Stelling
"Maak geen opleidingsplan, maar een inzetbaarheidsplan."
0
0
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Home Achtergrond Casus rendement: middelgrote overheidsinstelling
Achtergrond

Casus rendement: middelgrote overheidsinstelling

Een middelgrote overheidsinstelling* werkt met het bedrijfszorgpakket van Coöperatie VGZ. De organisatie maakt vooral gebruik van het Vitaliteitsgesprek en de Intake Fysiek. Ook worden vervolgtrajecten fysiek inzet.

De vervolgtrajecten betreffen in 48 procent van de gevallen de Lange Herstelbegeleiding Fysiek en daarnaast krijgt 48 procent van de medewerkers de Werkplek Herstelinstructie Fysiek en 5 procent de Belastbaarheidstraining Fysiek. Al deze interventies zijn gericht op duurzaam herstel en het voorkomen dat medewerkers weer fysieke klachten krijgen en daardoor minder functioneren of – opnieuw – uitvallen. Bedrijfszorg draagt zo dus bij aan duurzame inzetbaarheid.

Preventie

Opmerkelijk is dat sinds 2010 het aantal keren Intake Fysiek meer dan is gehalveerd. De fysieke problematiek neemt bij dit bedrijf dus sterk af. Het Vitaliteitsgesprek is juist sterk toegenomen. Dit betekent dat het accent meer is verschoven naar preventie.

In 6 procent van de gevallen was de bedrijfsarts de aanmelder van een interventie, in 91 procent van de gevallen de werkgever, via een leidinggevende of HR, en bij de overige 3 procent deed de medewerker het zelf.

69 procent van de medewerkers die gebruikmaakten van een interventie, is hierover zeer tevreden, 23 procent tevreden, 8 procent ‘gaat wel’. Over de mate waarin de interventie bijdraagt aan een oplossing, is de ‘score’: 15 procent in zeer sterke mate, 62 procent in sterke mate, 23 procent in enige mate.

Over de snelheid waarmee de interventie beschikbaar was, is 77 procent van de betrokkenen zeer tevreden, 15 procent tevreden en zegt 8 procent ‘gaat wel’. Als het gaat om de vraag of een medewerker in dezelfde situatie weer gebruik zou maken van de interventie, zegt 92 procent ‘ja’ en heeft 8 procent de vraag niet beantwoord.

Directe kosten

Het resultaat van inzet van bedrijfszorg levert de instelling een vermindering op van 364 verzuimdagen, waarmee op basis van een normgetal voor directe kosten een bedrag is gemoeid van 60.667 euro. Hierin zijn dus niet meegerekend de indirecte kosten van verminderd functioneren en verzuim én de meerjarige opbrengsten van een grotere duurzame inzetbaarheid.

Lees ook de casus van een grote onderwijsinstelling en de casus van een groot energiebedrijf

Klik hier voor meer informatie over bedrijfszorg

* De gegevens uit deze casus komen overeen met de werkelijkheid. De naam van de overheidsinstelling wordt om redenen van vertrouwelijkheid niet genoemd.

Categorie : Achtergrond, cases, Rendement op arbeid

0 reacties op Casus rendement: middelgrote overheidsinstelling

Congres Over Duurzame Inzetbaarheid 2017

15 juni 2017 | Spelenderwijs duurzaam inzetbaar
Om medewerkers écht duurzaam inzetbaar te maken moeten zij er zelf mee aan de slag. Tijdens het congres Over Duurzame Inzetbaarheid krijgt u hiervoor de instrumenten.

Jaarlijks onderzoek naar DI
Aukje Nauta (Factor Vijf) presenteert de belangrijkste bevindingen uit het Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017.

Kijk snel voor totale programma en schrijf u in>

Congres Anders Werken

20 april 2017 | Breukelen
In een wereld die continu verandert en waar ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen is HR de enige constante. Of toch niet? Blijf vernieuwen als HR. Ontdek hoe u zelf richting geeft aan een wendbare, toekomstbestendige organisatie, met tevreden medewerkers die samenwerken voor het beste resultaat.
Meer informatie / programma

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke twee weken het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

16 maart 2017
HR-wetgeving actualiteitendag
Na deze dag kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. We concentreren ons op: sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en personeel&fiscus.
Meer informatie

28 maart 2017
Praktijkdag Strategische Personeelsplanning
Stuurt uw organisatie nog niet optimaal op de strategische inzet van personeel? Strategische personeelsplanning (SPP) is een goed hulpmiddel om dit te verbeteren. Kom thuis met een implementatieplan op maat. Meer informatie

 

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Over Duurzame Inzetbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door: