Stelling
"Werkgevers hebben gelijk. De cao's gaan teveel over het salaris."
11
36
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Achtergrond Mediation voor een betere werkrelatie
Achtergrond

Mediation voor een betere werkrelatie

pesten, uitsluiting, emoties

Vaak proberen leidinggevende en coaches conflicten op de werkvloer zelf op te lossen. Ondanks de goede bedoelingen kan een conflict hierdoor escaleren. Mediation tijdig inzetten kan voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Jolanda Elferink, MfN-Arbeidsmediator van het Utrechts Centrum voor Mediation legt op PW uit hoe dat werkt.

Natuurlijk komen verstoorde arbeidsrelaties in iedere organisatie voor. Dat is vaak geen probleem, zolang partijen maar met elkaar in gesprek blijven en er naar een constructieve oplossing wordt gezocht. Soms lopen situaties echter uit de hand. Te laat wordt dan een arbeidsmediator ingeschakeld. De situatie is dan al geëscaleerd, er is sprake van langdurig ziekteverzuim of de werkgever of werknemer wil de arbeidsrelatie beëindigen.

Conflict op de werkvloer

Een voorbeeld van een dergelijk conflict: een werknemer had een meningsverschil met een collega over de uitvoering van een gezamenlijk project en vond dat zij het anders moest aanpakken. Het lukte hen niet dit samen op te lossen. HRM en leidinggevende zetten een bedrijfscoach in om de gezamenlijke gesprekken te begeleiden. De gesprekken gingen vanaf het begin voor een groot deel over de inhoud: Hoe ziet een juiste uitvoering van het project eruit?

Relatie bleef koel

Het coachingstraject werd afgerond met een compromis die aan beiden tegemoetkwam. De coach koppelde het besprokene in een uitgebreid verslag terug aan de directie. Maar de relatie tussen de collega’s bleef koel. Zij bleven het oneens en gingen elkaar uit de weg. Ook spraken zij erover met collega’s. De sfeer op de werkvloer werd er niet beter op. Uiteindelijk meldde één van de collega’s zich ziek in verband met een burn-out gerelateerd aan de werksituatie. Uiteindelijk adviseerde de bedrijfsarts mediation.

Inhoud versus relatie

Wat gaat er mis in deze voorbeeldsituatie? De werkgever probeerde met alle goede bedoelingen de situatie met de bekende bedrijfscoach op te lossen. Er werd geen mediation ingezet omdat er geen sprake was van een geëscaleerd conflict en het alleen over de inhoud van het werk leek te gaan. Wat er eventueel nog meer speelde kwam niet naar voren en de onderlinge relatie werd niet beter. Er werden geen afspraken gemaakt over de geheimhouding en de vertrouwelijkheid van de gesprekken of de emoties. Wat besproken was werd achteraf gedeeld met collega’s. En de coach koppelde het in een uitgebreid verslag terug aan de directie.

Escalatie van conflicten

Mediation is niet alleen gericht op de inhoud, maar voor een groot deel ook op het verbeteren van de onderlinge communicatie (en hiermee ook de onderlinge relatie), zodat mensen in staat zijn ook later hun eventuele problemen op te lossen. Maar vaak proberen leidinggevende en coaches ingewikkelde situaties op de werkvloer zelf op te lossen. Met alle goede bedoelingen gaan zij vaak op eigen wijze aan de slag. De kans is dan groot dat er veel aandacht komt voor het (dreigende) conflict. Omdat er bijvoorbeeld meer gepraat wordt over het conflict en er andere collega’s bij betrokken raken, ontstaan er nieuwe problemen. Werknemers voelen zich niet meer op hun gemak en melden zich ziek.

Preventieve mediation

Minder bekend is dat mediation ook preventief ingezet kan: betrokkenen kunnen op een veilige manier en met duidelijke afspraken functionerings- of samenwerkingsproblemen bespreken. Ze werken aan een gezamenlijke oplossing en aan de-escalatie van het conflict op de werkvloer.

De stappen bij arbeidsmediation

Wat zijn de stappen als mediation op de werkvloer wordt ingezet? Hierbij zijn er vaak eerst individuele intakegesprekken. In het eerste gezamenlijke gesprek worden de kwestie en het doel bepaald en wordt ook de mediationovereenkomst ondertekend. In deze overeenkomst verklaren alle partijen dat zij vrijwillig meewerken om tot een oplossing te komen en vertrouwelijk omgaan met wat er aan tafel wordt besproken. De mediator verklaart in de overeenkomst onpartijdig en geen belanghebbende te zijn.

1} Verkenning

De eerste gesprekken staan vooral in het teken van de verkenning. In deze gesprekken kunnen de betrokkenen uitleggen wat er aan de hand is en hun belangen aangeven. De mediator bewaakt dat alle partijen voldoende aan bod komen.

2} Onderhandeling

Na de verkenning wordt er verder gekeken naar wensen en behoeften en volgen de stappen naar de onderhandeling. Er wordt gewerkt aan een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden en afspraken worden vastgelegd in een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst die alle partijen ondertekenen. Wat hierin is vastgelegd, is bindend. De mediation wordt afgesloten met een beëindigingsbericht.

3} Betere communicatie

In alle gesprekken, en afhankelijk van de situatie, past de mediator gesprekstechnieken en eventueel methoden toe die bijdragen aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en het tot stand komen van een gezamenlijke oplossing.

(Lees het hele verhaal op PW.)Print Friendly, PDF & Email
Tags : ,
Categorie : Achtergrond, Langer werken, Nieuws
Hét event Duurzame Inzetbaarheid

SAVE THE DATE: 26-11-2019

Hét event Duurzame Inzetbaarheid , is hét vakevent waar u letterlijk en figuurlijk voelt wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en wat u moet doen om er binnen uw organisatie mee aan de slag te gaan.

Het is het enige event in Nederland over Duurzame Inzetbaarheid waarbij een beursvloer, congres, interactieve sessies en het netwerken wordt gecombineerd. Hierdoor stelt u zelf uw eigen programma samen, afhankelijk van de vragen waar u een antwoord op wilt hebben.

Kom ook en verrijk uw kennis, wissel ervaringen uit en netwerk met elkaar!

Klik hier voor meer informatie & inschrijven

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Over Duurzame Inzetbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door:Bekijk meer Vakmedianet Communities:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid