Stelling
"Generalisten zijn de duurzaamst inzetbare medewerkers."
26
16
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Basics van DI Stappenplan tegen opkruipend ziekteverzuim
Basics van DI

Stappenplan tegen opkruipend ziekteverzuim

werknemer met ziekteverzuim

Nederland is niet zo ziek. Al 10 jaar ligt ons ziekteverzuim op net iets meer dan 4 procent. En als we verzuimen is dat meestal niet lang. Maar als iemand wel lang ziek blijft, duidt dat vaak op meer problemen dan de ziekte zelf. De inzetbaarheid is dan in het geding. Wat kan je daaraan doen?

In 2012 lag het gemiddelde verzuim in Nederland al op 4,1 procent. Hierna begon het percentage te dalen, tot 3,5 procent in 2017. Sindsdien loopt het verzuim weer op, tot 4,9 procent eind 2020. Eind 2019 was het overall percentage nog 4,4 procent.

Verzuimcijfers stijgen overal…

Met 6,8 procent had de zorg het hoogste ziekteverzuim. De hoogste stand werd bereikt in de verpleeg- en verzorgingstehuizen: 8,2 procent. Corona is volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS daarvan de hoofdoorzaak. Maar in de horeca, die toch grotendeels stillag door de crisis, steeg het verzuim in een jaar het snelst. Het cijfer ging daar van 2,8 procent omhoog naar 4,3 procent in een jaar. Hiervoor heeft het CBS geen verklaring.

.. maar niet in dezelfde mate

Bij de overheid daalde het verzuim. Dat zou volgens het CBS kunnen komen omdat mensen die werken bij de overheid de maatregelen tegen coronabesmettingen, zoals thuiswerken, beter opvolgen. Ook in kleine bedrijven loopt het verzuim op. In bedrijven met minder dan tien werknemers meldde 3,3 procent van het personeel zich ziek in het vierde kwartaal van 2020. Dat is 1,5 procent meer dan een jaar eerder. Grote bedrijven kenden een ziekteverzuim van 4,5 procent. Dat was een half procentpunt meer dan een jaar eerder.

Beroepsziekten in opkomst

Beroepsziekten zijn een belangrijke oorzaak van verzuim. Eén op de vijf verzuimdagen hebben een beroepsziekte als oorzaak. In deze categorie zijn 31 nieuwe gevallen per 100 duizend werknemers gemeld. Maar psychische aandoeningen zijn al jaren het meest gemelde type beroepsziekte. Zo blijkt uit de Arbobalans 2020 van TNO.

Pas op voor psychische oorzaken ziekteverzuim

Tien procent van de ziekmeldingen duurt langer dan zes weken. Dat lange verzuim is goed voor meer dan driekwart van alle dagen die we door ziekte niet konden werken. Van dit langdurige verzuim wordt het grootste deel veroorzaakt door psychische klachten. Ook stressgerelateerde klachten komen steeds vaker voor. Ze zijn nu goed voor een derde van alle ziekmeldingen. En ze kosten bedrijven 2,8 miljard per jaar, alleen aan doorbetalen van zieken. Volgens ArboNed kunnen bedrijven hun verzuim omlaag krijgen als ze meer doen aan preventie.

Signaalfunctie

Het meeste verzuim duurt maar kort, enkele werkdagen. Het korte verzuim zorgt dan ook voor maar 18 procent van alle verzuimkosten. Maar met mensen die vaker kort verzuimen is meer aan de hand. Dat kan werkstress zijn, een conflict op de werkvloer, onvrede over het werk of het salaris of problemen in het privéleven. Als die problemen niet worden aangepakt, is de kans groot dat kortdurend verzuim een voorbode is van langdurig verzuim.

PSA

Een derde van het langdurige verzuim heeft een psychische oorzaak, stelt ArboNed. De werkdruk wordt zwaarder en de autonomie in het werk minder. Dat betekent meer kans op verzuim door PSA, psychosociale arbeidsbelasting. PSA is de verzamelnaam voor stress door een hoge werkdruk en een slechte werksfeer. Komen bij de problemen op het werk ook nog privéproblemen, of een slechte werk-privébalans, dan is PSA vrijwel de (hoofd)oorzaak van het verzuim.

4 Stappen om ziekteverzuim beter te managen

Wat kan HR en het management doen om het niet zo ver te laten komen? Een strikt verzuimprotocol hanteren met controles op de eerste ziektedag en enkele wachtdagen bij elke ziektemelding is meestal alleen symptoombestrijding. En het kan weerstand oproepen, waardoor de sfeer daalt en de verzuimcijfers alleen maar hoger oplopen. Met de volgende 4 stappen benader je het verzuim constructiever.

1} Let op bepaalde signalen.

Mensen die zich niet (erg) senang voelen op hun werk, laten dat vaak al weten voordat ze verzuimen. Zoals iemand die altijd prima functioneert maar ineens steken laat vallen, boos of humeurig rondloopt, of zich af en toe een dag ziekmeldt. Is deze medewerker overbelast? Neemt hij te weinig rust? Is hij te gehaast? Een informeel of collegiaal praatje maken kan veel ellende en verzuimkosten later voorkomen.

2} Ga het gesprek aan.

Als een werknemer zich regelmatig en voor een korte duur ziek meldt, is het verstandig om een gesprek met hem aan te gaan en te achterhalen wat de oorzaken kunnen zijn. Soms kan een kleine aanpassing in het werk veel oplossen. Door goede afspraken te maken, kan je PSA voorkomen. Meer werknemers zullen dan met plezier aan het werk blijven, en beter presteren.

3} Neem elke ziekmelding serieus.

Vaak melden medewerkers zich in de ochtend ziek bij hun manager. Dan is er vaak geen tijd voor een gesprek. Spreek af om later op de dag terug te bellen. Het gesprek gaat dan niet over de medische oorzaken van het verzuim. Doel is om te achterhalen wat de organisatie kan doen om te helpen bij een spoedige terugkeer. Achter verzuim gaat vaak een verhaal schuil. Het kan zijn dat een medewerker financiële zorgen heeft, dat mantelzorg moeilijk is te combineren met het werk of dat hij wordt gepest. Een vertrouwensband met de medewerker geeft verbinding.

4} Geef wat vaker complimenten.

Iedereen heeft behoefte aan waardering. Geef niet alleen kritiek maar spreek ook waardering uit voor goede prestaties. Nog beter zijn periodieke of continue gesprekken, die het jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek vervangen. Leidinggevenden spreken hun waardering uit, geven feedback en houden zo voeling met het functioneren van de medewerkers. Bij voorkeur stellen ze de vraag: ‘Waar kan ik je mee helpen?’ Zo’n gesprek moet zakelijk zijn, maar ook menselijk. Dan is de werksfeer plezierig en voelt een medewerker zich gesteund. Mensen willen uit zichzelf graag blijven werken in zo’n bedrijf.

Meer informatie over ziekteverzuim

Op PW. is een volledig overzicht te vinden van alle mogelijke acties en activiteiten bij ziekteverzuim: van theorie naar de praktijk. Meer praktijktips over sturen op ziekteverzuim staan ook in dit artikel op onze site.Print Friendly, PDF & Email
Tags :
Categorie : Basics van DI, Gezonder werken, Nieuws, Vitaliteit

One reacties op Stappenplan tegen opkruipend ziekteverzuim

 1. J. Gerritsen

  Zou er een relatie zijn met langer doorwerken?
  Veel van de werknemers die nu nog werkzaam zijn, zijn veelal op jonge(re) leeftijd (15-17 jaar) begonnen met werken.
  Deze mensen zijn nu nog steeds aan het werk en moeten tot 67 of 68 doorwerken.
  Dit betekent dat zijn meer dan 50 jaar gewerkt hebben.
  Zolang mensen jong zijn is dat geen probleem, maar gedurende de jaren gaat dit wel mee tellen, en melden mensen zich ziek.
  Dit is een heel verschil met werken tot 60 en dan met de VUT zoals velen die nu van hun pensioen genieten. Als op deze “fitte Vutters” de berekeing los wordt gelaten dat de gemiddelde leeftijd van mensen stijgt, is dit correct, maar deze mensen waren nog fittoen ze stopten met werken.
  Daarom zou het beter zijn om de pensioenleeftijd te koppelen aan gewerkte jaren, stoppen na 45 jaar zou heel reeël zijn.
  Dit zal het ziekte verzuim ook doen dalen.

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid