Stelling
"Nog liever een flutbaan dan te vroeg met pensioen gaan."
14
58
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Anders werken Duurzame inzet vooral met de mond beleden?
Anders werken

Duurzame inzet vooral met de mond beleden?

twijfelende man

De balans tussen werk en privé staat bij veel werkgevers hoog op de prioriteitenlijst. Maar regelingen die daaraan bijdragen, zoals thuiswerken en flexibele werktijden zijn lang niet altijd mogelijk. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de tweede editie van het onderzoek ‘Arbeidsmarkt in Kaart’. Werkgevers vinden het rapport op onderdelen veel te somber.

Werkgevers spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid, vinden de onderzoekers. En ook de meeste ondervraagde werkgevers vinden dat. Toch handelen ze er (nog) niet echt naar, tonen de onderzoekers aan met diverse voorbeelden. Zo vindt 8 van elke 10 werkgevers dat ze hun medewerkers moeten helpen bij het combineren van werk en zorg. Toch biedt minder dan de helft van de bedrijven mogelijkheden tot thuiswerk aan. Juist meer vrijheid in waar en wanneer mensen werken verlaagt de druk voor personeel met jonge kinderen of mantelzorgtaken, merken de onderzoekers op.

Goede balans werk en privé

Een groot deel van de werkgevers vindt een goede balans tussen werk en privé ook hun verantwoordelijkheid. Regelingen zoals thuiswerken en flexibele werktijden zijn echter lang niet altijd mogelijk binnen organisaties. Of dit aan de aard van het werk of aan de opvatting van de werkgever ligt, is uit de cijfers niet op te maken. Werkgevers staan bijvoorbeeld niet altijd positief tegenover deeltijdwerk op alle functieniveaus. Mogelijk verklaart dit ook waarom vrouwen, die vaak in deeltijd werken, ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies, suggereren de onderzoekers.

Mensen met arbeidsbeperkingen

Daarnaast voelt twee van elke drie werkgevers zich in meer of mindere mate verantwoordelijk om mensen met arbeidsbeperkingen aan te nemen. Dat staat haaks op de slechts 11 procent van de organisaties die de komende twee jaar daadwerkelijk meer mensen uit deze doelgroep in dienst willen nemen. De meeste werkgevers zeggen dat ze geen geschikte functies hebben. Ook kennen veel werkgevers regelingen en subsidies niet om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Alle bureaucratie met een lappendeken aan regelingen en de grote krapte helpen waarschijnlijk niet, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het onderzoek. En toch haalt het bedrijfsleven steeds zijn doelen uit de Banenafspraak, aldus de werkgeversverenigingen.

Aandacht voor duurzame inzet

Groepen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt ‑  ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mensen met een migratieachtergrond en mensen met zorgtaken ‑ kunnen nog onvoldoende meekomen, vindt het SCP. Daarnaast is aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers nodig om te voorkomen dat mensen werkloos worden, door ziekte uit het arbeidsproces raken of verouderde kennis en vaardigheden hebben. Voorbeelden zijn investeringen in scholing en training, aandacht voor de balans tussen werk en privé en mensen die met ontslag worden bedreigd begeleiden naar ander werk.

Weinig van-werk-naar-werk

Een ruime meerderheid van de werkgevers vindt dat zij de verantwoordelijkheid hebben om werknemers die de organisatie gedwongen moet verlaten naar ander werk te helpen. Toch hebben de meeste werkgevers geen specifiek beleid om ontslagkandidaten van-werk-naar-werk te begeleiden. Ook vindt 20 procent van de werkgevers dat werknemers werkgerelateerde opleidingen en cursussen zo veel mogelijk buiten werktijd moeten volgen.

Beeld is te somber

Branchevereniging OSB herkent zich niet in dit sombere beeld van de inclusieve arbeidsmarkt in het SCP-rapport. “Bedrijven in de schoonmaaksector nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus door volop kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus voorzitter Piet Adema. “De schoonmaaksector voert al enkele jaren een actief beleid op duurzame inzetbaarheid. We investeren veel in opleidingen, cursussen en begeleiding van medewerkers. De sector biedt ondersteuning bij loopbaanontwikkelingen, zelfs als mensen dan naar andere sectoren overstappen. In de praktijk blijkt overigens wel dat begeleiding en coaching essentieel voor succes.”

Werkgevers: maak het makkelijker

Ook de werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland interpreteren de inspanningen op duurzame inzetbaarheid positiever dan de onderzoekers van het SCP. Tweederde van de ondervraagde werkgevers onderschrijft niet alleen de Banenafspraak. Het bedrijfsleven heeft elk jaar alle doelen behaald. Wel noemen veel werkgevers het een gemiste kans dat dit hen vaak moeilijk wordt gemaakt. Zo hebben ondernemers de afgelopen jaren te maken gekregen met tal van nieuwe verplichtingen zoals de WAB, de transitievergoeding en oplopende arbeidskosten die belemmerend werken om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

55-plusser minder productief

De meeste werkgevers vinden dat 55-plussers even goed (of beter) functioneren als jongere werknemers. Wel vindt ruim eenvijfde dat de productiviteit van 55-plussers lager ligt dan hun loonkosten rechtvaardigen. Ondanks de overwegend positieve houding van werkgevers tegenover de 55-plussers in hun organisatie blijkt uit ander onderzoek (Vlasblom en Schippers 2019) volgens het SCP dat ouderen die hun baan verliezen weinig kans maken op werk. In het personeelsbeleid nemen ontwikkelmaatregelen voor ouderen toe, terwijl ontlastende maatregelen (zoals minder uren werken) afnemen. Ook zijn er steeds minder regelingen voor vervroegd uittreden.Print Friendly, PDF & Email
Tags : , ,
Categorie : Anders werken, Nieuws
Congres over Duurzame Inzetbaarheid 2021

Half thuis, half op de zaak… en misschien ook nog weleens onderweg. Hybride werken is de nieuwe vorm van duurzaam doorwerken als we uit de crisis komen. Onderzoek toont aan dat de balans tussen werk en privé een grote uitdaging is voor de thuiswerkende medewerkers. Hoe geef je vorm aan het DI-beleid in de nieuwe hybride omgeving? Laat je tijdens het online congres over Duurzame Inzetbaarheid op 15 en 17 juni 2021 inspireren door de experts en vooruitstrevende bedrijven. Zij nemen je mee in de nieuwste inzichten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Twee middagen vol inspiratie, kennis en praktische tips voor jouw DI-beleid.

Bekijk het complete programma en schrijf je in!

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid