Stelling
"De bescheiden, maar harde meewerker is nu de ideale (thuiswerk)manager."
13
8
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Langer werken Het Stap-budget komt eraan!
Langer werken

Het Stap-budget komt eraan!

groeien en ontwikkelen gaat zo

Stimulans van de ArbeidsmarktPositie, heet het officieel. En het is de nieuwste loot aan het stammetje met scholingspotten voor werkenden. Bevestigd in de begroting voor 2020, en vooral bedoeld voor flexwerkers en werkzoekenden en mensen in krimpberoepen. Invoering gaat nog wel een jaar duren. Hoe zit de nieuwe regeling in elkaar en wat is er nu al aan scholingssubsidies en scholingsactiviteiten?

Dat de arbeidsmarkt tussen nu en 2030 ingrijpend verandert, daar twijfelt bijna niemand meer aan. En dat komt niet alleen door de opkomst van robots en computers, maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zal de vergrijzing de vraag naar zorgpersoneel verder laten stijgen. En monteurs en installateurs krijgen heel andere opdrachten omdat het land langzaam maar zeker van het gas af gaat.

Niet alleen jongeren

Al die nieuwe taken zou je bij voorkeur aan jongeren willen geven. Zij moeten er het langst mee doorwerken. Maar Nederland vergrijst, er zijn domweg niet genoeg jongeren om dit aan ‘uit te besteden’. Ook kunnen de opleidingen niet snel genoeg volledig geschoolde mensen afleveren. Het hoeft ook niet alleen door jongeren te worden gedaan. Er zijn nu al meer ouderen dan jongeren op onze arbeidsmarkt.

Heel veel scholing is nodig

Miljoenen mensen moeten een ander beroep leren, of een andere invulling aan hun beroep geven. Steeds meer sectoren hebben te maken met een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. In de onderwijs en de zorg, waar dat tekort al vrij lang speelt, hebben ze goede ervaringen opgedaan met aparte opleidingsprogramma’s voor zij-instromers en duale leer-werkroutes. De komende 10 jaar is er heel veel bij- en omscholing nodig, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven.

Vaak met subsidies…

De vraag die daar direct bij komt kijken is: wie gaat dat betalen. Ongeveer 17 procent van de bedrijven ontving in 2015 subsidies of andere bijdragen voor de bekostiging van bedrijfsopleidingen. Van hen ontving 73 procent een uitkering van een opleidingsfonds. Vooral de middelgrote en kleine bedrijven financieren cursussen hieruit. Grote bedrijven gebruiken meer subsidies van overheden en de EU. Ook profiteren zij vaker van belastingmaatregelen bij de scholing van personeel, zoals vrijstellingen.

.. en door externe opleiders

Zo’n 70 procent van de bedrijven die cursussen aanboden werkte samen met externe cursusaanbieders, meestal particuliere opleidingsinstituten. Daarna volgen cursussen bij leveranciers en/of moeder- en dochterbedrijven (25%) en mbo-instellingen (roc’s, aoc’s of vakinstellingen) met 23 procent. Vooral grote bedrijven schakelen mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in. Zo blijkt uit cijfers van het CBS uit 2015.

Het ministerie zet Stap-pen

Er gebeurt dus al veel, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. En ongeveer 1,3 miljoen werknemers hebben nu al, via cao-afspraken, recht op een individueel ontwikkelbudget. Maar lang niet iedereen maakt daar gebruik van, of kan dat doen. Daarom is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe subsidie gekomen (Stap). Maar ook met een digitaal overzicht van ieders individuele scholingsmogelijkheden. Het ministerie wil ook de belastingregels rond private leerbudgetten verduidelijken. En de ministers werken aan een flexibeler opleidingsaanbod, zodat een opleiding beter te combineren is met werk en privé.

De verkeerde groepen scholen zich

Stap moet de vervanger worden van de fiscale scholingsaftrek, die nu nog bestaat. Het kabinet is daar niet erg tevreden over. Vooral hoger opgeleiden gebruiken de aftrekregeling. En deze mensen doen al relatief veel aan om-, her- en bijscholing. De mensen die het meeste baat hebben bij bijscholing zijn “helaas vaak ook de mensen die er het minst gebruik van maken. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden in krimpberoepen, zoals verkoop- en administratief medewerkers”, aldus het ministerie in een persbericht. “Zij lopen het hoogste risico om werkloos te worden of langdurig te blijven.” Omdat het STAP er nog niet is vanaf 1 januari 2020, blijft volgend jaar de huidige fiscale scholingsaftrek nog mogelijk, stelt het ministerie in een Kamerbrief.

Nog meer geld?

Tijdens de de behandeling van Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft het kabinet 60 miljoen beschikbaar gesteld voor een programma Leven Lang Ontwikkelen. Hiervan is bijna 11 miljoen al overgeboekt naar het ministerie van OCW ten behoeve van extra subsidiëring van bbl-plekken in de sectoren landbouw, recreatie en horeca. In het Pensioenakkoord zijn ook afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, vervroegde uittreding en een minder snel stijgende AOW-leeftijd. Het kabinet denkt aan een structureel budget van 10 miljoen euro per jaar voor duurzame inzetbaarheid. Over hoe dat geld beschikbaar komt, en per wanneer is nog niet veel bekend. De liefhebbers kunnen paragraaf 2.2 uit de Miljoenennota erop nalezen.

Zo moet Stap werken

Wie een opleiding wil doen, kan zich vanaf 1 januari 2022 aanmelden voor het STAP-budget en aangeven welke opleiding hij of zij wil volgen. Een breed scala aan opleidingen en cursussen komt in aanmerking. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit en bedraagt maximaal 1.000 euro. De belangrijkste aanvullende voorwaarden zijn:

  • de scholing wordt aangeboden door een opleider die door OCW erkend onderwijs verzorgt, onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs, of door een opleider met een NRTO-keurmerk. Of:
  • de scholing moet leiden tot een branche- of sectorerkend certificaat, of tot een inschaling in het Nederlandse Kwalificatieraamwerk NLQF, of:
  • de scholing bestaat uit een EVC-procedure bij een erkende EVC-aanbieder.

Per kalenderjaar kan één persoon voor één scholingsactiviteit financiering krijgen uit het STAP-budget. De aanvrager kan voor deze opleiding geen publieke individuele financiering krijgen, waaronder studiefinanciering, studievoorschotvouchers, lerarenbeurs en tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen. Raadpleeg de concept-regeling STAP voor meer details over de aanvraagprocedure en de toekenning.

 Print Friendly, PDF & Email
Tags : ,
Categorie : Langer werken, Nieuws, Opleiden en ontwikkelen, Tools
De week van Duurzame Inzetbaarheid 2020

Promo week duurzame inzetbaarheid23 tot en met 27 november: De week van Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is niet voor niets nog steeds één van de belangrijkste HR-thema’s. Het is de taak van HR om de medewerker nu en in de toekomst inzetbaar te houden. In een omgeving die steeds sneller verandert, is dat voor veel organisaties een uitdaging. Hoe zorg je er voor dat de medewerkers vitaal, vakbekwaam en gemotiveerd blijven?

Tijdens de week van duurzame inzetbaarheid organiseert PW. in 2020 opnieuw hét event Duurzame Inzetbaarheid. Hét jaarlijkse vakevent waar je letterlijk en figuurlijk voelt wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en wat je moet doen om er binnen de organisatie mee aan de slag te gaan.

Bekijk de informatiepagina!

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid