Stelling
"Generalisten zijn de duurzaamst inzetbare medewerkers."
23
14
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Langer doorwerken Hoe haal je werkend je pensioen?
Langer doorwerken

Hoe haal je werkend je pensioen?

Vitaliteit medewerkers

Sinds de VUT-regelingen zijn verdwenen groeit het aantal oudere arbeidsongeschikten. Met een uitkering je pensioen halen is meestal niet de ideale afsluiting van een werkend leven. Kan werken aan duurzame inzetbaarheid dat voorkomen?

Ook vorig jaar waren er weer een recordaantal nieuwe van 44.600 nieuwe WIA arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bleek uit rapportages van het UWV op OR/Net. De groei van het aantal WIA-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid is volgens minister Koolmees groter dan verwacht. Maar hij vindt dat geen reden om het beleid voor regelingen voor vervroegde uittreding aan te passen.

Verdwijnen VUT

Het UWV ziet het aantal WIA-uitkeringen al sinds 2016 elk jaar toenemen. De belangrijkste oorzaak is volgens het UWV het verdwijnen van de vervroegde-uittredingsregelingen. Ook het verhogen van de pensioenleeftijd speelt een rol. Vòòr 2016 werkten vooral de gezonde werknemers langer door. Mensen met een slechtere gezondheid stopten meestal eerder met werken en gebruikten een regeling voor vervroegd uittreden. Nu mensen langer doorwerken en de mogelijkheden tot vervroegd uittreden niet meer bestaan, neemt het beroep op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toe.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Koolmees wijst er op dat werknemers en werkgevers samen verantwoordelijk zijn voor duurzame inzetbaarheid, waardoor meer mensen in goede gezondheid kunnen doorwerken tot hun pensioen. Dat kan onder meer door het werk anders in te richten of door tijdig om-, her-, of bij te scholen. Ook kunnen sociale partners binnen hun sectoren geld reserveren om geheel of gedeeltelijk uit te treden.

Gesprek komt vaak (te) laat

Meer dan de helft van de werknemers ervaart zijn of haar werk als fysiek of mentaal belastend. Toch heeft amper een kwart ooit met zijn werkgever besproken hoe hij of zij kan doorwerken tot de pensioenleeftijd. Maar heel weinig oudere werknemers beginnen er zelf over. En als dat onderwerp wel op tafel komt, is het vaak al (te) laat. Dan is het pensioen al in zicht. Ook verwacht driekwart van alle werknemers dat de werkgever het mogelijk maakt om door te werken tot de pensioenleeftijd. Vooral mensen in uitvoerende en fysiek belastende beroepen kijken hiervoor vooral naar hun werkgever.

6 Tips om werkend je pensioen te halen

En zo komt dat ‘aapje’ dan toch meestal weer op de schouders van HR terecht. Wat kan je doen om meer werknemers langer te laten doorwerken, zodat ze werkend hun pensioen halen (en niet vanuit een uitkering?) De eerste tip is misschien wel het belangrijkste. Op tijd erover nadenken, dan heb je genoeg tijd en geld om te werken aan een tweede (eventueel derde) carrière hier, of bij een andere werkgever. Maar ook voor mensen die de 50 al zijn gepasseerd zijn nog meerdere acties en activiteiten mogelijk om langer door te kunnen werken.

1} Op tijd in gesprek gaan.

Een klein deel van de oudere werknemers begint er zelf over. Meestal komt dat gesprek te laat, in de laatste jaren voor het pensioen. Werkgevers hebben dan niet veel zin meer om te investeren in deze m/v. Eerder het onderwerp aansnijden is de beste manier om dat te voorkomen. In sommige zware beroepen (zoals de brandweer) begint HR er al over bij het arbeidsvoorwaardengesprek. Wat ga je hier doen na deze functie?

2} Praten over ander werk, minder uren werken, generatiepacten …

Vooral bij werknemers die hun werk als fysiek belastend ervaren moet de werkgever het gesprek aanzwengelen. De meeste werknemers vinden het belangrijk dat de werkgever aangepast werk biedt, en de mogelijkheid biedt om minder uren te werken. Werkgevers denken dan vaak een andere functie, minder belastend werk, of de inzet van hulpmiddelen. Natuurlijk is het salaris en de pensioenregeling daarbij van groot belang. Een generatiepact kan uitkomst bieden, vooral bij oudere werknemers met een salaris onder modaal die niet(s) anders meer kunnen.

3} Werken aan een gezondere leefstijl, en meer werkplezier.

Gezondheid en werkplezier zijn volgens werknemers de sleutels voor langere inzetbaarheid. Maar de concrete acties zijn meestal alleen gericht op fysiek fit blijven. Zoeken naar ander, passender werk op latere leeftijd doen veel mensen niet uit zichzelf, of ze beginnen er veel te laat mee. En als er scholing bij nodig is haken nog meer mensen af. Toch kan ander werk de kans op langer doorwerken groter maken. En met meer werkplezier, omdat een andere functie vaak beter past bij de veranderende wensen en voorkeuren van mensen die ouder worden. Begin op tijd met de oriëntatie.

4} Overweeg demotie.

Ongeveer de helft van de Nederlandse bedrijven heeft demotie als instrument in de HR-gereedschapskist zitten. Inleveren van verantwoordelijkheid ten koste van salaris bleek twee jaar geleden al een manier om voor werknemers een functie te vinden die beter past bij hun levensfase of individuele behoefte. “Uit ons onderzoek blijkt dat het meer geaccepteerd raakt dat werkgever en werknemer de dialoog aangaan over demotie,” aldus directeur Beloningsonderzoek bij Hay Group Anne Branger. Maar als demotie ook minder salaris betekent, haakt driekwart van de geïnteresserden af, bleek uit de Pensioen3daagse van vorig jaar. Een demotie met financiële gevolgen moet erg zorgvuldig worden aangepakt, zo blijkt uit dit veelgelezen artikel op onze website. Deeltijdpensioen kan erbij helpen, zie de volgende tip.

5} Ga met deeltijdpensioen.

De ingangsdatum van het bedrijfspensioen enkele jaren vervroegen kan vaker dan menige werknemer beseft. Het bedrijfs(tak)pensioen wordt dan ‘uitgesmeerd’ over meer jaren. Gevolg is dat de jaarlijkse pensioenuitkering lager is. Toch is het deeltijdpensioen steeds meer in trek, bleek uit onderzoek van het Financieele Dagblad bij de grotere pensioenfondsen. Vooral de flexibele pensioenregelingen zijn in trek, waarbij werknemers gedeeltelijk met pensioen gaan of een pensioenuitkering krijgen die lager wordt als ze recht krijgen op AOW. Het geeft meer mogelijkheden om langer door te werken, want werknemers met deeltijdpensioen kunnen makkelijker in deeltijd werken, in een lager betaalde functie, of demotie accepteren.

6} Scholing, scholing, scholing.

Het is nog steeds geen populaire maatregel bij oudere werknemers, maar langzaam groeit het besef dat er niet aan valt te ontkomen. Vooral door de ontwikkelingen bij digitalisering, automation en robotisering moet iedere werkende zich steeds vaker laten scholen om ‘bij’ te blijven in zijn of haar vak. Laat staan inzetbaar. Wij bevelen dakpansgewijs ontwikkelen aan, uitbreiden van de kennis en vaardigheden met taken uit aanpalende functies. Zoals de trambestuurder die kaartjes gaat controleren, of een bus gaat besturen. Zo ontstaat bredere inzetbaarheid, los van een specifieke functie of taak. Werkgevers zoeken steeds minder vaak mensen die specifieke kennis hebben van een onderwerp of vakgebied. Ze zoeken mensen die zich die kennis snel, en goed eigen kunnen maken. Omdat ze de systematiek erachter snappen. Wie blijft doen wat hij al goed kan, wordt daar niet sterker van.Print Friendly, PDF & Email
Tags : , ,
Categorie : Langer doorwerken, Nieuws
Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid