Stelling
"Werkgevers en werknemers willen Het Nieuwe Beoordelen om verschillende motieven."
8
16
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Home Achtergrond Casus rendement: groot energiebedrijf
Achtergrond

Casus rendement: groot energiebedrijf

Een groot energiebedrijf* werkt met het bedrijfszorgpakket van Coöperatie VGZ. De organisatie maakt vooral gebruik van de Intake Fysiek en daarnaast af en toe van Korte Psychologische Zorg. Ook worden vervolgtrajecten fysiek ingezet.

De vervolgtrajecten betreffen in 65 procent van de gevallen de Lange Herstelbegeleiding Fysiek en daarnaast krijgt 29 procent de Werkplek Herstelinstructie Fysiek. Beide zijn gericht op duurzaam herstel en het voorkomen dat medewerkers weer fysieke klachten krijgen en daardoor minder functioneren of – opnieuw – uitvallen. Bedrijfszorg draagt zo dus bij aan duurzame inzetbaarheid.

Opmerkelijk is dat sinds 2012 het aantal keren Intake Fysiek en Lange Herstelbegeleiding Fysiek meer dan zijn gehalveerd. De fysieke problematiek neemt bij dit bedrijf dus sterk af.

In 15 procent van de gevallen was de bedrijfsarts de aanmelder van een interventie, in 82 procent van de gevallen de werkgever, via een leidinggevende of HR, en 3 procent van de medewerkers deed dit direct zelf.

Interventie

52 procent van de medewerkers die gebruikmaakten van een interventie, is hierover zeer tevreden, 39 procent tevreden, 6 procent meldt ‘gaat wel’ en 3 procent beantwoordde de vraag niet. Over de mate waarin de interventie bijdraagt aan een oplossing, is de ‘score’: 23 procent in zeer sterke mate, 52 procent in sterke mate, 16 procent in enige mate, 3 procent niet, 6 procent niet beantwoord of weet niet.

Over de snelheid waarmee de interventie beschikbaar was, is 68 procent van de betrokkenen zeer tevreden, 29 procent tevreden en 3 procent beantwoordde de vraag niet. Als het gaat om de vraag of een medewerker in dezelfde situatie weer gebruik zou maken van de interventie, zegt 90 procent ‘ja’; 10 procent heeft de vraag niet beantwoord.

Verzuim

Het resultaat van inzet van bedrijfszorg levert het energiebedrijf een vermindering op van liefst 1491 verzuimdagen, waarmee op basis van een normgetal voor directe kosten een bedrag is gemoeid van 248.500 euro. Hierin zijn dus niet meegerekend de indirecte kosten van verminderd functioneren en verzuim én de meerjarige opbrengsten van een grotere duurzame inzetbaarheid.

Lees ook de casus van een grote onderwijsinstelling

Klik hier voor meer informatie over bedrijfszorg

* De gegevens uit deze casus komen overeen met de werkelijkheid. De naam van het bedrijf wordt om redenen van vertrouwelijkheid niet genoemd.

Categorie : Achtergrond, cases, Rendement op arbeid

0 reacties op Casus rendement: groot energiebedrijf

Congres Anders Werken

9 november |Jaarbeurs
Innovatieve organisaties delen met u hoe zij ‘anders werken’. Hoe zij conventies hebben durven loslaten. Anders werken en anders denken over:

> de inrichting van de organisatie;
> samenwerking;
> het organiseren en inrichten van HR.
Meer informatie / programma

Inzet Op Maat 2017

20 en 21 november 2017 | Hét vakevent over duurzame inzetbaarheid


Met ‘fitte’ medewerkers houd jij jouw organisatie ook vitaal en kun je sneller inspelen op ontwikkelingen en kansen die zich voordoen. Vanuit HR kun je aangeven wat er moet gebeuren om collega’s beter inzetbaar te maken en te houden. Er liggen nieuwe kansen, maar het vraagt om een heldere visie en een aanpassing van jouw huidige beleid. Kom langs bij Inzet op Maat en laat je inspireren en informeren!

Klik hier voor totale programma en schrijf u in>>

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

1 juni 2017
Veilig contracteren van ZPP’er
Wat is de actuele stand van zaken omtrent contracteren van ZZP’ers? Aan de hand van praktijk-
voorbeelden analyseert u de risico’s rondom de flexibele schil binnen uw organisatie, ziet u hoe bij u de zaken ervoor staan en krijgt u advies.
Meer informatie 

12 oktober 2017
HR-wetgeving actualiteitendag
Na deze dag kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. We concentreren ons op: sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en personeel&fiscus.
Meer informatie

 

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Over Duurzame Inzetbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door: