Stelling
"Ongeveer de helft van de werkende mensen kan echt niet lang thuis werken."
36
15
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Anders werken Duurzaam outplacement, kan dat?
Anders werken

Duurzaam outplacement, kan dat?

Economisch blijft het crescendo gaan. Dus zou het makkelijker dan ooit moeten zijn om aan nieuw, of ander werk te komen. En inderdaad, outplacement van-werk-naar-werk lukt vaker dan voorheen. Behalve voor oudere kandidaten. Zo blijkt uit het Nationaal Outplacementonderzoek 2018 van OVAL. Kan outplacement – ook voor ouderen – beter?

Vorig jaar slaagden 3 procent meer outplacementtrajecten dan in 2017. De kans dat de outplacement slaagt, is nu 73 procent (was 70 procent in 2017). Voor een groep daalde het percentage: 57-plussers. De kans dat outplacement voor hen slaagt, is nu 47 procent. Dat was 52 procent in 2016.

Van belang voor langer doorwerken

Ook OVAL noemt de lagere slagingskans voor ouderen opvallend. OVAL roept werkgevers dan ook op om er meer aandacht en geld in te steken. Directeur Petra van de Goorbergh: “De leeftijd van de beroepsbevolking stijgt, we werken steeds langer door. Juist daarom is het belangrijk dat ook oudere werknemers in staat worden gesteld hun werk te behouden of nieuw werk te vinden. Als werkgevers meer investeren om dat mogelijk te maken wordt werkloosheid voorkomen.”

Onze ouderen zijn prima…

Waarom slaagt outplacement zo slecht bij ouderen? Volgens OVAL is een van de mogelijke oorzaken het onterechte, stereotype beeld van ouderen dat de arbeidskosten niet in verhouding staan tot de arbeidsproductiviteit en ze minder flexibel zijn dan jongere werknemers. “Zelfs als ouderen de salariseisen naar beneden bijstellen, zorgt dat niet voor een grotere kans op hervatting van werk”, zegt Van de Goorbergh. Daarbij baseert ze zich op onderzoek van SCP-onderzoeker Vlasblom en hoogleraar Schippers. “Dat is zonde.” Uit de publicatie ‘Arbeidsmarkt in kaart’ (oktober 2019) van het SCP blijkt namelijk dat de meeste werkgevers positief zijn over het functioneren van oudere medewerkers in hun organisatie.”

… maar de ouderen van anderen?

Dus: geen principiële bezwaren tegen ouderen die ‘binnen’ zijn. Maar voordat ze nieuw, of vernieuwd over de drempel mogen komen … De eerste stap bij een dreigend outplacement is dus: zorgen dat de werknemer niet weg hoeft. Dat geldt zeker bij oudere werknemers. Collegiaal uitlenen kan een alternatief zijn om personeel (tijdelijk) uit te lenen. Goed gekwalificeerd personeel blijft dan behouden voor de toekomst, maar ze kosten nu (even) niets. Collegiaal uitlenen is ook een manier om huidige medewerkers nieuwe vaardigheden op te laten doen bij andere organisaties en ze zo klaar te stomen voor de nieuwe organisatie. In de tussentijd kunnen de benodigde vaardigheden tijdelijk vanuit andere bedrijven aangevuld worden. In dit artikel op PW leest u er meer over.

Outplacement past goed bij duurzame inzetbaarheid

Moet een medewerker weg omdat andere vaardigheden nodig zijn in de nabije toekomst? Misschien is het dan zinvol om eerst te onderzoeken of deze werknemer die vaardigheden kan aanleren. Dat geldt zeker voor bedrijfsorganisaties die duurzame inzetbaarheid hoog in hun vaandel hebben staan. Bedrijven inventariseren vaardigheden van hun medewerkers meestal vanuit de functie die zij nu bekleden. Maar diezelfde medewerker beschikt misschien over talenten die hij of zij bij u nog nooit heeft kunnen laten zien of gebruiken! Dan is een interne kandidaat opleiden meestal veel goedkoper en succesvoller dan mensen van buiten halen. Het is zinvol om deze vorm van talent management permanent te maken. Bedrijven die hun medewerkers continu stimuleren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen zijn veel flexibeler dan organisaties die dat pas doen bij een aanstaande reorganisatie. Dit artikel bevat meer informatie over talentscans.

Outplacement in 5 stappen

Als medewerkers echt moeten vertrekken starten de meeste organisaties een outplacementtraject. In samenwerking met een outplacementbureau of adviseur wordt er gekeken naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en begint de zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Hoe beter zo’n traject is voorbereid, hoe soepeler en succesvoller het traject verloopt. Dit scheelt veel geld maar zorgt ook voor rust binnen de organisatie. Enkele tips om dit goed te doen.

1} Haak alle betrokken partijen vroeg aan

Overleg goed met alle partijen die betrokken zijn bij dit besluit zoals de leidinggevende, de or en de directie. Hoe eerder deze partijen worden aangehaakt hoe minder kans op tegenwerking later in het proces.

2} Zorg voor een perspectief

Zorg dat de instrumenten die je mensen gaat bieden duidelijk zijn op het moment dat je gaat communiceren aan de medewerkers. Als je mensen het ene perspectief ontneemt moet je ze direct een ander perspectief kunnen bieden. Dat is niet een andere baan maar de hulp om die baan te kunnen vinden.

3} Ga niet te snel

Een outplacementtraject gaat altijd gepaard met het verwerken van verlies. Verlies van het werk, de collega’s en de organisatie. Hoe beter het perspectief op de arbeidsmarkt hoe makkelijker iemand dit verlies verwerkt. Zorg dat mensen snel duidelijkheid hebben of ze moeten vertrekken en geef ze dan de tijd om dit verlies te verwerken. Direct doorstomen naar het zoeken van vacatures zal het proces alleen maar vertragen.

4} Laat het traject niet te lang duren

Het moeilijkste punt van een outplacementtraject is mensen in beweging krijgen. Een gemiddeld traject duurt tussen de 3 en 12 maanden. Duurt het (veel) langer dan een jaar, dan komen de mensen die het betreft het eerste jaar nauwelijks in beweging. Voor hun gevoel hebben ze daar nog zeeën van tijd voor. Verleng het traject ook niet, nadat het eenmaal is ingezet, kom ook niet met meer alternatieven. Medewerkers krijgen dan vaak het gevoel dat de werkgever toch wel voor hen zorgt en gaan misschien zelfs hopen dat ze alsnog kunnen blijven.

5} Tegengestelde belangen

HR heeft in outplacementtrajecten vaak te maken met tegengestelde belangen. Medewerkers zien HR als vertegenwoordiger van de organisatie die de klap heeft uitgedeeld maar tegelijkertijd wordt de hulp ook vanuit die kant geboden. Een adviseur of outplacementbureau kan dan een handig hulpmiddel zijn. Zij leggen zich toe op de ondersteuning van de medewerker zodat HR de taak van de boodschapper op zich kan nemen en de medewerker kan wijzen op zijn of haar verantwoordelijkheden in het traject.

Mobiliteit als norm

Soms is een outplacementtraject onontkoombaar. Maar een combinatie van een cultuur waarin mobiliteit de norm is, het inzetten van tools en platforms om mensen te ondersteunen ook daadwerkelijk in beweging te blijven helpt om outplacementtrajecten zoveel mogelijk te voorkomen. En als er dan een outplacementtraject moet komen zal het een stuk makkelijker zijn mensen in beweging te krijgen.

(Delen van dit artikel verschenen eerder op PW.)Print Friendly, PDF & Email
Tags :
Categorie : Anders werken, Nieuws
E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid