Stelling
"Het kantoor van binnenkort is een ontmoetingsplek, geen werkplek."
43
13
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Basics van DI Stappenplan tegen opkruipend ziekteverzuim
Basics van DI

Stappenplan tegen opkruipend ziekteverzuim

werknemer met ziekteverzuim

Ons ziekteverzuim zit al bijna tien jaar net iets boven 4 procent. En als we verzuimen is dat meestal niet lang. Maar als iemand wel lang ziek blijft, duidt dat vaak op meer problemen dan de ziekte zelf. De inzetbaarheid is dan in het geding. Wat kan je daaraan doen?

In 2012 lag het gemiddelde verzuim in Nederland al op 4,1 procent. Hierna begon het percentage te dalen, tot 3,5 procent in 2017. Sindsdien loopt het verzuim weer op, tot 4,2 procent eind vorig jaar. Met name in de niet-commerciële dienstverlening blijft het ziekteverzuim hoog. Denk aan de zorg, het onderwijs. Bij kleine en middelgrote bedrijven (tot tweehonderd werknemers) kwam het verzuim uit op 3,8 procent. Bij grote bedrijven was dat 4,9 procent. Een mogelijke verklaring is dat in kleinere organisaties de loyaliteit aan de werkgever hoger is.In de zorg liep het verzuim vorig jaar op naar 5,9 procent. En in het onderwijs kwam het boven 6 procent, eind vorig jaar.

Beroepsziekten in opkomst

Beroepsziekten zijn een belangrijke oorzaak van verzuim. Ruim 3 procent van de werknemers zegt een door een arts vastgestelde beroepsziekte te hebben. Daarbij komen beroepsziekten aan het bewegingsapparaat het meest voor (1,6%). Daarnaast rapporteert 1,6 procent van de werknemers (ook) een psychische beroepsziekte. Zo blijkt uit de Arbobalans 2018.

Pas op voor psychische oorzaken ziekteverzuim

Tien procent van de ziekmeldingen duurt langer dan zes weken. Dat lange verzuim is goed voor meer dan driekwart van alle dagen die we door ziekte niet konden werken. Van dit langdurige verzuim wordt het grootste deel veroorzaakt door psychische klachten. Ook stressgerelateerde klachten komen steeds vaker voor. Ze zijn nu goed voor een derde van alle ziekmeldingen. En ze kosten bedrijven 2,8 miljard per jaar, alleen aan doorbetalen van zieken. Volgens ArboNed zouden bedrijven het verzuim omlaag kunnen krijgen als ze meer doen aan preventie. Ook de inzet van slimme algoritmes zou kunnen helpen om het verzuim terug te dringen, door problemen sneller aan te zien komen.

Signaalfunctie

Het meeste verzuim duurt maar kort, enkele werkdagen. Het korte verzuim zorgt dan ook voor maar 18 procent van alle verzuimkosten. Maar met mensen die vaker kort verzuimen is meer aan de hand. Dat kan werkstress zijn, een conflict op de werkvloer, onvrede over het werk of het salaris of problemen in het privéleven. Als die problemen niet worden aangepakt, is de kans groot dat kortdurend verzuim een voorbode is van langdurig verzuim.

PSA

Een derde van het langdurige verzuim heeft een psychische oorzaak, stelt ArboNed. De werkdruk wordt zwaarder en de autonomie in het werk minder. Dat betekent meer kans op verzuim door PSA, psychosociale arbeidsbelasting. PSA is de verzamelnaam voor stress door een hoge werkdruk, een slechte werksfeer die in stand kan blijven of zelfs worden versterkt door (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie. Komen bij de problemen op het werk ook nog privéproblemen, bijvoorbeeld door weinig mogelijkheden om werk en privé te combineren, dan is PSA vrijwel zeker een van de oorzaken van het oplopende ziekteverzuim.

4 Stappen om ziekteverzuim beter te managen

Wat kan HR en het management doen om het niet zo ver te laten komen? Een strikt verzuimprotocol hanteren met controles op de eerste ziektedag en enkele wachtdagen bij elke ziektemelding is meestal alleen symptoombestrijding. En het kan weerstand oproepen, waardoor de sfeer daalt en de verzuimcijfers alleen maar hoger oplopen. Met de volgende 4 stappen benader je het verzuim constructiever.

1} Let op bepaalde signalen.

Mensen die zich niet (erg) senang voelen op hun werk, laten dat vaak al weten voordat ze verzuimen. Zoals iemand die altijd prima functioneert maar ineens steken laat vallen, boos of humeurig rondloopt, of zich af en toe een dag ziekmeldt. Is deze medewerker overbelast? Neemt hij te weinig rust? Is hij te gehaast? Een informeel of collegiaal praatje maken kan veel ellende en verzuimkosten later voorkomen.

2} Ga het gesprek aan.

Als een werknemer zich regelmatig en voor een korte duur ziek meldt, is het verstandig om een gesprek met hem aan te gaan en te achterhalen wat de oorzaken kunnen zijn. Soms kan een kleine aanpassing in het werk veel oplossen. Door goede afspraken te maken, kan je PSA voorkomen. Meer werknemers zullen dan met plezier aan het werk blijven, en beter presteren.

3} Neem elke ziekmelding serieus.

Vaak melden medewerkers zich in de ochtend ziek bij hun manager. Dan is er vaak geen tijd voor een gesprek. Spreek af om later op de dag terug te bellen. Het gesprek gaat dan niet over de medische oorzaken van het verzuim. Doel is om te achterhalen wat de organisatie kan doen om te helpen bij een spoedige terugkeer. Achter verzuim gaat vaak een verhaal schuil. Het kan zijn dat een medewerker financiële zorgen heeft, dat mantelzorg moeilijk is te combineren met het werk of dat hij wordt gepest. Een vertrouwensband met de medewerker geeft verbinding. En wie zich meer betrokken voelt bij de zaak, is tevredener en beter gemotiveerd.

4} Geef wat vaker complimenten.

Iedereen heeft behoefte aan waardering. Geef niet alleen kritiek maar spreek ook waardering uit voor goede prestaties. Nog beter zijn periodieke of continue gesprekken, die het jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek vervangen. Leidinggevenden spreken hun waardering uit, geven feedback en houden zo voeling met het functioneren van de medewerkers. Bij voorkeur stellen ze de vraag: ‘Waar kan ik je mee helpen?’ Zo’n gesprek moet zakelijk zijn, maar ook menselijk. Dan is de werksfeer plezierig en voelt een medewerker zich gesteund. Mensen willen uit zichzelf graag blijven werken in zo’n bedrijf.

Meer informatie over ziekteverzuim

Op PW. is een volledig overzicht te vinden van alle mogelijke acties en activiteiten bij ziekteverzuim: van theorie naar de praktijk. Meer praktijktips over sturen op ziekteverzuim staan ook in dit artikel op onze site.Print Friendly, PDF & Email
Tags :
Categorie : Basics van DI, Gezonder werken, Nieuws, Vitaliteit
Hét vakevent duurzame inzetbaarheid 2020

26 november 2020 | Hét vakevent over duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is niet voor niets nog steeds één van de belangrijkste HR-thema’s. Het is de taak van HR om de medewerker nu en in de toekomst inzetbaar te houden. In een omgeving die steeds sneller verandert, is dat voor veel organisaties een uitdaging. Hoe zorg je er voor dat de medewerkers vitaal, vakbekwaam en gemotiveerd blijven?

Tijdens de week van duurzame inzetbaarheid organiseert PW. in 2020 opnieuw hét event Duurzame Inzetbaarheid. Hét jaarlijkse vakevent waar je letterlijk en figuurlijk voelt wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en wat je moet doen om er binnen de organisatie mee aan de slag te gaan.

Bekijk de informatiepagina!

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid