Stelling
"Generalisten zijn de duurzaamst inzetbare medewerkers."
24
14
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Achtergrond Waarom moet dat toch, een leven lang leren?
Achtergrond

Waarom moet dat toch, een leven lang leren?

Jonge talenten worden gemotiveerd

Een leven lang leren op de werkplek is de nieuwe sociale zekerheid. Dat is het nut van een leven lang leren volgens Nick van Dam, hoogleraar Corporate Learning & Development. Goede werkgevers helpen hun mensen om makkelijker te gaan van werk naar werk. Maar dan ‘moet’ je eerst wel iets met die weerstand tegen dat ‘steeds maar weer blijven ontwikkelen’ bij veel vaste mensen. PW interviewde de hoogleraar aan Nyenrode hierover. Een verkorte weergave.

Leven lang leren op de werkplek wordt voor steeds meer mensen relevanter. Ze moeten inzetbaar blijven in snel veranderende organisaties, en op een arbeidsmarkt die sterk in beweging is. In zijn inaugurale rede ‘Learn or Lose’ plaatste Nick van Dam de urgentie van deze oproep in een breder perspectief. Dit artikel beschrijft de impact van de reeds ingezette vierde industriële revolutie en de gevolgen voor het werken en leren van mensen in organisaties.

Wat bedoelt u met ‘We zijn in de vierde industriële revolutie’?

“Technologische ontwikkelingen gaan exponentieel snel en hebben een grote impact op organisaties. Het betekent onder andere dat organisaties zich moeten transformeren en meer gebruik moeten maken van die nieuwe technologieën die het werk van mensen overnemen. Neem bijvoorbeeld mijn iPhone. Dat is nu mijn bank; daarmee regel ik al mijn bankzaken, in plaats van dat ik daarvoor nog naar een bankfiliaal ga. Het heeft ook grote gevolgen voor de businessmodellen die organisaties gebruiken. Organisaties die de snelheid van deze ontwikkelingen niet bijhouden en er onvoldoende op inspelen, zullen verdwijnen. Sneller dan we dat hiervoor ooit meegemaakt hebben.”

Welke beroepen lopen het grootste risico, is dat aan te geven?

“Het ene type werk heeft meer risico om geautomatiseerd te worden dan het andere. Voorspelbaar routinematig werk heeft een hoog risico en dat geldt evenzo voor de verwerking en opslag van data. Maar er komt ook nieuw werk bij; werk dat we nu niet kennen, omdat het nog niet bestaat. Wat we wel kunnen zeggen is dat creativiteit een van de belangrijkste skills van mensen zal worden om van toegevoegde waarde te blijven ten opzichte van wat door automatisering kan worden overgenomen.”

Is dit een zorgelijk toekomstscenario voor de werkende mens?

“Ik ben optimist. En je kunt ook naar het verleden kijken: bij de eerste en de tweede industriële revolutie waren de economen zeer pessimistisch over de gevolgen ervan. Uiteindelijk is dat nooit gebeurd, want de technologie maakt ook meer productiviteit mogelijk. Door automatisering zijn er banen verdwenen, maar er zijn ook veel banen bijgekomen. De vierde industriële revolutie zal zeker de komende vijftien tot twintig jaar duren. Dat maakt het voor mensen mogelijk om zich geleidelijk aan te passen. Daarom ben ik ook optimistisch over het toekomstscenario: als mensen willen leren op de werkplek en zich flexibel tonen, is er genoeg tijd voor hen om erin mee te groeien.

Wat betekent een leven lang leren voor de individuele medewerker?

“De belangrijkste vraag voor mensen wordt: hoe zorg ik dat ik mijn toegevoegde waarde behoud, zodat ik ook werk zal hebben in de toekomst? Bedenk daarbij dat onze kinderen zo’n 55 jaar lang zullen werken. Voor hen wordt de pensioenleeftijd 72 jaar en die kan zelfs nog verder omhooggaan. Dat ziet er zeker niet positief uit voor degenen die niet ‘fit’ zijn gebleven voor de toekomst. Daarmee bedoel ik vooral dat ze meer uren actief moeten investeren in hun werkgelegenheid. Dus: ‘werken’ in de zin van tijd investeren in het blijven leren, om bij te blijven in je werk en je door te ontwikkelen. Dat is meer dan alleen kijken hoe je je kunt ontwikkelen in je huidige rol. Het gaat ook om de ontwikkeling naar een toekomstige rol, bijvoorbeeld als je huidige rol op termijn niet meer zal bestaan.”

Leren we genoeg in ons werk momenteel?

“Het is zorgelijk dat onderzoek van het CPB laat zien dat veel mensen weinig leren van hun huidige baan. Ze worden niet meer uitgedaagd op hun leervermogen. Dan blijven ze misschien nog wel fit in het werk dat ze nu doen, maar uiteindelijk zijn ze onvoldoende voorbereid op (ander) werk in de toekomst.”

Allemaal terug naar de schoolbanken, dus?

“Soms is het al genoeg als iemand nieuwe vaardigheden kan leren op een vergelijkbaar niveau. Kijk bijvoorbeeld naar de beveiliging, daar is nu veel werk gezien de veiligheidsissues in de wereld. Voor een baan als beveiliger zijn niet heel hoge skills vereist. Mensen die hun baan kwijtraken op een vergelijkbaar (lager) complexiteitsniveau zouden zo’n overstap moeten kunnen maken, om werkgelegenheid te behouden.”

Hoe kunnen bedrijven een leven lang leren stimuleren?

“Ik denk dat het belangrijk is dat bedrijven nadenken over hun maatschappelijke missie, over hun rol als werkgever in de huidige samenleving. Als werkgever kun je erop gericht zijn te zorgen dat mensen – na de baan die ze een aantal jaren in je bedrijf vervullen – weer voorbereid zijn voor een volgende stap. Oftewel: een baan elders. Het ondersteunen van werk naar werk. Het gaat hierbij om goed werkgeverschap. Een mooi voorbeeld vind ik de brandweer in Amsterdam. Het schijnt dat na de leeftijd van 40 jaar de risico’s hoger zijn om dit vak te blijven uitoefenen. Daarom loopt het arbeidscontract daar tot je veertigste, daarna houdt het op. Een aantal jaren daarvoor kijken medewerker en leidinggevende al naar wat de volgende stap wordt en wat er nodig is om die stap op je veertigste te kunnen maken.”

Hoe krijgen bedrijven hun mensen zo ver?

“Ik denk dat veel bedrijven veel meer kunnen doen om mensen te stimuleren een leven lang te leren. Wat je nu ziet, is dat veel medewerkers in hun werk langdurig niet meer uitgedaagd zijn om buiten hun comfortzone te treden. Ze zijn als het ware geconditioneerd in vaste patronen en routines, waar ze nauwelijks meer uit kunnen komen. Het lijkt in eerste instantie ook efficiënter om mensen in die greep te houden van ‘steeds hetzelfde werk doen’. Want dat kunnen ze goed en snel. Maar zodra er iets ingrijpend verandert, hebben ze niet geleerd zich snel aan te passen. Het gevolg is dat ze blootgesteld worden aan veel stress, wat weer veel invloed kan hebben op hun gezondheid.

Wat kan HR doen om meer mensen in de leerstand te krijgen?

“Ik zie voor HR-professionals wel een rol weggelegd als ‘employability adviseur’. Het is belangrijk om met medewerkers in gesprek te komen over hun werkzame leven. Waar willen ze heen? Welke persoonlijke identiteit willen ze ontwikkelen in hun werk. Er is zeker ook een rol weggelegd voor HR bij meedenken over de huidige en toekomstige workforce van het bedrijf. Wat kunnen we nu doen om de mensen van wie we vermoeden dat hun werk er straks niet meer zal zijn, een stap verder te helpen? Dat vraagt van HR om proactief meedenken.”Print Friendly, PDF & Email
Tags : ,
Categorie : Achtergrond, Langer werken, Nieuws, Opleiden en ontwikkelen
Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid