Stelling
"Ongeveer de helft van de werkende mensen kan echt niet lang thuis werken."
37
17
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Anders werken Het nieuwe leren: wat het is en hoe het werkt
Anders werken

Het nieuwe leren: wat het is en hoe het werkt

Oplettende, lerende medewerker

Een van uw goede voornemens in 2019 is misschien: Het nieuwe leren. Het gaat uit van de gedachte dat werknemers zich continu moeten ontwikkelen en daar ook zelf verantwoordelijk voor zijn. Maar wat is het, en hoe kan het werken?

Als het gaat om het nieuwe leren, dan komen twee termen vaak terug: blended learning en 70:20:10. Het staat voor de verhouding tussen formeel en informeel leren. De gedachte achter dit principe is dat mensen 70 procent leren door hun eigen ervaring, 20 procent door interactie met anderen en 10 procent in een formele setting zoals een cursus, training, coaching of e-learning. Geestelijk vader van deze opvatting is consultant Charles Jennings. Hij is ervan overtuigd dat we veel vaker informeel leren, en dat het ook effectiever is dan formeel leren. Een van de belangrijkste taken bij opleiden en ontwikkelen is volgens Jennings kansen herkennen om te leren, en mensen stimuleren om te leren van hun werk.

Blended learning

Bij blended learning gaat het meestal om een combinatie van traditioneel leren en e-learning. De term is niet onomstreden. Volgens de Engelse gedragswetenschappers Oliver en Trigwell gaat het te vaak uit van de aanbieder van kennis, en te weinig van degene die leert. De ‘blend’ van bledend learning moet zijn gebaseerd op een diepgaande analyse van de ervaringen van degene die leert.

Transfer of training

Aleid Erbrink is programmamanager bij trainingsbureau Boertien Vergouwen Overduin. In een artikel in PW. beschrijft zij blended learning als een manier waarop leren mee verandert met de ontwikkelingen in de maatschappij. “Vroeger leerden we klassikaal. Maar dat heeft één nadeel. Wat je in de klas leert, moet je vertalen naar de praktijk. De transfer of training noemen we dit ook wel. Blended learning wordt vaak ingezet om de voordelen van klassikaal leren te kunnen benutten, en tegelijk het probleem van transfer of training zo klein mogelijk te houden.”

Microlearning

Een andere vorm van leren die vaak onder het nieuwe leren wordt geschaard, is microlearning. Het biedt op laagdrempelige wijze de mogelijkheid om kennis op te frissen of uit te breiden. Opleidingsadviseur Sibrenne Wagenaar omschrijft microlearning als een uitvloeisel van de app-cultuur en het idee dat we de hele werkdag allerlei korte momenten hebben waarop we even iets kunnen leren. “Het is een slimme techniek waarbij inhoud in hapklare brokken wordt aan­geboden. Soms meerdere keren per week of zelfs dagelijks tijdens korte leermomenten. Elke brok is van beperkte omvang. Vaak kan de lerende zelf bepalen welke brokken hij bestudeert. Microlearning stelt lerenden in staat om zich te richten op een specifiek leerdoel, voor zo’n vijf minuten per keer.”

Kennis opdoen

Microlearning is niet altijd toepasbaar. Wagenaar beschouwt de methode vooral geschikt voor het herhalen van reeds opgedane kennis, voor het verspreiden van de inhoud over een bepaalde tijdsperiode en om medewerkers snel toegang te geven tot waardevolle informatie. Wagenaar: “Microlearning is vooral gericht op kennisacquisitie: het versterken van een bepaalde vaardigheid of van specifieke kennis. Je ontwikkelt er geen nieuwe kennis mee, en het is niet geschikt voor het oplossen van complexe vraagstukken.”

Leven lang leren

De term leven lang leren wordt vaak gebruikt in relatie tot het nieuwe leren. De Onderwijsraad kent vier basisfuncties toe aan een leven lang leren:

  • reparatie: wie geen opleiding heeft gevolgd op jonge leeftijd, moet dat later kunnen inhalen;
  • wisseling in loopbaan: wie er pas op latere leeftijd achter komt dat hij iets anders wil doen of talenten ontdekt, moet een opleiding kunnen volgen om een switch te maken;
  • bij de tijd blijven en vooruitkomen in de samenleving: volwassenen moeten hun kennis en competenties actueel kunnen houden om zo hun arbeidsmarktpositie op peil te houden en te werken aan verbetering van hun positie;
  • sociaal-culturele en persoonlijke functie: mensen leren niet alleen voor hun arbeidsloopbaan, maar ook om zich in algemene zin te blijven ontwikkelen.

Doel van leven lang leren

Volgens het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) is het doel van levenslang leren het op peil houden en vergroten van iemands competenties zodat hij of zij inzetbaar blijft op de arbeidsmarkt. Maar de vraag naar competenties verandert vaak. Ook kan je competenties op verschillende manieren opdoen, en zijn bepaalde leervormen voor specifieke groepen juist meer of minder geschikt.

Rol van HRD

Nick van Dam, Nyenrode-hoogleraar Corporate Learning & Development, vindt dat veel bedrijven veel meer kunnen doen om mensen te stimuleren een leven lang te leren. “Wat je nu ziet, is dat veel medewerkers in hun werk langdurig niet meer uitgedaagd zijn om buiten hun comfortzone te treden. Ze zijn als het ware geconditioneerd in vaste patronen en routines, waar ze nauwelijks meer uit kunnen komen. Het lijkt in eerste instantie ook efficiënter om mensen in steeds hetzelfde werk te laten doen. Maar zodra er iets ingrijpend verandert, hebben ze niet geleerd zich snel aan te passen. Het gevolg is veel stress, wat weer veel invloed kan hebben op hun gezondheid”, aldus Van Dam in O&O, tijdschrift voor Human Resource Development.

Kijk naar het werk zelf

Net als Oliver er Trigwell wil Van Dam ervoor om de ervaringen van de lerende werknemer leidend zijn. “Van oudsher richt HR & Development zich nog erg vaak op het formele leren, dat maar een klein deel vormt van alle uren die mensen werken. Denk in termen van 30 opleidingsuren per jaar en zo’n 1.800 productieve werkuren. Zinvoller is het om vooral te kijken naar het werk zelf. Hoe kun je dit zo ontwerpen dat informeel leren gestimuleerd wordt en mensen van elkaar leren op de werkplek? Denk na over de taakverdeling zodat er een lerend geheel ontstaat.”

Het nieuwe leren: 5 manieren

Hoe ziet het nieuwe leren en dan wel uit? Jeroen Busscher, strateeg op het gebied van gedragsverandering schetst vijf manieren waarop mensen leren:

1} Spelen. Leren door te associëren.

Spelen is natuurlijk de eerste manier waarop wij als mens leren. Een kind verkent de wereld al spelenderwijs. Eerst tactiel, door met je handen de wereld te verkennen, daarna steeds meer door te fantaseren; acteur te zijn in zelf verzonnen verhalen. Volwassenen vinden van zichzelf dat ze niet meer mogen spelen. Dat is natuurlijk kortzichtig. Niet alleen spelen wij tijdens sport, een hobby of koken, ook fantaseren wij voortdurend verhaaltjes bij alles wat we meemaken. In onze geest gaat het spelen ons hele leven lang door. We spelen dan wel niet meer met blokjes, maar wel met personages en verhalen in ons hoofd.

2} Creëren. Het verzinnen van een oplossing voor een nieuwe vraag betekent dat we nieuwe gebieden exploreren.

Niet veel mensen associëren creativiteit met leren. Terwijl het natuurlijk uiteindelijk de ultieme vorm van leren is. Bij creativiteit verken je ongedachte combinaties of invalshoeken. Dit doe je altijd vanuit de kennis die je al hebt. Zo voeg je automatisch iets toe aan wat je al weet. Je zou creëren kunnen beschouwen als ‘constructief spelen’.

3} Experimenteren. Vanuit het bestaande, nieuwe combinaties uitproberen.

Experimenteren schurkt tegen creativiteit aan. Het verschil is dat je je bij een experiment laat verbazen over de uitkomst, terwijl je bij creativiteit juist op zoek bent naar een methode om een bepaalde uitkomst te verkrijgen. Zeker als wij leren te experimenteren met ons gedrag, is dit een zeer effectieve leermethode. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als u bij de volgende vergadering nou eens niets zegt?

4} (Nieuwe dingen) doen. Door het fysiek uitoefenen je iets eigen maken.

Je kunt niet leren fietsen door er een boek over te lezen. Ik kan mij niet voorstellen dat je na het lezen van een boek op een fiets stapt en wegrijdt. Sommige zaken zijn geen cognitief leerproces maar een fysiek leerproces. Daarom leer je sommige dingen door ze te ervaren. Pas als je op een fiets stapt, kun je leren fietsen.

5} Reflecteren. Het analyseren van informatie of gebeurtenissen uit het verleden.

Volgens leerpsycholoog en pedagoog Kolb een intrinsiek onderdeel van het leerproces. Door te reflecteren plaats je nieuwe informatie of ervaringen in de context van wat je al weet en hebt meegemaakt. Zo wordt het mogelijk om de waarde van het geleerde te begrijpen en te gebruiken.

Duurzaam beleid

Of een organisatie kiest voor formele opleidingen of informeel leren hangt af van de leerdoelen: wat wilt u ermee bereiken. Feit is dat in het kader van duurzame inzetbaarheid en de veranderende arbeidsmarkt niemand er meer omheen kan dat leren blijvend een plek in het HR-beleid moet krijgen. De manier waarop medewerkers leren verandert en HR moet oog hebben voor het nieuwe leren.

(Lees het hele artikel op PW., eerste publicatie door Nicole Weidema)Print Friendly, PDF & Email
Tags : ,
Categorie : Anders werken, Nieuws
E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid