Stelling
"Direct na het diploma moeten jongeren een plan maken wat ze over 20 jaar gaan doen."
0
0
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Home Dossiers Langer werken ‘Werknemer moet loopbaan meer zelf regisseren’
Langer werken

‘Werknemer moet loopbaan meer zelf regisseren’

De ontslagvergoeding weer gebruiken waar deze oorspronkelijk voor was bedoeld. Dat wordt de inzet van de werkgevers dit jaar in het cao-overleg met de vakbonden. Werkgevers pleiten ervoor dat werknemers meer eigen regie nemen over hun loopbaan.

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid heet de ontslagvergoeding transitievergoeding, en dat is niet voor niets, stellen de werkgevers. Het geld is bedoeld om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Als het geld nadrukkelijker dan nu wordt gekoppeld aan een opleiding, dan helpt het veel beter om ontslagen werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Eigen regie werknemer

De werkgevers vinden dat werkenden, veel meer dan nu, zelf de regie moeten nemen over hun loopbaan. In hun arbeidsvoorwaardennota voor 2017 maken ondernemingsverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland zich ook hard voor afspraken over scholingsbudgetten. Deze punten zijn niet nieuw; ze zijn ook te lezen in de arbeidsvoorwaardennota 2016 van de werkgeversbelangenverenigingen.

Loopbaan-apk

Wat ook zou kunnen kunnen helpen is een loopbaan-apk. In de nota staat een voorstel om van elke werknemer periodiek vast te stellen hoe sterk zijn of haar positie is op de arbeidsmarkt en waar aandachtspunten liggen, waarop mogelijk bijscholing nodig is. Werkgevers willen dat veel meer wordt geïnvesteerd in opleiding van werkenden. In het cao-overleg moeten daarom afspraken worden gemaakt over individuele scholingsbudgetten. Ook moet bekeken worden of het doeltreffend is om sectorale opleidingsfondsen ruimer te gebruiken dan nu.

Ontzien moet persoonlijker

Naast een individuele ‘loopbaan-apk’ moeten werkenden meer invloed krijgen op hun eigen werktijden. Dat kan onder andere via ‘zelfroosteren’. Verder willen de werkgevers dat de arbeidsvoorwaarden minder afhangen van iemands leeftijd en van het aantal jaren dat bij dezelfde baas is gewerkt. Ontziemaatregelen als extra vrije dagen voor ouderen kunnen beter worden omgezet in persoonlijke keuzebudgetten, aldus de lobbyclubs. Ook onregelmatigheidstoeslagen zijn niet altijd nodig, vinden de werkgevers. Activiteiten vinden nu eenmaal steeds verder verspreid over de dag plaats, stellen de ondernemers.

Meer banen arbeidsbeperkten

De gezamenlijke werkgeversorganisaties roepen hun leden op om door te gaan met het scheppen van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn al duizenden van dergelijke banen gecreëerd, het cao-overleg moet worden gebruikt om die ontwikkeling verder te versnellen.

Geen centrale loonafspraken

Wat betreft de loonontwikkeling houden de werkgevers vast aan hun lijn van de afgelopen jaren: een grotere loonsverhoging bij bedrijven of branches waar dat mogelijk is en een kleinere stijging waar nog niet zoveel financiële draagkracht is, vanwege bijvoorbeeld onzekere marktomstandigheden.

‘Visieloze individualisering’

De FNV deelt de visie van de werkgevers op de ontslagvergoeding niet. “Die willen zij vervangen door een ‘rugzakje’ met onder andere scholingsgeld waar werknemers zelf verantwoordelijk voor zijn. Met als doel dat werkgevers mensen makkelijk aan de kant kunnen schuiven wanneer hen dat uitkomt”, reageert de bond, die spreekt van ‘visieloze individualisering’. “Op alle manieren wordt geprobeerd verantwoordelijkheid af te schuiven op werknemers, en goedkoper uit te zijn.”

Loopbaanbudget

Ook CNV-voorzitter Limmen meent dat werkgevers te weinig investeren in hun medewerkers. Hij en zijn bond vinden dat werknemers meer moeten investeren in zichzelf, en individuele loopbaanbudgetten moeten krijgen. Maar dat moet niet in de plaats komen van een fatsoenlijke ontslagvergoeding. Limmen ziet niets in een scholingsplicht, want “je moet mensen motiveren. Het idee dat scholing moet van de baas werkt alleen maar averechts.” De politiek heeft langs de traditionele breuklijnen gereageerd op de werkgeversnota.

(AWVN, ANP, FNV, CNV)

Tags : , ,
Categorie : Langer werken, Nieuws, Opleiden en ontwikkelen
Congres Anders Werken

9 november |Jaarbeurs
Innovatieve organisaties delen met u hoe zij ‘anders werken’. Hoe zij conventies hebben durven loslaten. Anders werken en anders denken over:

> de inrichting van de organisatie;
> samenwerking;
> het organiseren en inrichten van HR.
Meer informatie / programma

Inzet Op Maat 2017

20 en 21 november 2017 | Hét vakevent over duurzame inzetbaarheid


Met ‘fitte’ medewerkers houd jij jouw organisatie ook vitaal en kun je sneller inspelen op ontwikkelingen en kansen die zich voordoen. Vanuit HR kun je aangeven wat er moet gebeuren om collega’s beter inzetbaar te maken en te houden. Er liggen nieuwe kansen, maar het vraagt om een heldere visie en een aanpassing van jouw huidige beleid. Kom langs bij Inzet op Maat en laat je inspireren en informeren!

Klik hier voor totale programma en schrijf u in>>

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

1 juni 2017
Veilig contracteren van ZPP’er
Wat is de actuele stand van zaken omtrent contracteren van ZZP’ers? Aan de hand van praktijk-
voorbeelden analyseert u de risico’s rondom de flexibele schil binnen uw organisatie, ziet u hoe bij u de zaken ervoor staan en krijgt u advies.
Meer informatie 

12 oktober 2017
HR-wetgeving actualiteitendag
Na deze dag kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. We concentreren ons op: sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en personeel&fiscus.
Meer informatie

 

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .