Stelling
"Je werk met passie doen kweekt perfectionisme."
6
25
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Nieuws ‘Denk eens aan parttime pensioen’
Nieuws

‘Denk eens aan parttime pensioen’

ouderen

Wat zijn de gevolgen van een vergrijzend personeelsbestand? En welke stappen kunt u als organisatie zetten? Denk ook eens aan parttime pensioen.

Het is een doemscenario voor veel ondernemingen: gedemotiveerde ouderen in dienst hebben met een fors arbeidsvoorwaardenpakket en bijbehorende hoge kosten. Dit stellen Edwin de de Jong, Lex Moerings, Celeste de Quelerij en
Ralf Vranken van Towers Watson in het tijdschrift PW De Gids. Maar met de juiste maatregelen wordt volgens hen een heel ander scenario denkbaar: “Vitale medewerkers maken met enthousiasme hun kennis en ervaring te gelde tot aan de pensioendatum. Nadrukkelijke aandacht voor gezondheid, een evenwichtig opleidingsaanbod en de dialoog op het juiste moment zijn daarvoor essentieel.”

Vergrijzing

De mogelijke gevolgen waar werkgevers binnen nu en zes jaar bij ongewijzigd personeelsbeleid mee te maken krijgen, zijn divers, zo stellen de auteurs. “Hogere kosten, productiviteitsverlies door toenemend ziekteverzuim, verouderde kennis en afnemende motivatie lijken de voornaamste consequenties. Het staat vast dat niet alle consequenties binnen de invloedssfeer van een onderneming liggen. Toch loont het om maximaal voor te sorteren op de toekomst door creatief te kijken naar manieren om oudere werknemers gezond en gemotiveerd aan de slag te houden. Het initiëren van de dialoog, zowel binnen als buiten de eigen onderneming, vormt daarbij een belangrijk vertrekpunt.”

Volgens de auteurs van Towers Watson blijft in de eerste plaats overleg met werknemersorganisaties nodig om een loonsysteem te creëren waarbij het salaris niet meer automatisch stijgt naarmate de leeftijd van een werknemer hoger ligt. “Hoewel de gesprekken daarover in ons land niet bijzonder succesvol zijn gebleken, is het van belang binnen afzienbare tijd aanpassingen in het Nederlandse systeem door te voeren. Dit vergt een andere manier van kijken, waarbij de waarde van een medewerker minder wordt afgemeten aan de hoogte van diens salaris.”

Mogelijk productiviteitsverlies door toenemend ziekteverzuim is een tweede thema waarover werkgevers zich volgens hem zorgen moeten maken maken nu de werkende populatie veroudert. “Het is een delicaat thema dat doorgaans tot hevige discussies leidt. Hoewel oudere werknemers gemiddeld niet vaker ziek zijn dan jongeren, neemt de gemiddelde duur van het verzuim wel toe naarmate de leeftijd stijgt. De facto is de gemiddelde productiviteit van een oudere medewerker iets lager dan die van een jongere collega. Wanneer sprake is van fysiek zware arbeid is het verschil begrijpelijkerwijs nog groter dan in het geval van kenniswerkers. Daarom moeten de fysieke en mentale belastbaarheid van een functie blijven aansluiten op de belastbaarheid van de werknemer. Tot slot vormen verouderde kennis en afnemende motivatie van ouder wordende medewerkers mogelijk een punt van zorg voor veel werkgevers.”

Vragen over gezondheid

“Toch bestaat er vaak aarzeling om te beginnen over de gezondheid van een medewerker. ‘Hoeveel uren per week doe je aan sport? Hoeveel glazen wijn drink je per week? En hoeveel rook je?’ Werkgevers vinden over het algemeen dat zij hiermee een grens passeren. De scheidslijn tussen zorg voor medewerkers en bemoeizucht met het privéleven is immers dun. Om die reden zijn er steeds meer organisaties die algemene gezondheidseducatieprogramma’s opzetten. Daarin wordt onder begeleiding van voedings- en gezondheidsdeskundigen integraal gekeken naar de fitheid van een groep medewerkers. Adviezen worden in deze context gemakkelijker gegeven en gemakkelijker serieus genomen.”

Parttime pensionering

Een andere optie, waarvan in ons land nog weinig gebruik wordt gemaakt, is even simpel als doeltreffend, stellen de auteurs. Zij pleiten voor parttime of gefaseerd pensioneren. “Door het arbeidzame leven langzaam af te bouwen en ondertussen in rustig tempo te wennen aan de nieuwe invulling van de dag, kan zowel de kwaliteit van leven na pensionering als die binnen werktijd worden verbeterd. Voordeel voor de werkgever is dat het uiteraard gepaard gaat met lagere loonkosten. Bovendien ontstaat door parttime pensionering van oudere collega’s meer ruimte voor ambitieuze jongeren. Uiteraard moet een werknemer dit zich wel financieel kunnen permitteren en moet er geen angst voor gezichtsverlies bestaan, want een stap terugdoen, is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. En dit is slechts een van de manieren. Inventiviteit is dus vereist om medewerkers ook voor de lange duur inzetbaar te houden.”

Lees het volledige artikel in PW de Gids 12. Of bestel het boek HR Trends 2015

 Print Friendly, PDF & Email
Categorie : Nieuws, Pensioen
Congres Over Duurzame Inzetbaarheid 2019

13 juni 2019 | Fit for the future

Duurzame inzetbaarheid is niet voor niets nog steeds één van de belangrijkste HR-thema’s. Het is de taak van HR om de medewerker nu en in de toekomst inzetbaar te houden. In een omgeving die steeds sneller verandert, is dat voor veel organisaties een uitdaging. Hoe zorgt u er voor dat uw medewerkers vitaal, vakbekwaam en gemotiveerd blijven?

Tijdens de 11e editie van het congres over Duurzame Inzetbaarheid wordt u meegenomen in de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. U hoort hoe andere organisaties hiermee omgaan en leert hoe u dit direct kunt toepassen binnen uw eigen strategie.

Bekijk het programma en schrijf u in>

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Over Duurzame Inzetbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door:Bekijk meer Vakmedianet Communities:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid