Stelling
"Er bestaan geen bevlogen en betrokken mensen. Ze kunnen wel zo worden."
7
33
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Langer doorwerken Talent behouden? Wijzig je pensioenbudget radicaal
Langer doorwerken

Talent behouden? Wijzig je pensioenbudget radicaal

pensioen

Hoe kun je de pensioenregeling inzetten om werknemers langdurig fit te houden? Een open pensioenregeling die aansluit bij de wensen van werknemers zorgt ervoor dat je talent binnen de poort houdt. 

Duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijk werkgeverschap staan hoog op de agenda bij HR. Secundaire arbeidsvoorwaarden bieden genoeg handvatten om talent binnen de poort te houden. De pensioenregeling is er daar één van. Door de pensioenregeling anders in te zetten, kunnen bedrijven medewerkers meer grip geven op hun financiële toekomst. Met zo’n flexibele life event-regeling kunnen werkgevers het verschil maken, is de overtuiging van Stefan Duran (elipsLife) en Rob Verhoef (Aon Hewitt). Zij gaan met elkaar in gesprek over de pensioenregeling nieuwe stijl.

Verhoef adviseert bedrijven als senior client consultant over hun secundaire arbeidsvoorwaarden. Hij heeft een revolutionaire nieuwe opzet bedacht voor de pensioenregeling. Duran wil als innovatieve risicoverzekeraar weten wat dat werkgevers voor mogelijkheden biedt om talent te werven en te behouden. “Daarmee hebben we al de eerste grote vraag: wat is talent? Het gaat niet alleen om de jonge hogeropgeleiden die je in je organisatie wilt houden, maar ook om mensen die gedurende hun carrière in staat zijn om ontwikkelingen te volgen en mee te groeien met het bedrijf. Medewerkers die langdurig relevant blijven zijn ook talenten. Daarbij gaat het niet altijd alleen om de hoogvliegers, maar wel om de mensen die de motor van het bedrijf vormen. Hoe kan een innovatieve pensioenregeling bijdragen aan behoud van deze mensen?”

Vast in het systeem

Verhoef: “Duurzame inzetbaarheid is een breed onderwerp waarbij thema’s als ziekteverzuim, zorgkosten, vitaliteit en werkvermogen van medewerkers en het behoud en aantrekken van talent een belangrijke rol spelen. Vooral bij deze laatste thema’s kan de inrichting van een pensioenregeling baat bieden. Wij hebben ons gebogen over de vraag hoe je de pensioenregeling kunt inzetten om werknemers langdurig fit te houden en bepaalde life events tijdens de carrière te faciliteren. Pensioen is belangrijk, maar is veelal voor alle generaties op de werkvloer hetzelfde, zodat het niet voor iedereen optimaal aansluit.”

Werkgevers die niet verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, hebben echter de vrije hand om wel tot een betere aansluiting te kunnen komen, zegt Verhoef. “Dan kun je een anders tegen pensioenen aankijken dat beter past bij de verschillende generaties van werknemers in je organisatie. Een zestigplusser wil best werken, maar is emotioneel geraakt door de hogere pensioenleeftijd, een veertigplusser denkt wellicht aan zorgverlof of een sabbatical en een dertigplusser wil meer tijd met zijn kinderen doorbrengen. Onze filosofie is dat je de pensioenpot deels moet kunnen inzetten om deze persoonlijke keuzes te realiseren. Kijk naar de generaties talenten in je organisatie en geef voor die werknemers die daar behoefte aan hebben de ruimte zelf een keuze te maken.”

‘Onze filosofie is dat je de pensioenpot deels moet

kunnen inzetten om deze persoonlijke keuzes te realiseren’

 

Keuze combineren met zekerheid

Dat is volgens Duran verzekeringstechnisch niet moeilijk: “Je kunt makkelijk schuiven met ouderdomspensioen, bijvoorbeeld om voor een life event te sparen. Belangrijk daarin is dat je die keuze combineert met zekerheid op de onverwachte life events. Er kan altijd iets gebeuren: arbeidsongeschikt raken of overlijden. Daarin hebben wij als verzekeraar onze rol. De uitdaging is hoe we ervoor zorgen dat iemand zijn spaartegoed nu kan inzetten, terwijl de onverwachte gebeurtenissen goed worden opgevangen.”

Verhoef: “Werknemers worden zelfbewuster. Ze krijgen meer waardering voor de waarde van hun pensioen, want het is niet meer een ver-van-mijn-bed-show. En het zou zo mooi zijn als je nu je pensioenwaarde als cadeau kunt uitpakken, mits je later met minder inkomen genoegen neemt.” Enkele bedrijven zetten nu zo’n compleet nieuwe pensioenregeling op. “Dit betekent van een traditionele pensioenregeling naar een zogenaamde open regeling. De invulling zal per bedrijf verschillen. De huidige aandacht voor pensioen maakt dat mensen steeds meer in staat worden gesteld om hierin zelf keuzes te maken. Deze andere opzet van de pensioenregeling kan leiden tot een betere aansluiting aan de wensen van werknemers en draagt daarmee bij aan het behoud van talent.”

Communicatie over pensioen

Duran: “Alles valt of staat met een goed inzicht in gevolgen van keuzes. Hoe zit het met de communicatie rondom deze nieuwe opzet van pensioen?”

Verhoef: “Communicatie is key. We houden in eerste instantie plenaire informatiesessies en maken een kort animatiefilmpje. Daarin laten we zien wat de waarde is van het pensioen dat je inkoopt en wat er gebeurt als je het anders wilt inzetten. Daarnaast houden we individuele gesprekken. Het is van groot belang dat de partner van een talent ook tekent voor de keuze. Daarvoor zou je bijvoorbeeld ook een app kunnen ontwikkelen. Zo zou je in de toekomst zelfs per maand je keuzes kunnen herzien en altijd inzicht hebben in de gevolgen. Ik zie het als een soort levensloop 2.0. Hiermee kun je je als werkgever direct aantrekkelijker maken voor je talenten.”

‘Ik zie het als een soort levensloop 2.0. Hiermee kun je

je als werkgever direct aantrekkelijker maken voor je talenten’

Duran: “Hoe is er onderzocht of er behoefte is aan zo’n regeling?”

Verhoef: “We hebben vorig jaar als het ware foto’s gemaakt van de verschillende generaties binnen het personeel bij bedrijven en daarna zijn we in gesprek gegaan. Minder werken in de laatste fase en tussentijds langer (zorg)verlof zijn veel gehoorde wensen. In de komende tien jaar gaan veel babyboomers met pensioen. Er zit heel veel kennis en ervaring bij deze generatie. Deze talenten vormen een belangrijk onderdeel van de motor. Doorwerken in deeltijd aantrekkelijk maken leidt tot het behoud van gezond talent.”

Duran: “Aan welke invulling is de meeste behoefte?”

Verhoef: “De zestigplussers zullen er voor kiezen minder te gaan werken, zeker als ze een zwaar beroep hebben. Jongere generaties talenten zullen kiezen voor maatschappelijke relevantie, zoals tijdelijk ontwikkelingswerk doen, of zorgverlof. Zij geloven dat hun pensioenleeftijd, als daar al sprake van gaat zijn, nog veel hoger ligt dan we nu inschatten.”

Flexibel risico’s afdekken

Duran: “ElipsLife verzekert arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico’s voor bedrijven. Welke rol zie je voor ons?”

Verhoef: “De afdekking van risico’s moet collectief gewaarborgd worden vanuit werkgevers, zonder dat daarmee de keuzes van de werknemers worden ingeperkt. Er zijn steeds meer tweeverdieners. Valt er een partner weg, dan wordt er een nabestaandenpensioen uitgekeerd. Terwijl de nog levende partner een emotioneel moeilijke tijd heeft en daarna de draad weer oppakt. Dus is dat nog nodig?”

Duran: “Je wilt ook meer flexibiliteit in het nabestaandenpensioen dus?”

Verhoef: “Voor bepaalde groepen talentvolle werknemers zal vooral minder beschermend gedacht moeten worden. Ook hier moet voor een talentvolle werknemer de dekking aan kunnen laten sluiten bij de behoefte. Misschien kun je ook een uitkering ineens bieden en meer de combinatie met de hypotheek zoeken.“

Duran: “Zeker bij grotere bedrijven zie je steeds meer een combinatie van levenslang nabestaandenpensioen met een verzekering die één of meer keer het jaarsalaris uitkeert bij overlijden. Ik zie hierin nog weinig verzoeken tot keuzemogelijkheden. Flexibel verzekeren is technisch gezien prima uit te voeren. Als verzekeraar kijken we naar de contante waarde van een uitkeringsverplichting. Dan maakt het niet uit of je ineens uitkeert of in delen.”

Bied vijf generaties werknemers keuze

Verhoef: “Bedrijven hebben nu te maken met wel vijf generaties werknemers. Dan is het ideaal als je iedereen kunt laten kiezen wat ze met hun pensioenpot doen. Jongeren gaan denken: er is straks helemaal geen pensioendatum meer. Zij gebruiken het geld liever voor andere dingen. Daarom kun je talent veel beter binnenhouden. Het is ‘durven’, maar het sluit veel beter aan bij de huidige tijdgeest.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met elipsLifePrint Friendly, PDF & Email
Tags :
Categorie : Langer doorwerken, Langer werken, Nieuws, Talentontwikkeling
Hét event Duurzame Inzetbaarheid

Hét event Duurzame Inzetbaarheid (voorheen Inzet op Maat), is hét vakevent waar u letterlijk en figuurlijk voelt wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en wat u moet doen om er binnen uw organisatie mee aan de slag te gaan.

Het is het enige event in Nederland over Duurzame Inzetbaarheid waarbij een beursvloer, congres, interactieve sessies en het netwerken wordt gecombineerd. Hierdoor stelt u zelf uw eigen programma samen, afhankelijk van de vragen waar u een antwoord op wilt hebben.

Kom ook en verrijk uw kennis, wissel ervaringen uit en netwerk met elkaar!

Klik hier voor meer informatie & inschrijven

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

11 oktober en 8 november 2018
HR-wetgeving actualiteitendag
Na deze dag kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. We concentreren ons op: sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en personeel&fiscus.
Meer informatie

 

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Over Duurzame Inzetbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door:Bekijk meer Vakmedianet Communities:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid