Stelling
"Elk werk heeft zin. Anders was het er niet."
8
20
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Competentiemanagement ‘Maak vaste mensen breder inzetbaar’
Competentiemanagement

‘Maak vaste mensen breder inzetbaar’

groeien en ontwikkelen gaat zo

Interne flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid zullen door de coronacrisis veel belangrijker worden. Nu veel bedrijven hun flexibele schil hebben verkleind, komt de nadruk te liggen op bredere inzetbaarheid van het vaste personeel, onder andere door flexibele werktijden, zelf roosteren en thuiswerken. Dat blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2019 van TNO. Maar werknemers moeten zelf ook wat doen als ze breder, en dus beter inzetbaar willen worden.

De belangrijkste arbeidsrisico’s waren in 2019 volgens werkgevers werkdruk, lichamelijke belasting en beeldschermwerk. Die risico’s waren voor veel werkgevers aanleiding om de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers te verbeteren. Maar interne flexibilisering, ofwel: het vaste, zittende personeel breder inzetbaar maken door ander werk te doen binnen de eigen organisatie was minder belangrijk.

Interne mobiliteit maakt breder inzetbaar

Bredere inzetbaarheid, als interne mobiliteit naar andere interessante functies en rollen, wordt de komende jaren veel belangrijker. Belangrijkste aanleiding daarvoor is de coronacrisis. “Veel organisaties nemen in deze tijd noodgedwongen afscheid van hun flexibele schil. De noodzaak om interne flexibilisering serieuzer op te pakken is dus groot, zeker nu in en na de crisis meer de nadruk op vast personeel komt te liggen”, zegt senior econoom Frans van der Zee van TNO in het persbericht over de WEA.

Arbeidspool

Wat interne flex betreft staan we nog maar aan het begin, stelt TNO. Want bredere inzetbaarheid kan ook betekenen dat voor bepaalde werkzaamheden kan worden samengewerkt in een arbeidspool met andere organisaties. Vorig jaar beschikte nog maar een klein percentage van de werkgevers (3%) over zo’n pool, een stabiel percentage sinds 2014.

Flexwerkers tellen steeds nadrukkelijker mee

Flexwerkers krijgen bij iets meer dan de helft van de ondervraagde werkgevers (58%) wel steeds meer autonomie in hun werk en ontwikkelmogelijkheden. En dat percentage neemt fors toe, aldus de onderzoekers van TNO. Bijna 76 procent van de werkgevers zegt flexwerkers makkelijk op te nemen in zijn bedrijfscultuur, een percentage dat sinds de 68 procent uit 2012 eveneens fors is gestegen. Vooral in de ICT zit je goed als flexwerker met ontwikkelambities: 80 procent van de werkgevers biedt het aan. Ook een ruime meerderheid van de werkgevers in de zorg bieden autonomie en ontwikkelmogelijkheden.

Achterblijvers

Het percentage werkgevers in de industrie en het onderwijs dat ontwikkelmogelijkheden aan flexwerkers biedt blijft met 43 respectievelijk 44 procent fors achter. Ditzelfde geldt op het aspect autonomie voor de vervoerssector, de handel, en op uitdagende functies voor de landbouw. Hier komen de percentages net boven 40 procent.

Financiering training en scholing

Bijna 10 procent van de werkgevers geeft aan gebruik te maken van een O&O-fonds om (deels) een vergoeding te krijgen voor opleidingskosten. Werkgevers in de industrie, bouw en vervoer gebruiken de fondsen relatief vaak. Ruim 20 procent van de werkgevers geeft aan dat er geen O&O-fonds bestaat in hun bedrijfstak. Grotere werkgevers kennen de O&O-fondsen beter. Toch geeft 56 procent van de werkgevers aan er nog nooit van te hebben gehoord. 14 Procent is er wel mee bekend, maar maakt er geen gebruik van.

Meer zeggenschap over ontwikkelingJonge talenten worden gemotiveerd

Uit de enquête blijkt dat werkgevers hun medewerkers in 2019 al steeds vaker zelf lieten (mee)beslissen over hun ontwikkelingsmogelijkheden. Hierover had 63 procent vorig jaar zelf veel te zeggen. Maar ook kregen medewerkers meer te zeggen over hun takenpakket (59%), zorgverlof (34%) en werkduur. Op dat laatste had de helft van de werknemers invloed. En dat werd zichtbaar in meer ruimte voor flexibele werktijden, zelf roosteren en thuiswerken. Dat kan nu in 15 procent van de bedrijven, tegen 10 procent in 2012.

Arbeidsrisico’s

Minder arbeidsrisico’s blijft een belangrijk aandachtspunt bij het vergroten van duurzame inzetbaarheid. Werkgevers benoemen als belangrijkste arbeidsrisico’s werkdruk, lichamelijke belasting (tillen, duwen en/of trekken) en beeldschermwerk. Tussen 2008 en 2019 zijn werkdruk, beeldschermwerk, emotioneel zwaar werk en agressie (psa, belangrijke veroorzaker van stress) steeds vaker als belangrijkste arbeidsrisico’s genoemd.

Minder aandacht voor arbo

Toch is de aandacht voor arbo- en verzuimmaatregelen met 7 procent gedaald sinds 2012. Ruim 65 procent van de bevraagde werkgevers heeft tenminste één specifieke maatregel op arbo- en verzuimgebied doorgevoerd in de afgelopen twee jaar. Non-profit organisaties en werkgevers in de industrie, het openbaar bestuur en de zorg deden dit relatief vaker. Kleine organisaties blijven daarin vaak sterk achter bij grotere organisaties. De getroffen maatregelen variëren van het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen tot het bevorderen van een gezonde levensstijl.

Langer doorwerken

Ongeveer een werkgever op elke drie vindt het belangrijk dat werknemers tot aan hun pensioen doorwerken. Vooral (middel)grote bedrijven in de industrie, bouw, vervoer en horeca vinden dat. En 9 procent van alle werkgevers wil zelfs dat werknemers ook na hun pensioen doorwerken! Dan rijst al snel de vraag: wat doen bedrijven daar zelf aan. Bijna een werkgever op elke vijf biedt een kortere werkweek of aanpassing van werktijden op individuele basis, of extra vrije dagen. Iets minder werkgevers (16%) biedt verlichting of aanpassing van het takenpakket (job crafting). Specifiek voor oudere werknemers noemen de ondervraagde bedrijven ook deeltijd-VUT of vrijstellen van onregelmatige en ploegendienst (‘geen zware diensten’).

Fiscale maatregelen

In 2019 maakte bijna 10 procent van werkgevers gebruik van de premiekorting bij het aannemen van 50-plussers, een daling van 1 procentpunt met 2016. Premiekorting is sinds 2018 opgegaan in loonkostenvoordeel (LKV). Grotere vestigingen maken meer gebruik van de premiekorting. Bij bedrijven met meer dan 100 werknemers is dit zelfs meer dan 37 procent. Het percentage werkgevers dat gebruik maakt van loonkostencompensatie bij ziekte van aangenomen 55-plussers blijft beperkt (bijna 4%) maar stijgt wel. Hoe groter de vestiging, hoe hoger overigens dit aandeel. Bij werkgevers met meer dan 100 werknemers is dit percentage zelfs groter dan 22 procent.Print Friendly, PDF & Email
Tags : ,
Categorie : Competentiemanagement, Langer werken, Nieuws
Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid in coronatijd

Onderzoek_Over_Duurzame_Inzetbaarheid_vakmedianetHoe gaat het nu met onze inzetbaarheid in coronatijd? Houden we het vol of niet? Wat gaat beter, wat juist slechter, bijvoorbeeld qua thuiswerken, leidinggeven op afstand en investeringen in ontwikkeling van mensen? Aukje Nauta en Cristel van de Ven (Factor 5) onderzoeken ook dit jaar hoe de inzetbaarheid van de werkende mens het houdt in deze crisistijd. Omdat dit het tweede onderzoek is in coronatijd, zijn de uitkomsten nog interessanter en relevanter.
Alle reden dus om mee te doen! Klik hier en start de vragenlijst. Het kost 10 minuten.

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid