Stelling
"Wie opziet tegen verandering is niet duurzaam inzetbaar."
26
25
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Langer werken Duurzaam inzetbaar met gebalanceerde flex
Langer werken

Duurzaam inzetbaar met gebalanceerde flex

Werkgevers, probeer eerst eigen mensen flexibeler te laten werken voordat u extern nieuwe flexkrachten inzet. En werknemers moeten meer worden gemotiveerd en gefaciliteerd om hun eigen duurzame inzetbaarheid te verhogen. Dit zijn enkele aanbevelingen uit een position paper van TNO. Hoe ziet TNO onze inzetbaarheid?

Het paper van TNO is bedoeld als reactie op de discussienota ‘In wat voor land willen wij werken?’ die de Commissie Regulering van werk (ook wel Commissie Borstlap) deze zomer publiceerde. De nota bevat tien stellingen, bedoeld om meer debat uit te lokken over de toekomst van de arbeidsmarkt. De commissieleden vragen betrokken stakeholders te reageren op deze stellingen. Zoals op: wat is de waarde van werk? En welke regelgeving is nodig om die waarde te borgen? TNO vindt het belangrijk om mee te denken. Daarom heeft het onderzoeksinstituut een position paper uitgebracht over de knelpunten op de arbeidsmarkt die TNO ervaart, gebaseerd op eigen onderzoek en met reacties op specifieke denkrichtingen uit de discussienota.

Waarom flex?

Een vernieuwd stelsel van regels zou zich moeten richten op het stimuleren van gebalanceerde flexibiliteit, inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid. Het paper van TNO gaat in op drie denkrichtingen uit de discussienota. Een ervan is ‘Bevorder wendbaarheid met gebalanceerde flexibiliteit’. TNO zet vraagtekens bij het kabinetsstreven om de arbeidsmarkt beter in balans te krijgen door vooral flex te ontmoedigen. TNO zou liever strategischer over arbeidsflexibiliteit nadenken. Onderzoek eerst waar die behoefte vandaan komt. Kijk daarna ook naar het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van alle werkenden (vast en flexibel).

Recente relevante werkervaring

Duurzame inzetbaarheid moet worden bevorderd door opgedane vaardigheden formeel te erkennen en waarde te geven op de arbeidsmarkt. Naast, of zelfs in plaats van diploma’s. In veel bedrijfstakken heeft een werknemer met een diploma van tien jaar oud meer, en betere kansen op de arbeidsmarkt dan iemand zonder zo’n diploma. Zelfs als deze werknemer meer, en  actuelere vaardigheden heeft, die hij of zij heeft opgedaan door recente werkervaring in een relevant domein. Zo’n systeem vereist een gemeenschappelijke valuta: een die de vaardigheden kan herkennen, certificeren, belonen en verbeteren en een gemeenschappelijk transparant kader kan creëren tussen individuen, werkgevers en opleiders. (De EVC-systematiek zou een aanzet kunnen zijn, al noemen de onderzoekers dit zelf niet en is de methode niet onbesproken.)

Breder inzetbaar

Mensen kunnen breder inzetbaar worden in organisaties met variatie in het werk of in producten, waarvoor verschillende competenties worden gevraagd. Het is ook passend als de pieken en dalen over de afdelingen heen variëren. In plaats van personeel in te huren op de ene afdeling, terwijl het op de andere afdeling rustig is, kunnen mensen dan op verschillende werkplekken of afdelingen worden ingezet. Een voorwaarde hierbij is weten welke competenties de werknemers in huis hebben en wat zij in potentie verder kunnen ontwikkelen.

Flexpool

Waar bredere inzetbaarheid met eigen mensen niet (meer) mogelijk is, zouden organisaties meer over de grenzen van hun eigen organisatie heen moeten kijken om arbeid flexibeler in te zetten, bijvoorbeeld met een arbeidspool of flexpool. Dan zijn werkgevers ervan verzekerd dat op piekmomenten de juiste mensen aanwezig zijn, en dat deze mensen elders aan het werk gaan als het in hun bedrijf rustig is. Hier zouden cao-overstijgende afspraken tussen sociale partners bij kunnen helpen.

Iedereen duurzaam inzetbaar

Een derde principe van beter uitgebalanceerde flexibiliteit is volgens TNO ‘Goede banen voor alle werkenden’. Een hoge kwaliteit van de arbeid in de organisatie is niet alleen goed voor werknemers, maar is ook noodzakelijk om innovaties te laten slagen. Zonder sociale innovatie geen technologische innovatie. Dit vraagt om goede banen voor iedereen en investeren in de duurzame inzetbaarheid, ook van flexibele krachten. Heel basaal moeten flexwerkers de juiste beschermende middelen krijgen en veiligheidsinstructies- en trainingen.

Leven lang leren

Maar het op peil houden en verder ontwikkelen van vakkennis en vaardigheden is ook essentieel om duurzaam inzetbaar te blijven. Dat gebeurt het beste door een leven lang te blijven leren. Door ook te investeren in de kennis en vaardigheden van flexibele krachten blijft hun toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt op peil, en blijft er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar voor werkgevers. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat elke werkende beter uit een baan moet komen dan hij of zij erin ging.

Meer informatie

De position paper van TNO bevat ook vier interessante praktijkvoorbeelden van manieren waarop werkgevers en werknemers zich proberen aan te passen op de veranderende arbeidsmarkt. De complete paper is te downloaden via het nieuwsbericht op de website van TNO.Print Friendly, PDF & Email
Categorie : Langer werken, Nieuws, Talentontwikkeling
E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Over Duurzame Inzetbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door:Bekijk meer Vakmedianet Communities:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid