Stelling
"Ongeveer de helft van de werkende mensen kan echt niet lang thuis werken."
37
17
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Langer doorwerken Langer doorwerken: hoe het er nu voorstaat
Langer doorwerken

Langer doorwerken: hoe het er nu voorstaat

Discriminatie van ouderen op hun leeftijd lijkt af te nemen. Die voorzichtige conclusie zou je kunnen trekken uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hierin geeft een ruime meerderheid van de werkgevers aan het goed te vinden dat mensen doorwerken na hun 60e. Driekwart vindt zelfs dat ouderen en jongeren even goed functioneren, en 12 procent durft de stelling aan dat de ouderen het beter doen. Kanteling in het denken of ketelmuziek?

Volgens het onderzoek ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vindt 60 procent van de werkgevers het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar. Die score was in 2001 veel lager: toen vond 42 procent van de werkgevers dat een goed idee. Zelfs doorwerken na de pensioenleeftijd vindt nu de helft van de werkgevers wenselijk. Driekwart (77%) van de werkgevers vindt dat ouderen en jongeren even goed functioneren, en 12 procent vindt zelfs dat ouderen het beter doen. Ook vindt maar een kwart van de werkgevers dat ze eigenlijk teveel betalen voor ouderen, gelet op wat ze er aan productie voor terugkrijgen. En toch heeft 85 procent van de 50-plussers nog last van leeftijdsdiscriminatie als ze zoeken naar een baan, meldde het CNV in de Telegraaf en op de bijeenkomst 50 plus werkt.

Klassieke ontzien heeft afgedaan

Werkgevers blijven tweeslachtig denken over oudere werknemers, zou je kunnen concluderen. Maar maatregelen om ouderen te ontlasten, zoals extra vrije (senioren)dagen, taakverlichting en kortere werkweken voor ouder personeel komen steeds minder vaak voor. Behalve in de traditioneel ‘zware’ beroepen in de bouw, industrie en landbouw, zo blijkt (ook) uit het SCP-onderzoek. Alleen demotie komt nu bijna tweemaal zo vaak voor als in 2010: 9 procent past het toe, tegen 5 procent in 2010. Een onderzoeker vermoedt dat werkgevers duurzame inzet vooral met de mond belijden, maar dat ze kennis, tijd en geld tekort komen om er echt werk van te maken.

Werkgevers willen maatwerk

Bij monde van werkgeversvereniging VNO-NCW en MKB-Nederland riposteren de werkgevers dat ze het belang van oudere werknemers wel degelijk inzien, maar dat ze tegen generieke ontziemaatregelen voor alle oudere werknemers zijn. Die kunnen ertoe leiden dat de werkdruk voor jongeren toeneemt, bijvoorbeeld in ploegendiensten. Ook wijzen de werkgevers erop dat oudere werknemers duurder zijn voor werkgevers omdat zij vaak aan de top van de cao-salarisschalen zitten, zonder hogere productiviteit. Zij zien de oplossing meer in maatwerk voor ouderen per bedrijf dan in generieke maatregelen. Bijvoorbeeld met scholing. Zo ontstaat meer een ‘gelijk speelveld’ ten opzichte van jongere werknemers.

Hoe zit het daar?

De SCP-onderzoekers hebben per sector geïnventariseerd hoe werkgevers en werknemers denken over duurzame inzet, en welke maatregelen ze nemen. Hieronder volgt een samenvatting van het beleid in enkele grotere sectoren.

Industrie en landbouw: langer doorwerken in goede gezondheid is lastig. Werkgevers staan vaak negatief tegenover doorwerken na het 60e jaar. Wel heeft het ouderenbeleid binnen de organisaties een hoge prioriteit. Werkgevers zetten veel ontziemaatregelen voor ouderen in, zoals extra vrije dagen en taakverlichting. Dit is waarschijnlijk een gevolg van het lichamelijk zware werk in deze sector.
Bouwnijverheid: Veel werkgevers hebben een negatief oordeel over de productiviteit van oudere werknemers en over doorwerken na het 60e levensjaar. Wel heeft ouderenbeleid een hoge prioriteit en zetten organisaties enkele specifieke maatregelen in, zoals extra vrije dagen en een kortere werkweek. Meer dan gemiddeld verlangen werkgevers overheidsmaatregelen die hun verantwoordelijkheid voor zieke werknemers verminderen.
Zakelijke dienstverlening: Hier werken relatief weinig mensen van 55 jaar en ouder. Het ouderenbeleid heeft dan ook een lage prioriteit en organisaties hebben weinig specifieke beleidsmaatregelen voor ouderen. De combinatie van werk en zorg heeft in deze sector wel een hoge prioriteit. Ook vinden veel werkgevers dat scholing onder werktijd kan, en in veel organisaties vragen werknemers studieverlof aan.
Zorg en welzijn: Hier werken veel tijdelijke mensen en oproepkrachten. Vrij veel mensen stromen uit door ziekte. Veel werkgevers zijn negatief over doorwerken na 60. Organisaties hebben veel aandacht voor scholing en voor -werk-naar-werk. Werkgevers geven bovengemiddeld prioriteit aan het aantrekken van mensen met gezondheidsbeperkingen.
Overheid: Werkgevers hebben veel aandacht voor aspecten van duurzame inzetbaarheid: van-werk-naar-werkactiviteiten, scholing en studieverlof, de combinatie werk en zorg en telewerken, ouderenbeleid, en het aantrekken van mensen met gezondheidsbeperkingen. De lage arbeidsmobiliteit is mogelijk een uitdaging.
Onderwijs: Werkgevers hebben veel aandacht voor de combinatie van werk en zorg en telewerk is vaak mogelijk. Ook nemen ze veel maatregelen voor oudere werknemers en besteden ze veel aandacht aan van-werk-naar-werkactiviteiten. Maar de hoge werkdruk is een knelpunt in het personeelsbeleid. Veel mogelijkheden voor scholing en studie, maar wel buiten werktijd.

Scholing blijft constant

Het aandeel werknemers dat een cursus of opleiding volgt, vaak gezien als sleutel voor duurzamer inzet, blijft constant. Tussen 1995 en 2015 zat steeds tussen 70 en 80 procent van de werknemers in de schoolbanken. In sommige sectoren, zoals de industrie, zetten minder organisaties scholing in, maar gebruiken vaker baan- en taakroulatie om de kennis en vaardigheden van personeel te vergroten. Bijna een kwart van alle werkgevers vindt dat werknemers werkgerelateerde opleidingen en cursussen zoveel mogelijk buiten werktijd moeten volgen. Sommige onderzoekers, waaronder Paul ter Wal, hebben daar een duidelijk andere mening over.

Met de mond beleden?

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna 80 procent van de werkgevers zich verantwoordelijk voelt voor het in dienst nemen van mensen met een beperking. Toch ontbreekt het op de werkvloer vaak aan concrete maatregelen om werk voor deze doelgroep bereikbaarder te maken. Dit doet zich voor bij van-werk-naar-werkactiviteiten, de combinatie van arbeid en zorg en het in dienst nemen van mensen met gezondheidsbeperkingen. Werkgevers onderschrijven het belang van onder andere scholing en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen, maar dit vertaalt zich lang niet altijd naar het gedrag van de werkgever.

Eerste schreden

De onderzoekers van het SCP constateren ook dat regelingen om werk voor mensen met een beperking te stimuleren, zoals loonkostensubsidie of de no-riskregeling bij ziekte bij veel werkgevers nog onbekend zijn. Bij een vijfde van de bedrijven kunnen werknemers al wel zelf hun begin- en eindtijd bepalen. Circa zes op de tien bedrijven zijn voorstander van deeltijdwerk.

 Print Friendly, PDF & Email
Tags : , , ,
Categorie : Langer doorwerken, Langer werken, Nieuws
E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid