Stelling
"Generalisten zijn de duurzaamst inzetbare medewerkers."
23
14
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Langer werken Geen pensioen na 45 dienstjaren
Langer werken

Geen pensioen na 45 dienstjaren

langer doorwerken in fysiek zware beroepen?

Stoppen na 45 dienstjaren wordt geen algemene regel, wat het demissionaire kabinet betreft. Niet doelgericht, moeilijk uitvoerbaar, juridisch kwetsbaar en het kost de staatskas teveel. Het kabinet verwijst naar de mdieu-regeling als tijdelijke oplossing. Volgens de FNV staat de deur nog op een kier voor nader overleg.

In juni 2019 werd het huidige pensioenakkoord gesloten, na jarenlange moeizame onderhandelingen. In de tekst van het akkoord staat dat het kabinet onderzoek zou doen naar een publiek gefinancierde dienstjarenregeling. Iedereen die veel jaren heeft gewerkt (bijvoorbeeld 45) zou dan met pensioen kunnen gaan. Begin februari kwamen de resultaten van het onderzoek naar buiten. En daaruit bleek toen al dat een regeling voor iedereen met 45 dienstjaren moeilijk zou worden.

Vooral voor fysiek zware beroepen

Toch zien vooral de vakbonden in een dienstjarenregeling een mogelijkheid om mensen met fysiek zware beroepen eerder met pensioen te laten gaan. Zij zijn vaker laag opgeleid, beginnen meestal op jongere leeftijd met werken en ze leven doorgaans korter. Bovendien hebben ze minder gelegenheid om zelf te sparen voor vroegpensioen. Daarom zijn sommige branches, waaronder de bouw, zelf al bezig met het opzetten van een vroegpensioenregeling.

‘Te duur, onuitvoerbaar, niet doelmatig’

Maar minister Koolmees vindt zo’n dienstjarenpensioen niet doelgericht, moeilijk uitvoerbaar, juridisch kwetsbaar en het zou ook grote gevolgen kunnen hebben voor de overheidsfinanciën. Zo blijkt uit zijn de officiële brief van het kabinet over het onderzoek (van mei 2021). Er zouden ook veel mensen van profiteren met beroepen die normaal gesproken niet als zwaar worden beschouwd. Daardoor kunnen de kosten voor de schatkist flink oplopen, aldus Koolmees. Rond 2038 zou het de schatkist al zo’n 5 miljard euro per jaar kosten. Bovendien zijn gegevens over het arbeidsverleden maar beperkt beschikbaar, aldus Koolmees. Daarnaast ligt ongelijkheid op de loer, vindt de minister. Want vrouwen hebben meestal een korter arbeidsverleden. Ze stoppen eerder met werken en ze werken vaker in deeltijd.

Geen hoge RVU-boete

Deze problemen waren deels al voorzien toen het huidige pensioenakkoord werd afgesloten. Daarom is een andere, tijdelijke regeling opgenomen. Tussen 2021 en 2025 kunnen bedrijven hun personeel fiscaal voordelig met vroegpensioen sturen. Het gaat om de RVU-boete, een fiscale heffing over gouden handdrukken en andere pensioenuitkeringen aan werknemers die stoppen vòòr de AOW-leeftijd. Bedrijven betalen die heffing van 52 procent niet als ze de werknemer tot 3 jaar voor zijn AOW-leeftijd met pensioen sturen en hem of haar niet meer dan 22.164 euro of 1864 euro per maand betalen.

Duurzame regeling nodig vanaf 2026

Vanaf 2026, als het nieuwe pensioenstelsel ingaat, zal er ook voor vroegpensioen een andere regeling moeten komen, zoals FNV-bestuurder Noordman opmerkt. Hij wil minister Koolmees houden aan de afspraak uit het Pensioenakkoord. ‘Mensen wachten op een goede regeling. Het afgesproken onderzoek geeft een aantal problemen aan die we al kenden en enkele nieuwe. Nu is het aan het overleg tussen minister en sociale partners om te kijken hoe een duurzame regeling wél kan. Die moet vanaf 2026 de tijdelijke regeling vervangen.’

Mdieu tot 2026

De huidige, tijdelijke regeling was oorspronkelijk vooral bedoeld voor mensen met zware beroepen. Maar het bleek niet goed mogelijk om daar een sluitende omschrijving van op te stellen. Dus geldt de regeling tot 1 januari 2026 voor iedereen die er gebruik van kan, wil of moet maken. Werkgevers en werknemers kunnen dit regelen per cao. Werkgevers kunnen ook subsidie aanvragen voor de ‘uitkering’ aan oudere werknemers. Dat kan door de Maatwerkregeling subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (mdieu) te gebruiken.

Ingewikkelde regeling

Maar de mdieu-regeling gebruiken is niet eenvoudig. Bedrijven moeten eerst, geclusterd per sector, een knelpuntenanalyse maken. Dan kan hoogstens driekwart van de aangevraagde subsidie worden gebruikt voor de pensioenuitkering. Veel werkgevers kunnen het vervroegd pensioen nu niet betalen door de coronacrisis. Ook is de hoogte van de uitkering die de werkgever 3 jaar doorbetaald niet altijd genoeg om van te leven.

Gegevens genoeg

De discussie over een vroegpensioen voor iedereen met veel dienstjaren, of met (fysiek) zwaar werk woedt al jaren. Voor- en tegenstanders slaan elkaar vaak om de oren met dezelfde argumenten. Zo vindt het Economisch Instituut voor de Bouw EIB een dienstjarenregeling wel degelijk uitvoerbaar. Mits je de groep die eronder valt niet te groot maakt. Stel als extra eis een ‘zwaarwerkverleden’ in de laatste 10 tot 20 jaar voor het pensioen en je kunt volstaan met de UWV-gegevens. En je kunt ook andere bronnen gebruiken om het arbeidsverleden te achterhalen. Zoals werkgeversverklaringen, getuigenverklaringen, en loonadministratie.

Wat is een zwaar beroep?

Maar dat strandt dan vaak toch op de vraag ‘wat is precies een zwaar beroep’? Zelfs van fysiek zware beroepen bestaan verschillende omschrijvingen. Horen politieagenten daar ook bij? En hoe zit het dan met mensen die (ook) een geestelijk zwaar beroep hebben? Nog een onwenselijk effect is dat werkgevers (en de werknemers) er mee gaan rekenen. ‘Jij gaat toch vroeger met pensioen, dus in jou hoef ik niet meer te investeren,’ klinkt het dan al snel bij mensen die ouder zijn dan 55 jaar. Dat bezwaar geldt ook bij vroegpensioen voor mensen in beroepen met een hoge uitval door arbeidsongeschiktheid. Bij reorganisaties staan ze als eersten buiten. En de werknemers die het betreft, hebben dan (nog) minder zin in om-, her- en bijscholing voor ander werk.

Op tijd overstappen

Misschien dat werknemers, zeker als ze ouder worden, wel langer willen doorwerken. Zeker als ze het vooruitzicht van een werkloos bestaan als gepensioneerde zien opdoemen. Maar je moet ook kunnen doorwerken. De beste oplossing voor een vroegpensioen is: op tijd overstappen naar een andere functie, die langer is vol te houden. Dan is de vraag: is dat werk er voor mij? En zo ja: moet ik me daarvoor om-, her-, of bijscholen? Wat te doen met de weerzin tegen weer of nog ‘iets nieuws gaan leren’? Kunnen andere instrumenten, zoals demotie helpen bij de inzetbaarheid? Lees meer in het overzichtsartikel over langer doorwerken op deze website.

 Print Friendly, PDF & Email
Tags : ,
Categorie : Langer werken, Nieuws, Pensioen
Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid