijwillige demotie zien we veelal een directe teruggang in salarisschaal. Past de medewerker met zijn huidige salaris past binnen het maximum van de nieuwe (vaak lagere) salarisschaal? Dan is meestal de enige consequentie dat de medewerker minder kan doorgroeien in salaris. Want de lagere functieschaal zal minder  uitloop in salaris zal kennen.
 2. Andere taken betekent vaak een herwaardering van de functie
  Een demotie die komt door een wijziging van taken gaat meestal gepaard met een (her)waardering van de functie. Dan worden meestal overgangsmaatregelen getroffen. De werkgever brengt dan het salaris in kleine stappen geleidelijk terug tot het nieuwe, lagere niveau. Spreek van tevoren af wanneer de afbouw klaar moet zijn.
 3. Lagere functie betekent ook een lager salaris
  Demotie wegens minder functioneren kan idealiter alleen na een verbetertraject. Dat moet dan niet tot het beoogde (en onderling expliciet afgesproken) resultaat hebben geleid. De medewerker komt dan in een lager ingeschaalde functie, met een lagere salarisschaal.
 4. Hogere leeftijd kan een lager salaris betekenen
  Ook de leeftijd van de medewerker kan meespelen bij de vraag of het salaris bij demotie omlaag moet. Er bestaan bedrijfs-cao’s die met overgangsbepalingen hiermee rekening houden.
 5. Wat heeft de medewerker er zelf aan gedaan?
  Volgens anderen is de mate waarin de medewerker de situatie zelf (mede) heeft veroorzaakt een belangrijk criterium. Wordt de medewerker wegens disfunctioneren teruggezet? Daar horen dan ook aangepaste arbeidsvoorwaarden bij, eventueel met geleidelijke afbouw. Vinden meerdere deskundigen.
 6. Wie het initiatief neemt, moet ook betalen
  Demotie ligt genuanceerder bij een fusie of reorganisatie, omdat de medewerker daar meestal zelf weinig invloed op heeft. Dan gaat het meestal om kostenbesparingen. En er zijn vaak grotere groepen medewerkers bij betrokken. In zo’n situatie staan collectieve regelingen voor herplaatsing en afbouw vaak in een sociaal plan.

Demotie vraagt om zorgvuldigheid

Bij afbouw wegens disfunctioneren is het salaris direct naar beneden bijstellen niet aan te raden. Tijdens de demotiegesprekken moet de medewerker de financiële gevolgen beseffen. De duur van de afbouwregeling moet daarbij worden afgestemd op het te overbruggen salarisverschil. Zorg binnen de duur van de afbouwregeling voor redelijke tussenstappen en niet te grote “gaten”. Hou rekening met persoonlijke omstandigheden, zoals de duur van het dienstverband.

Meer informatie

Op PW. biedt Richard Jongsma meer details over salarisverlaging bij demotie. Verder lezen over demotie? Check de Vakmedianetshop!Print Friendly, PDF & Email
Tags : ,
Categorie : Achtergrond, Arbeidsrelaties, Basics van DI, Expertserie, Langer werken, Nieuws, Rendement op arbeid, Tools

Reageer op dit artikel

*

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid