Stelling
"Ik vind het, met het oplaaiende coronavirus, onverantwoord om terug te gaan naar kantoor."
36
8
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Langer werken Subsidie voor duurzame inzet en eerder stoppen
Langer werken

Subsidie voor duurzame inzet en eerder stoppen

Het kabinet trekt met bijna 1 miljard flink de portemonnaie voor duurzame inzetbaarheid. Maximaal driekwart van dat bedrag kan worden gebruikt om eerder stoppen met werk makkelijker te maken. Tot 18 september kan je op internetconsultatie je mening geven over de Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Van het opgehoogde budget is tot driekwart bedoeld voor ondersteuning bij ‘knelpunten rond eerder uittreden’. Dat wil zeggen: tussen 2021 en 2025 betalen werkgevers geen RVU-boete voor werknemers die ze tot 3 jaar vòòr de AOW-leeftijd met pensioen laten gaan. De vrijstelling gaat over een bruto-jaarinkomen tot 21.200 euro (geïndexeerd bedrag per 2020) dat ze hun stoppende of deels doorwerkende werknemer betalen. Wie meer verdient, of meer wil verdienen moet voor dat meerdere vervroegd bedrijfspensioen opnemen. Wil je nog vroeger stoppen met werken, dan betaal je de boete alleen over de extra tijd. Mensen die langer doorwerken krijgen geen hogere vrijstelling.

Zware beroepen-discussie

Het schrappen van de RVU-boete voor vroege stoppers was eigenlijk alleen bedoeld voor zware beroepen. Maar omdat niet duidelijk is wat zware beroepen zijn, geldt de regeling tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2026 voor iedereen die er gebruik van wil en kan maken. Werkgevers en werknemers kunnen dit regelen per cao. Het is een van de afspraken uit het Pensioenakkoord.

Vervroegd uittreden

De vrijstelling van de RVU-boete is met name bedoeld om eerder uittreden makkelijker te maken “in sectoren met relatief veel werk dat als zwaar wordt ervaren, zoals aangegeven door de sectoren havens, bouw, vervoer, metaal en zorg,” aldus de toelichting bij het wetsvoorstel. Maar ook in sectoren met “relatief veel kleine en middelgrote werkgevers die problemen hebben met de financiering van uitkeringen voor eerder uittreden, terwijl hun werknemers daar wel behoefte aan hebben.”

Investeringen in duurzame inzetbaarheid

Minstens een kwart van het bijna miljard (960 miljoen) aan subsidie moet gaan naar investeringen in duurzame inzetbaarheid. Hoe maken bedrijven daar gebruik van? Waarschijnlijk kunnen ze tussen 2021 en 2025 een keer per jaar een verzoek indienen om subsidie voor een activiteitenplan. In 2021 en 2022 gaat het om aanvragen voor activiteitenplannen met een projectduur van 2 jaar. In 2023 en 2024 gaat het vooral om een vervolg op lopende activiteitenplannen. Ook late aanvragers kunnen dan nog subsidie aanvragen.

Sectoranalyses

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor activiteiten die zijn opgenomen in een integraal activiteitenplan dat is gebaseerd op een analyse van meerjarige knelpunten in de sector waar ze toe behoren. Een activiteitenplan is gebaseerd op een sectoranalyse. Dat is een analyse van de meerjarige knelpunten bij duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden waar een sector voor staat. In een sectoranalyse wordt tenminste vijf jaar vooruitgekeken. “Een sectoranalyse bevat in elk geval een beschrijving van de omvang en samenstelling van de werkenden in de sector, het aandeel mkb-bedrijven in de sector en een beschrijving van de problematiek met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector.” Voor een sectoranalyse kan apart subsidie worden aangevraagd. Wie subsidie aanvraagt voor een activiteitenplan moet ook een sectoranalyse overleggen.

Altijd een deel naar duurzame inzet

Activiteitenplannen die alleen zijn gericht op het eerder laten uitstromen van werkenden komen niet voor subsidie in aanmerking. Activiteitenplannen die volledig of grotendeels gericht zijn op duurzame inzetbaarheid komen wél voor subsidie in aanmerking. Minstens een kwart van elke subsidieaanvraag voor een activiteitenplan moet dus zijn gericht op duurzame inzetbaarheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderscheidt hierbij de volgende thema’s:

  1. bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
  2. bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
  3. stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
  4. bevorderen van eigen regie op de loopbaan van werkenden.

Het vijfde thema, maatwerkafspraken voor eerder uittreden, kan driekwart van de subsidie belopen. Maar het resterende kwart moet gaan over een of meer van de thema’s 1 tot en met 4, duurzame inzetbaarheid. Meer informatie over deze vereisten is te vinden in de memorie van toelichting bij de Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Bovensectoraal

Van het beschikbare budget is circa € 40 miljoen bedoeld voor specifieke maatregelen met een ander bereik dan samenwerkingsverbanden op sectoraal niveau. “Het is mogelijk om uit dit budget relevante initiatieven met een bovensectoraal karakter te financieren. Daarnaast kan vanuit dit budget worden voorzien in de ondersteuning van sociale partners en SZW om een goede en tijdige uitwerking te geven aan de afspraken uit het pensioenakkoord.”

Zie ook het artikel op OR/Net.Print Friendly, PDF & Email
Tags :
Categorie : Langer werken, Nieuws, Tools
Hét vakevent duurzame inzetbaarheid 2020

26 november 2020 | Hét vakevent over duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is niet voor niets nog steeds één van de belangrijkste HR-thema’s. Het is de taak van HR om de medewerker nu en in de toekomst inzetbaar te houden. In een omgeving die steeds sneller verandert, is dat voor veel organisaties een uitdaging. Hoe zorg je er voor dat de medewerkers vitaal, vakbekwaam en gemotiveerd blijven?

Tijdens de week van duurzame inzetbaarheid organiseert PW. in 2020 opnieuw hét event Duurzame Inzetbaarheid. Hét jaarlijkse vakevent waar je letterlijk en figuurlijk voelt wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en wat je moet doen om er binnen de organisatie mee aan de slag te gaan.

Bekijk de informatiepagina!

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid