Stelling
"Generalisten zijn de duurzaamst inzetbare medewerkers."
23
14
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Anders werken Hoe lang moet, wilt, kunt of gaat u nog door?
Anders werken

Hoe lang moet, wilt, kunt of gaat u nog door?

oudere werknemer overdenkt opties

Plannen maken. Dat staat in deze begintijd van een nieuw jaar hoog op vele agenda’s. Mensen die de 60 naderen, of er net al overheen zijn, stellen zich vaker de vraag: Hoe lang ga ik nog door? Het is een leeftijd om stil te staan bij wat je nog wilt in je werk, wat je nog kunt en hoe je dat kunt organiseren. Behalve HR heeft ook de ondernemingsraad daar een rol in. Dat betogen Caroline Geelen en Ron Wassenaar op OR/Net.

Onder meer de volgende maatschappelijke, macro-economische ontwikkelingen beïnvloeden het besluit van medewerkers om al dan niet door te werken tot aan de AOW-leeftijd.

Waardevastheid van pensioenen

De waardevastheid van de meeste pensioenen is onzeker, zowel pensioenen bij grote en bij (kleinere) bedrijfspensioenfondsen. De opbrengst van pensioenen die zijn opgebouwd uit premies bij een verzekeraar (beschikbare premieregeling) zijn ook onzeker en naar verwachting ook lager dan waarvan was uitgegaan. Deze onzekerheid kan leiden tot het besluit om toch maar langer door te werken.

De arbeidsmarkt

55-Plussers zijn hard nodig om economie en dienstverlening het komende decennium op peil te houden. Statistieken laten zien dat de arbeidsmarkt in problemen komt omdat er in verhouding veel te weinig jongeren beschikbaar zijn. Daarom hebben werkgevers belang er bij hun oudere medewerkers te behouden. Dat kan, met passende maatregelen voor duurzame inzetbaarheid.

Taakeisen, werkvermogen en herstel

Als we ouder worden duurt herstellen van een inspanning (mentaal of fysiek) langer. Het werkvermogen van de meeste oudere medewerkers is nog goed, maar het neemt af naarmate ze ouder worden. Er zijn aanwijzingen dat ‘werkvermogen’ voor 60 procent wordt bepaald door de werkomstandigheden: zoals de inhoud van je werk, de eisen die aan je werk wordt gesteld en de manier van leidinggeven.

Visie op vitaliteit en duurzame inzet

Het antwoord op de vragen “Wil ik langer doorwerken, en zo ja hoe lang?” vraagt om een zorgvuldige analyse. Dat laten de bovenstaande factoren zien. De werkgever heeft belang bij het behoud van ervaren, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Daarom zou hij met elke medewerker die de 60 nadert om de tafel moeten zitten om samen na te denken over langer doorwerken, en hoe. De ondernemingsraad speelt, als formele vertegenwoordiger van de medewerkers, een cruciale rol bij de samenhang en diversiteit in het HR-beleid. Dat vraagt van de or een visie op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Een aanbod op maat kan helpen om medewerkers een eigen keuze te laten maken over langer doorwerken.

Uw persoonlijke situatie

Het besluit om te stoppen of door te werken hangt vooral af van de persoonlijke situatie. Daarin is de financiële situatie natuurlijk belangrijk, maar ook de (werk)motivatie, gezondheid en de persoonlijke waarden van elke medewerker.

Financieel

Iedereen moet “brood op de plank”, en je wil blijven rondkomen na je pensioen. Op andere gebieden maken mensen hun eigen afwegingen: is de hypotheek afbetaald, hebben kinderen nog ondersteuning nodig, welke hobby’s wil ik houden en welke droomreizen maken? Ieder kiest voor wat nodig is om prettig te kunnen blijven leven nadat je stopt met werken. Organisaties kunnen helpen bij het maken van deze keuze. Bijvoorbeeld door vanuit HR concrete informatie te verstrekken. Of door infobijeenkomsten door het pensioenfonds of pensioenverzekeraar.

Motivatie en persoonlijke ambities

Het is belangrijk om te ontdekken wat werk voor iemand betekent. Wat hij of zij hieruit haalt, maar ook wat het kost aan energie. Gekoppeld hieraan is het belangrijk om te weten wat nodig is om nog fit en vitaal aan het werk te blijven. Daarover zou het gesprek moeten gaan met leidinggevende en HR.

Gezondheid

Mensen met fysiek zware functies maken andere afwegingen dan mensen met kantoorbanen. Ook de mentale belasting telt mee, evenals de persoonlijke afweging om bij ziekte of ongemakken een andere balans te zoeken tussen betaald werk en gezondheid.

Persoonlijke waarden en inspiratie

Wat vind je belangrijk in de komende periode, zijn dit vooral werkgerelateerde aspecten? Of wil je je meer gaan richten op inspiratiebronnen buiten het werk? Denk hierbij aan meer tijd voor hobby’s, familie ((klein)kinderen, mantelzorg) of vrijwilligerswerk. Let wel, het gaat hier om de keuze voor de invulling van de laatste werkzame jaren.

De rol van HR

De kans groeit om een goede afstemming te bereiken tussen wat een medewerker nog kan en wil, als het HR-beleid is gericht op gezond, goed en gemotiveerd aan het werk blijven, ondersteunend leiderschap van de manager, faciliterend personeelsbeleid en ‘zelfsturendheid’ van de individuele werknemer. HR heeft vier strategieën om de keuze van de medewerker te beïnvloeden om al dan niet langer door te werken.

1: Behouden

Als er een goede afstemming is tussen medewerker en zijn werk, kan de keuze worden beïnvloed door bijvoorbeeld flexibele arbeidsvoorwaarden of arbeidstijden aan te bieden. Denk aan thuiswerken, een andere dagindeling of ergonomische aanpassingen.

2: Ontwikkelen

Ook kan ervoor gekozen worden om de medewerker aan de organisatie te binden door een opleiding en training aan te bieden. Of zó te stimuleren dat het mogelijk wordt om voor promotie in aanmerking te komen.

3: Benutten

Zijn de medewerker en het werk minder goed op elkaar afgestemd en wil je de medewerker behouden, dan heb je HR-instrumenten nodig voor het verbeteren van de werksituatie. Dit kan bijvoorbeeld door taakverrijking, horizontale baanverandering, participatie in besluitvorming of het begeleiden naar een tweede loopbaan.

4: Herstellen

Is er een mismatch tussen een medewerker en zijn werk, dan heeft HR instrumenten nodig die gericht zijn op ontzien. Bijvoorbeeld om medewerkers gebruik te kunnen laten maken van extra verlof, vrijstelling van overwerk, sabbatical, demotie, deeltijd of prepensioen.

De rol van de ondernemingsraad

De or staat sterker als hij weet wat er onder (oudere) medewerkers leeft, hoe het personeelsbeleid in de praktijk uitpakt en hoe je dit beleid tot een succes kunt maken. Deze informatie, aangevuld met de invloed van de genoemde macro-economische ontwikkelingen op de organisatie, is de basis voor het overleg met de bestuurder. Dit vergt een lange adem maar vooral een visie op duurzame inzetbaarheid, uitgaand van een goede balans tussen eigen verantwoordelijkheid van de medewerker en goed werkgeverschap.

(Lees het hele artikel op OR/Net)Print Friendly, PDF & Email
Tags : ,
Categorie : Anders werken, Langer doorwerken, Nieuws
Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid