Stelling
"Generalisten zijn de duurzaamst inzetbare medewerkers."
23
14
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Langer doorwerken Duurzamer inzetbaar met het nieuwe pensioen?
Langer doorwerken

Duurzamer inzetbaar met het nieuwe pensioen?

Het pensioenstelsel gaat op de schop, maar er moeten nog veel details worden ingevuld. Moet HR nu afwachten of al vol inzetten op een nieuwe pensioenregeling? “Deze periode is vooral een kans voor HR om na te denken over wat het pensioenakkoord betekent en hoe je goed werkgeverschap wilt invullen”, zegt Stefan Duran, head sales Benelux bij levensverzekeraar elipsLife. Hoe het pensioenakkoord aanzet tot nadenken over de invulling van de zorgplicht.

Het nieuwe pensioenstelsel, dat vooral een eerlijker, transparanter en persoonlijker oudedagsvoorziening wil bieden, gaat op 1 januari 2026 in. Het nieuwe stelsel wil onder meer een oplossing bieden voor pensioenopbouw bij een stijgende levensverwachting en een flexibiliserende arbeidsmarkt. In het nieuwe stelstel sparen werknemers via een leeftijdsonafhankelijke premie een ‘persoonlijk vermogen’ bij elkaar dat afhankelijk is van de hoogte van die afgesproken premie. Het nieuwe stelsel geeft geen harde toezeggingen meer over de hoogte van de pensioenuitkering. Daarnaast mogen werknemers vanaf 2023 op pensioendatum eenmalig maximaal 10 procent van het opgebouwde pensioen opnemen in ruil voor een lagere levenslange pensioenuitkering daarna.

Tijd verloren

Het nieuwe pensioenstelsel is nog niet tot in detail ingevuld. Volgens Duran gaat daarmee kostbare tijd verloren die anders gebruikt kan worden om concrete voorbereidingen te treffen voor een nieuwe pensioenregeling. “Dat versterkt tegelijk het belang om nu al na te denken over uitdagingen en dilemma’s die het nieuwe stelsel met zich meebrengen. In principe moeten alle bestaande pensioenovereenkomsten worden aangepast. Dat geldt vooral voor de werkgevers die aangesloten zijn bij pensioenfondsen. Dat gaat om zo’n 80% van alle werkgevers. Wie een verzekerde regeling aanbiedt bij een verzekeraar of PPI hoeft de pensioenregeling alleen voor nieuwe werknemers aan te passen, waarbij het nadeel is dat er dan twee verschillende pensioencontracten naast elkaar bestaan.”

Afwachten of doorpakken?

Er is nog bijna vijf jaar te gaan voordat iedereen definitief over is naar het nieuwe stelsel. “Dat lijkt nog ver weg”, zegt Duran. “Zeker omdat veel details nog niet zijn uitgekristalliseerd, speelt voor HR het dilemma: moeten we nu actie ondernemen, of gaan we dan te snel? Dat is een lastige afweging. Niets doen is geen optie, maar nu volledig doorpakken ook niet.” De ontwikkelingen volgen en vertalen naar wat ze voor jouw organisatie in de praktijk kunnen betekenen, is wél noodzaak. “Het gaat er dan niet zozeer om hoe het pensioencontract er voor jou als werkgever precies komt uit te zien”, geeft Duran aan. “Het gaat er meer om dat er veel meer richtlijnen komen waar je als werkgever rekening mee moet houden.”

Partnerpensioen en invulling zorgplicht

Als verzekeraar van overlijdensrisico’s kijkt elipsLife ook naar de gevolgen van het nieuwe stelsel voor het nabestaandenpensioen. Het akkoord voorziet in een verandering voor het partnerpensioen bij overlijden voorafgaand aan de pensioendatum. De hoogte van dat partnerpensioen wordt voortaan gebaseerd op het salaris op het moment van overlijden van de deelnemer en niet meer op de pensioengrondslag. “Dat is een verbetering voor de lage en middeninkomens”, zegt Duran. “De dekking wordt bovendien diensttijdonafhankelijk, waardoor de hoogte van het partnerpensioen niet meer afhankelijk is van het arbeidsverleden of de dienstjaren bij de huidige werkgever. Dat zorgt voor een betere aansluiting bij een wisseling van baan.”

Iemand die uit dienst gaat, is alleen niet meer verzekerd. “In de periode voorafgaand aan de pensioendatum komt er daarom een wettelijke verplichte uitloopdekking van minimaal drie maanden bij het einde van deelname aan een nabestaandenpensioen”, zegt Duran. “Na afloop van die periode mag de deelnemer een deel van het eigen pensioenkapitaal inzetten om de risicodekking voor het nabestaandenpensioen nog tien jaar voort te zetten. Bij bijvoorbeeld een overstap naar zelfstandig ondernemerschap of bij langdurige werkloosheid blijft er zo toch sprake van dekking voor het partnerpensioen bij overlijden.”

Wil je er zijn voor je ex-werknemers?

Het grote nadeel van de flexibele keuze na uitdiensttreding is dat er daarna gekozen moet worden tussen een hoger pensioen of een langere nabestaandendekking. “Hoe reëel is die keuze, zeker als daardoor je eigen pensioenpot opraakt?”, vraagt Duran zich af. “Dit is een punt waarop je als werkgever bewust moet gaan kiezen in hoeverre je er ook na uitdiensttreding wilt zijn voor je medewerkers. Daar kun je nu al over nadenken. Wil je mensen er actief op wijzen of niet? Wil je goed werkgeverschap invullen, ook als mensen bij je weggaan? Met die vrijwillige voortzetting kan iemand een gat in het partnerpensioen voorkomen, bijvoorbeeld als hij of zij tussen twee banen in zit.”

Tot drie jaar na vertrek mag een ex-werknemer ervoor kiezen de dekking vrijwillig voort te zetten. “Hoe wil je dat als HR vormgeven en vind je dat je daar een rol in moet spelen? Of wil je dat loslaten en het aan de pensioenuitvoerder overlaten? Hoe wil je de zorgplicht tegenover ex-medewerkers invullen? Het nabestaandenpensioen is dus een voorbeeld van een verandering waar je als HR over moet nadenken.”

Duurzamer inzetbaar met het nieuwe pensioen?

Waar HR zich ook in kan verdiepen, is of het nieuwe pensioenakkoord nu ook echt werk maakt van het vergroten van duurzame inzetbaarheid. Duran betwijfelt het. “De mogelijkheden om je pensioen daarvoor in te zetten, bijvoorbeeld door het geld aan omscholing te besteden, zijn beperkt. Ook de optie om een hypotheek te nemen op je pensioenkapitaal voor een eigen woning is er niet. Dat kan in andere landen wel. Dus ik denk dat het vanuit het oogpunt van lifetime employability nog veel beter kan.” Zeker is dat de werkgever op dat punt een grote rol blijft spelen en dus veel keuzes te maken heeft, besluit Duran. “Leun dus niet achterover en denk nu al na over hoe goed je voor jouw werknemers wilt gaan zorgen.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met elipsLife.Print Friendly, PDF & Email
Tags : ,
Categorie : Langer doorwerken, Langer werken, Nieuws
Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid