Stelling
"Ongeveer de helft van de werkende mensen kan echt niet lang thuis werken."
36
15
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Anders werken Mentaal contract geeft duurzame inzetbaarheid in de zorg
Anders werken

Mentaal contract geeft duurzame inzetbaarheid in de zorg

Tijdens de crisis klagen de cliënten van een grote instelling in de ouderenzorg steeds vaker over de kwaliteit van de zorg. Tegelijk neemt de werkdruk voor medewerkers toe, net zoals de verzuimcijfers. Daarmee komen de financiële resultaten onder druk te staan. De instelling voldoet steeds minder aan haar wettelijke verplichtingen als werkgever. Hoe lossen ze dat op? Een voorbeeld van duurzame inzetbaarheid in de praktijk.

Het bestuur van de instelling met meer dan 3000 medewerkers kiest voor een andere koers. Uitgangspunt vormen de wensen en behoeften van de cliënt. Klantwensen en behoeften vormen de basis van het contract dat de cliënt aangaat met de instelling, het team en de individuele medewerkers. Deze benadering vormt ook de basis voor het mentale ‘contract’ dat de instelling aangaat met medewerkers en leiding. Dit ‘contract’ vraagt dat leiding en medewerkers zich blijven ontwikkelen. Met name door (zelf)evaluatie, zoeken naar verbetermogelijkheden en die vervolgens grotendeels zelf uitvoeren en toetsen.

Integrale benadering

Om de knelpunten rond verzuim, werkdruk en toenemende arbeidsbelasting aan te pakken kiest men voor een integrale benadering. Die richt zich op de aanpak van verzuim en psychosociale arbeidsbelasting (PSA), betere arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid in één geïntegreerd ontwikkeltraject.

Mentale contract

Kern van het mentale contract tussen instelling en medewerkers is dat management en bestuur hun betrokkenheid bij de medewerkers tonen, en hen betrekken bij de invulling en opzet van het traject. Veilig, gezond en duurzaam werken wordt een issue dat medewerkers in hun dagelijks werk herkennen.

Interne communicatie met reisverslagen

Medewerkers en leidinggevenden doen in ‘reisverslagen’ op het intranet verslag van lokale initiatieven en behaalde resultaten. Deze lokale initiatieven krijgen in de interne communicatie vaak meer aandacht dan de uitleg van het beleid vanuit het bestuur. In de organisatie wordt een netwerk van ‘ankerpunten’ opgebouwd, onder meer door aanspreekbare preventiemedewerkers voor elk van de locaties of extramurale teams.

Ruimte en transparantie

Managers, teamleiders en de nieuw geselecteerde preventiemedewerkers volgen opleidingen. Die gaan in op aspecten van gezond en veilig werken, hoe om te gaan met risico’s, de taken en rollen van managers, leidinggevenden, preventiemedewerkers en de arbo-adviseur. Hierdoor kunnen alle betrokkenen de ontwikkelaanpak vanaf het begin ondersteunen. De ruimte voor lokale initiatieven en de transparante interne communicatie maken de veranderingen direct zichtbaar en goed herkenbaar voor de medewerkers.

Zelforganisatie

Zelforganisatie is een uitgangspunt voor het mentale contract tussen de medewerkers en de instelling. De invulling hangt af van de mate waarin medewerkers en team zelf verantwoordelijkheid nemen voor taken en projecten, en hiervoor vertrouwen en respect krijgen van de leiding. Eigenaarschap betekent ook dat een werknemer ruimte krijgt voor initiatieven die passen binnen de gestelde kaders en doelen. Zo wilden medewerkers in verschillende extramurale teams aan de slag met het ‘Stappenplan Werkdruk’. Ze kwamen met verbetervoorstellen die ze ook hebben doorgevoerd. Hoewel dit initiatief dwars door de formele organisatiestructuur heen liep, is het van alle kanten positief ontvangen en ondersteund.

Preventief en curatief

Een evaluatie van het bestaande beleid op arbeidsbelasting en de bijpassende maatregelen lieten zien dat de focus vooral ligt op ‘wat als …?’. Met de nadruk op de opvang van gevolgen voor het individu. Daarop worden medewerkers ook getraind. De vraag ‘hoe voorkom je dat …?’ komt minder aan de orde.

Resultaten

Wat heeft de koerswijziging de medewerkers en het nu concreet opgeleverd? Een trendbreuk in de verzuimcijfers. Bij het begin van 2017 zat de instelling met het verzuim ruim boven het gemiddelde van de branche. Toen het programma een aantal maanden in werking was, daalde het verzuim. Op dit moment is het verzuim meer dan 1 procent lager dan een jaar geleden. Inmiddels ligt het onder het (nog steeds stijgende) branchegemiddelde.

Focus op de toekomst

In de teams en tijdens functioneringsgesprekken gevoerde discussies anticiperen de gesprekspartners op veranderingen. Het aanbod van ondersteunende opleidingen en instructies wordt afgestemd op de in die gesprekken geuite behoeften. Ook creëert men ruimte om te leren, zowel bij individuele personen als in teams.

Vitaliteit

Het al bestaande programma voor gezondheidsmanagement krijgt een nieuwe impuls. De ‑ veelal oudere ‑ medewerkers krijgen een periodiek medisch onderzoek (PMO) aangeboden, met onder andere de mogelijkheid om het stressniveau te meten. Op basis van de uitkomsten van het PMO zal er waarschijnlijk meer oog komen voor de verhouding tussen levensfase en belastbaarheid, en meer aandacht voor de belastbaarheid van de teams.

Organisatie

De ondersteuning van het lijnmanagement door medewerkers met arbodeskundigheid is gestructureerd. De arbo-adviseur ondersteunt de wijkmanagers (die meerdere locaties en extramurale teams aansturen) en het bestuur. De preventiemedewerkers richten zich op hun eigen locatie/team en ondersteunen de verantwoordelijke teamleider. De locaties/teams hebben de ruimte om optimale oplossingen te creëren voor hun eigen situatie binnen de gestelde kaders. De informatie-uitwisseling tussen preventiemedewerkers en arbo-adviseur zorgt voor uitwisseling van ervaringen.

Competente teams

Zelforganisatie leidt regelmatig tot onnodige extra belasting van medewerkers, onder andere omdat er teveel moet worden vastgelegd. Dit gaat men terugdringen door toe te werken naar ‘competente teams’ die aandacht besteden aan zelforganiserende rollen. Ook krijgen deze teams coaching on the job aangeboden. De instelling en medewerkers zijn trots op de behaalde resultaten en gemotiveerd voor de volgende stappen.

Auteurs

Porto Franco is directeur/eigenaar van tri-plus en veiligheidskundige. Ook gaf hij een workshop met succesvolle praktijkvoorbeelden van duurzame inzet tijdens het congres op 31 mei. Jan Booij is organisatieadviseur en als consultant aan tri-plus verbonden. Beiden zijn betrokken bij de sturing en uitvoering van dit project.

Lees het complete artikel in vakblad Arbo, 3 | 2018Print Friendly, PDF & Email
Tags : , ,
Categorie : Anders werken, cases, Nieuws
E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid