Stelling
"Het Nieuwe Beoordelen helpt vooral de midcareers met langer en beter doorwerken."
8
8
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Achtergrond HAGO Next: je groeit door zelfsturing
Achtergrond

HAGO Next: je groeit door zelfsturing

In de serie ‘de expert aan het werk’ laten we dit voorjaar mensen aan het woord die interessante resultaten hebben behaald met activiteiten die relevant zijn voor duurzame inzet. Zoals goed teamwork, met name binnen zelfsturende teams. Vebego-dochter Hago Next is daarvan een mooi voorbeeld.

Vebego is een internationaal opererend familiebedrijf in schoonmaak, facilitaire dienstverlening, personeelsdiensten, groenvoorziening en gezondheidszorg. Ruim veertig bedrijven zijn aangesloten; er werken ruim 40 duizend mensen. Mensenwerk, daar gaat het om bij Vebego.

Zelfsturend schoonmaakteam

En aan dat mensenwerk verandert nogal wat, de komende jaren. Zoals bij het schoonmaakwerk bij Vebego-dochter Hago Next. Hier hebben de schoonmakers geen vast werkprogramma meer. Ze bepalen zelf, samen met bewoners en gebruikers wat belangrijk is. Een zelfsturend team dus, in een branche waar werkverdeling van bovenaf door het management en de objectleider de gebruikelijke manier van werken is.

Cultuuromslag

Head of Vebego Innovations Karolien Niederer legt uit waarom deze ‘cultuuromslag’ nodig is: “Er kwam steeds meer taaksplitsing, en dus ook meer cöordinatievraagstukken omdat bij elke opdracht steeds meer lagen en staf iets te zeggen had over de uitvoering, elk vanuit zijn eigen taakgebied. Elke laag moest zijn achterban informeren, rapporteren en om toestemming vragen. Ook liepen de kosten hierdoor steeds verder op, want er waren steeds meer mensen betrokken bij elke opdracht. En schoonmaak is voor 90 procent personeelskosten. Het werd steeds meer de vraag of het uiteindelijke resultaat bij de klant nog wel optimaal was op deze manier.”

Zijn deze nadelen opgelost door te werken met zelfsturende teams?

“Met zelfsturing denken we dat er betere resultaten uit de schoonmaakteams komen. In elk geval zijn de klanten en de medewerkers meer tevreden, de doorlooptijden van het schoonmaakwerk zijn beter. We kunnen nu meer oplossen in kortere tijd, er gaat veel minder tijd verloren door te overleggen met mensen van buiten het team.”

‘Van schoonmaker naar hospitality topper’

SchoonmaaksterDeze manier van werken vraagt veel meer van de schoonmakers dan alleen schoonmaakvaardigheden. Dat roept de vraag op of iedereen er makkelijk aan kon wennen. Saïda El Jaddaoui, als ondernemer bij Hago Next verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe werkwijze legt uit hoe het bedrijf daarmee is omgegaan: “Niet iedereen kan of wil zo werken. Elke medewerker moet veel vaker zelf initiatief nemen, zelfstandiger werken, plannen en nadenken over de gevolgen, denken aan je eigen belangen maar ook aan de teambelangen. Dus je moet goed kunnen overleggen, luisteren naar elkaar en op de goede manier ingaan op wat de ander zegt, en dat kan niet iedereen van nature even goed. Mensen die liever alleen willen werken, of willen werken via een vast protocol zijn minder geschikt voor dit concept.”

Wat doe je als organisatie met de mensen die niet goed meekunnen?

Saïda: “We zijn nu bezig om mensen op passende werkplekken te plaatsen. Zodat ze beter tot hun recht komen. Vaak zijn dat heel specifieke klussen, specialistisch schoonmaakwerk waar je je goed op moet concentreren. Dat is een hele waardevolle kwaliteit. Bijvoorbeeld in cleanrooms of operatiekamers.”

Gaan jullie het concept zelfsturende teams verder uitrollen?

Karolien: “We werken nu op twee locaties met deze teams, en we streven dit jaar naar minimaal 10 locaties. Ook in andere disciplines willen we graag zo gaan werken of proberen we ervaringen elders binnen Vebego te benutten. Bijvoorbeeld uit onze zorgtak. Dit geeft meer tevredenheid bij zowel medewerkers als de klanten. Zelf heb ik heb echt een passie voor sociale innovatie. Innoveren door het gewoon te doen, en met experimenten de manier te vinden met de beste resultaten voor iedereen.”

Waarom ben je daar zo gefascineerd voor geraakt?

“We kijken hoe ver we als organisatie kunnen gaan van taakgestuurd werken volgens een mandaat van bovenaf naar zelfsturing: verantwoordelijkheden met het team dragen, en zelf bepalen wat nu prioriteit heeft. Dat is enorm fascinerend, omdat je de bewustwording bij veel mensen ziet toenemen. Ze krijgen en delen veel meer kennis over zichzelf, hun collega’s en de klant. En omdat ze zelf moeten zorgen dat de resultaten goed zijn en goed blijven, zowel voor zichzelf, de collega’s en de klanten zie je hun gevoel voor verantwoordelijkheid toenemen, net zoals hun betrokkenheid bij het werk en het bedrijf. Met een minimum aan sturing van bovenaf, zodat ze zichzelf wel moeten redden. Dat groeiproces bij mensen zien, randvoorwaarden scheppen, dat vind ik geweldig.”

In welk opzicht groeien de medewerkers door zelfsturing?

Saïda: “In de praktijk merken we dat medewerkers zich meer bewust worden van wat ze allemaal nog meer kunnen. Bij schoonmaakklussen geldt dat je de hele klus met elkaar moet doen, inclusief de klussen die waar niemand zin in heeft. Als er een lid niet functioneert, heeft hele team er last van. Maar bij de meeste mensen zie je hun eigenwaarde groeien, ze worden zich bewuster van wat ze zelf nog meer kunnen. We zijn nu ook aan het kijken wat een passend groeipad is. Bijvoorbeeld van stagiair voor alleen de schoonmaak, doorgroeien naar bijvoorbeeld een ‘hospitalitytopper’ die alles regelt, inclusief de gastenontvangst.”

Zes tips en trucs voor werken met zelfsturende teams (van Hago Next en Vebego)

  • Werk gelijktijdig aan twee aspecten: sociale teamvaardigheden en werken met online (mobile) tools (zoals roostering, bestellen van materialen en aanmaken van meldingen)
  • Mensen in zelfsturende teams moeten goed op elkaar zijn ingespeeld. Het verloop binnen het team moet zo klein mogelijk zijn. Binnen dit ingespreelde team moet ook ruimte zijn om onderliggende ontevredenheden en ergernissen onderling te kunnen bespreken en oplossen.
  • ‘Kijken, denken, doen’ als motto om te komen tot meer initiatief en zelfstandigheid: kijk niet passief naar de chef tot die het regelt, maar doe het zelf.
  • Maak gebruik van persoonlijkheidstesten om te kijken welke rol iemand kan vervullen in een team. Maak het doel van de test helder en de uitkomsten bespreekbaar. Hago Next maakt bijvoorbeeld gebruik van https://www.voorjougeenander.nl/.
  • Maak bij de samenstelling van zelfsturende teams zo veel mogelijk gebruik van de natuurlijke rol die iedereen ‘in zich’ heeft. Zoals de ‘mama van de afdeling’, ‘de noeste werker’, ‘de regelaar’. Sluit aan met praktische termen die voor iedereen herkenbaar zijn.
  • Het vraagt ook een heel andere rol van de leidinggevenden. Zij moeten meer coachen op teamvaardigheden en sociale vaardigheden zodat leden het zelf kunnen oplossen, niet als manager het zelf gaan regelen omdat het anders te lang duurt.

 Zelfsturende teams kunnen heel goed werken. Maar dat gaat zeker niet vanzelf! Als u deze valkuilen omzeilt, zet u het team (en de rest van de organisatie) zeker op voorsprong.Print Friendly, PDF & Email
Tags : , , ,
Categorie : Achtergrond, Anders werken, Expertserie, Nieuws
Hét event Duurzame Inzetbaarheid

Hét event Duurzame Inzetbaarheid (voorheen Inzet op Maat), is hét vakevent waar u letterlijk en figuurlijk voelt wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en wat u moet doen om er binnen uw organisatie mee aan de slag te gaan.

Het is het enige event in Nederland over Duurzame Inzetbaarheid waarbij een beursvloer, congres, interactieve sessies en het netwerken wordt gecombineerd. Hierdoor stelt u zelf uw eigen programma samen, afhankelijk van de vragen waar u een antwoord op wilt hebben.

Kom ook en verrijk uw kennis, wissel ervaringen uit en netwerk met elkaar!

Klik hier voor meer informatie & inschrijven

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

11 oktober en 8 november 2018
HR-wetgeving actualiteitendag
Na deze dag kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. We concentreren ons op: sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en personeel&fiscus.
Meer informatie

 

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Over Duurzame Inzetbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door:Bekijk meer Vakmedianet Communities:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid