Stelling
"Generalisten zijn de duurzaamst inzetbare medewerkers."
23
14
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Achtergrond Duurzame inzetbaarheid kan je meten
Achtergrond

Duurzame inzetbaarheid kan je meten

meten, berekenen, onderzoeken

Investeren in gezonde, competente, gemotiveerde werknemers is investeren in duurzame inzetbaarheid. Want medewerkers die gezond, flexibel en betrokken zijn, zijn meer tevreden en productiever. HR Analytics kan duurzame inzetbaarheid ondersteunen door meetbaar en inzichtelijk te maken hoe de organisatie er voor staat.

Het is de vraag hoe je het als organisatie zo kunt organiseren dat je niet alleen kunt reageren, maar ook kunt anticiperen. Zodat u beter onderbouwde antwoorden kunt geven op veelgestelde lastige vragen als ‘Hoe kan het dat de uitstroom zo hoog is?’ of: ‘Hoe kan het dat mijn ziekteverzuim zo oploopt?’. U bent zo’n pijnlijke vraag natuurlijk liever voor: eerder ingrijpen om erger te voorkomen, of beter nog, voorkomen dat zaken een te grote uitstroom of een hoog ziekteverzuim veroorzaken.

Verstoringen van de duurzame inzet in kaart brengen

Om dit soort ‘verstoringen’ van de duurzame inzetbaarheid in uw organisatie eerder op te sporen moet u ze eerst in kaart brengen. Dat kan het beste met HR analytics en bijbehorende hulpmiddelen en tools. In deze outline beschrijven we enkele succesfactoren en kritische prestatieindicatoren als u duurzame inzet op deze manier meetbaar wilt maken.

Duurzame inzetbaarheid: succesfactoren

Volgens het Manifest Duurzame Inzetbaarheid uit 2012 zijn er vier succesfactoren die zorgen voor duurzame inzetbaarheid: betrokkenheid, organisatie, gezondheid en ontwikkeling. Onderstaand worden deze factoren kort beschreven.

Betrokkenheid

Medewerkers zullen meer betrokken zijn als zij ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om hun vakmanschap uit te oefenen. Ze hebben dan sterker het idee dat ze een waardevolle bijdrage leveren aan het succes van de organisatie. Mensen die hun werk als zinvol zien en plezier hebben in hun werk, leveren beteren prestaties en zijn minder vaak ziek.

Organisatie

De onderneming moet de medewerkers faciliteren door een goede organisatie van het werk. Leidinggevenden ondersteunen de medewerkers, zodat zij optimaal hun werk kunnen doen. Mensen zullen zich beter ontwikkelen als zij daarvoor de ruimte krijgen; managers moeten zaken loslaten en de hiërarchie minder toepassen.

Gezondheid

Medewerkers met een goede gezondheid zullen over het algemeen beter in staat zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan de onderneming. De onderneming kan de medewerkers bewust maken van het belang van een goede gezondheid en een gezondere levensstijl. Er moet tijd zijn om te herstellen en de werk-privé-balans moet in evenwicht zijn. Dat kan met programma’s die de gezondheid bevorderen, zoals stoppen met roken, fitness, of diëten.

Ontwikkeling

Medewerkers die op het juiste niveau aan het werk zijn en steeds geprikkeld worden om iets verder te gaan zijn het productiefst. Dat ontstaat als de persoonlijke competenties goed aansluiten bij de kennis, ervaring en vaardigheden nodig voor de functie. Daarvoor moet u eerst weten welke competenties de organisatie nodig heeft, en welke per functie nodig zijn. Om de aansluiting te optimaliseren is vaak training nodig. Dat moet ook worden gesteund door HR en de lijnmanager, en vastgelegd in een ontwikkelplan.

Kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s)

De succesfactoren in een organisatie en functie staan niet op zichzelf, maar zijn aan elkaar gerelateerd. Als het werk goed is georganiseerd, als de medewerker zich ontwikkelen en in goede gezondheid verkeert, zal hij of zij meer betrokken en productiever zijn. Des te belangrijker is het inzicht in hoe de organisatie het doet op de verschillende factoren. Per aandachtsgebied kunt u kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s) opstellen. Deze kpi’s hebben invloed op elkaar en ook op de hele organisatie. Ook zijn ze onlosmakelijk verbonden met HR Analytics. Hierna geven we een verkorte omschrijving van de kritieke prestatie-indicatoren die bij duurzame inzetbaarheid.

Kpi meet prestatie tov. doel

Prestatie-indicatoren meten de prestaties van een onderneming. Dat kan op het niveau van een proces tot een complete afdeling. De doelstelling of target vormt een belangrijk onderdeel van kpi’s. Een kpi meet altijd of iets goed, gemiddeld of niet goed is (groen, oranje of rood) ten opzichte van de gestelde doelstelling. Gebruik bij de formulering van de kpi’s het SMART-principe. Beschrijf de kpi’s dus als Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Kpi’s zijn van strategisch belang en bestaan vaak uit meerdere operationele prestatie-indicatoren. Hieronder volgen enkele voorbeelden voor elk van de vier succesfactoren die zijn benoemd voor duurzame inzetbaarheid.

1} Meetbare betrokkenheid

Medewerkerstevredenheid en vertrek van medewerkers geven een beeld van de betrokkenheid van de medewerkers. Prestatie-indicatoren kunnen het percentage tevreden medewerkers weergeven. Maar een aanvullende indicator is: hoeveel medewerkers zouden de organisatie aanbevelen bij anderen? Wat is het vertrekpercentage, groeit dat percentage? En is dat gewenst, of zit het percentage onder of boven het doel?

2} Meetbare organisatie

Met leiderschapstesten krijgt de onderneming meer inzicht in de leiderschapsstijlen binnen de organisatie. Is er een goede balans tussen instruerende en ondersteunende leidinggevenden, past die verdeling goed bij de visie en strategie van de onderneming én ook bij de mensen die er werken? Persoonlijkheidstesten geven inzicht in de sterke punten van een leidinggevende, maar ook hoe hij leiding geeft en hoe hij met leiding omgaat. Kijk ook naar teamsamenstellingen. De leidinggevende leert de medewerkers beter kennen en kan zijn gedrag daarop afstemmen. Het wordt prettiger om samen te werken.

3} Meetbare gezondheid

Gezondheid kan meetbaar worden gemaakt met verzuimrapportages en indicatoren. Splits de verzuimcijfers zinvol op, bijvoorbeeld per bedrijfsonderdeel,  per leeftijdscategorie, of per seizoen. Met trendanalyses kunt u een ontwikkeling in tijd aantonen: waarom was het verzuim een jaar geleden lager dan nu? Door in te zoomen op verschillende afdelingen ontstaan vaak verdiepende inzichten. Een gemiddeld verzuimpercentage voor de hele organisatie kan er goed uitzien. Maar door in te zoomen per afdeling kan blijken dat het percentage één afdeling nul is, en op een andere afdeling 20 procent. Juist door wat dieper in de cijfers te duiken krijgt u een beter beeld van de organisatie.

4} Meetbare ontwikkeling

Met prestatie-indicatoren kunt u inzichtelijk maken hoeveel medewerkers op het juiste niveau zitten en welke medewerkers zich nog verder moeten ontwikkelen. Een voorbeeld van een kpi is de betere effectiviteit en efficiency bij overbruggen van het verschil tussen de beoogde en behaalde competenties van een medewerker. Deze kpi kunt u opsplitsen in meerdere prestatie-indicatoren:

  • het percentage medewerkers met een verschil tussen het beoogde en behaalde competentieniveau;
  • hoe lang het duurt voor dat verschil is verdwenen.

Een dashboard kan de verschillende ontwikkel-kpi’s naast elkaar zetten. Zo kunt u verder inzoomen op werknemersgroepen of afdelingen, etc.Print Friendly, PDF & Email
Tags : , , ,
Categorie : Achtergrond, Anders werken, Basics van DI, Rendement op arbeid
Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid