Stelling
"Ik denk dat een burnout-break effectiever is dan een lange behandeling."
7
8
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Langer doorwerken ‘Vroegpensioen is wel uitvoerbaar’
Langer doorwerken

‘Vroegpensioen is wel uitvoerbaar’

Mensen vervroegd met pensioen laten gaan is zeker uitvoerbaar. Veel hangt af van de grootte van de groep mensen voor wie het geldt, want dat bepaalt hoeveel het extra gaat kosten. Dit concludeert het EIB in de studie ‘De pensioenleeftijd in de bouw en infra’.

Het EIB noemt enkele voorbeelden en voorwaarden voor het vroegpensioen. Zo zouden werknemers die 45 jaar hebben gewerkt met pensioen kunnen. Ook mensen in zware beroepen zouden eerder dan de AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Dit vraagt wel een zekere toetsing van het arbeidsverleden stelt het EIB, omdat het UWV arbeidsverledens pas systematisch vastlegt sinds 1998. Maar we kunnen daarvoor verschillende bronnen gebruiken, aldus de onderzoekers.

Andere bronnen gebruiken

In andere EU-lidstaten zoals Oostenrijk of Finland wordt het arbeidsverleden onderbouwd met werkgeversverklaringen, getuigenverklaringen, loonadministratie of andere documentatie waaruit het werkverleden is af te leiden. In andere landen wordt als criterium veelal een ‘zwaarwerkverleden’ in de laatste 10 tot 20 jaar gesteld, wat de onderbouwing mogelijk makkelijker maakt, stelt het EIB. Dat zou zeker voor Nederland gelden, omdat die periode eenvoudig is af te lezen uit de archieven van het UWV.

Het kost netto extra geld

Eerder met pensioen gaan kost meer geld, omdat deze mensen langer van hun pensioen kunnen genieten. Daar staan besparingen tegenover omdat minder arbeidsongeschiktheidsuitkeringen nodig zijn. Toch kost vroegpensioen voor bepaalde groepen werkenden de samenleving netto extra geld, erkent ook het EIB. Alle werknemers die 45 jaren hebben gewerkt eerder laten vertrekken kost jaarlijks circa € 8,6 miljard extra. Bij een regeling alleen voor zware beroepen gaat het om circa € 690 miljoen per jaar. Gaat het alleen om mensen die uitvoerend werk doen op de bouwplaatsen, dan kost dat jaarlijks € 100 miljoen extra. Voor de zware beroepen is een oplossing nodig binnen het basispensioen, via bijvoorbeeld een bijzondere bepaling in de AOW of een collectief fonds van werkgevers, werknemers en overheid.

Beroepenlijst samenstellen

De opvatting dat zware beroepen in de praktijk niet te definiëren zijn, vindt het EIB niet houdbaar. Meerdere Europese lidstaten werken in de praktijk met een vervroegd pensioen voor zware beroepen. Op basis van dezelfde criteria van zwaar werk die in het buitenland gehanteerd worden, kan ook de Nederlandse overheid een beroepenlijst samenstellen. De uitwerking kan in de loop van de tijd worden geactualiseerd. De variëteit aan regelingen in het buitenland laat zien dat er verschillende regelingen voor zware beroepen bestaan. De vorm hangt mede af van politieke afwegingen, en afstemming met onder meer sociale partners. Belangrijk hierbij is dat de procedure, het afwegingskader en de gehanteerde criteria transparant zijn en goed gemotiveerd worden, aldus het EIB in zijn persbericht.  Toch zijn er ook Europese landen waar het opstellen van een lijst met zware beroepen geen succes is gebleken. Zoals bij onze zuiderburen.

‘Dit staat hoog op de agenda’

De discussie over een vroegpensioen voor zware beroepen woedt al jaren. Ook de Bouw probeert al sinds de cao-onderhandelingen van 2018 een aparte regeling tot stand te brengen. In dit onderzoek van het EIB zien de vakbonden FNV en CNV ondersteuning om een flexibel pensioen bij zware beroepen zo snel mogelijk in te voeren. “Het onderzoek wijst dus uit dat het kan. Dit staat hoog op onze agenda”, aldus FNV-bestuurder Hans Crombeen. In het pensioenakkoord zijn al afspraken gemaakt om een vroegpensioen mogelijk te maken tot drie jaar voor de pensioenleeftijd.

Calculerend gedrag

Toch is er nog een onwenselijk effect van regelingen voor vroegpensioen, waartegen sommige politici, werkgevers en werknemers hebben gewaarschuwd. Bestaat zo’n regeling voor bepaalde groepen werknemers, dan gaan werkgevers er mee en op rekenen. “Jij gaat toch vroeger met pensioen, dus in jou hoef ik niet meer te investeren,” zeggen werkgevers dan al snel bij mensen die ouder zijn dan 55 jaar. Bij reorganisaties staan ze als eersten buiten. En de werknemers die het betreft, hebben (nog) minder zin in om-, her- en bijscholing voor ander werk. Want ook zij rekenen op het vroegere pensioen.

Pensioenstelsel oneerlijk?

Hetzelfde bezwaar geldt bij vroegpensioen voor mensen in beroepen met een hoge uitval door arbeidsongeschiktheid. Maar juist zij hebben een vroegere pensioendatum nodig. Want hun levensverwachting is lager, door het zware werk dat ze hebben gedaan. Ook daar wijzen diverse studies op. Het huidige stelsel, met dezelfde pensioendatum voor iedereen, zou mensen in zware beroepen benadelen. Maar voor hen is vroeger met pensioen niet de enige oplossing: op tijd overstappen naar een minder belastend beroep kan ook een mogelijkheid zijn.

Het pensioen’spook’

Er zitten dus meerdere kanten aan de discussie over langer doorwerken. Uit de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO blijkt dat hoe ouder werknemers zijn, hoe langer ze willen doorwerken. De gemiddelde werknemer denkt het wel tot 62 jaar en 6 maanden te kunnen volhouden in zijn of haar huidige beroep. Dat is nog lang geen 68, maar bij de NEA valt op: hoe ouder de bevraagde is, hoe langer hij denkt te kunnen doorgaan. Tussen 25 en 55 jaar wil men al jaren stoppen met 63 jaar. Vanaf 55 jaar is de ideale pensioenleeftijd 65 jaar, tendens stijgend. En vanaf 65 jaar is doorgaan tot 69 geen probleem. Ook in de bouw staat de gewenste pensioenleeftijd al jaren stil op 62,9 jaar. Adviesbureau Berenschot vermoedt dat ouderen daar al minder zwaar werk doen en daarom inschatten dat ze dat werk wel langer kunnen volhouden.

Persoonlijke ontwikkeling: wie begint?

Misschien dat werknemers, zeker als ze ouder worden, wel langer willen doorwerken. Zeker als ze het vooruitzicht van een werkloos bestaan zien opdoemen. Maar ze moeten het ook kunnen. Dan is de vraag: is er ander werk dat minder zwaar is en nog voldoende betaalt? En zo ja: moet ik me daarvoor gaan om-, her-, of bijscholen? Hierachter zitten andere vraagstukken. Wie moet het initiatief nemen voor die persoonlijke ontwikkeling? Werkgever, werknemer, overheid of alle drie? En wanneer moet dat? Wat te doen met de weerzin vooral bij mensen met een lagere of middelbare opleiding tegen weer of nog ‘iets nieuws gaan leren’? Kunnen andere instrumenten, zoals demotie helpen bij de inzetbaarheid? Lees meer in het overzichtsartikel over langer doorwerken op deze website.Print Friendly, PDF & Email
Tags :
Categorie : Langer doorwerken, Langer werken, Nieuws, Pensioen
Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid