Stelling
"Een marge aanhouden is mijn belangrijkste wapen tegen stress en werkdruk."
29
5
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Achtergrond Rijksambtenaren werpen een blik vooruit
Achtergrond

Rijksambtenaren werpen een blik vooruit

grenzen verleggen

Het A + O Fonds Rijk heeft speciaal voor Rijksambtenaren een speciale opleidingsregeling in het leven geroepen. De regeling, getiteld ‘Blik vooruit!’ biedt rijksambtenaren maximaal duizend euro subsidie voor het volgen van een cursus of opleiding. Doel van de regeling is dat overheidsprofessionals hun persoonlijke ontwikkeling een boost geven en tegelijk hun duurzame inzetbaarheid vergroten. Consultancy.nl bekeek de regeling van dichterbij.

De afgelopen jaren is er binnen de overheid en gemeenten behoorlijk wat veranderd. De veranderingen binnen overheidsinstellingen hebben niet alleen op organisatorisch en inhoudelijk gebied hun weerslag, maar ook op de werkzame professionals. Van overheidsmedewerkers wordt gevraagd hun vaardigheden en kennis met alle veranderingen mee te ontwikkelen en ten aanzien van de transitie de juiste houding aan te nemen, in lijn met de gewenste rol die de gemeente – bijvoorbeeld als regisseur, adviseur en beslisser – bij de transitie inneemt.

Netwerksamenleving

De veranderingen binnen het publieke domein komen niet alleen uit de door de overheid bepaalde koers. Ook de maatschappij is de laatste jaren flink veranderd. Burgers zijn mondiger geworden en eisen maatwerkoplossingen, communicatie vindt steeds sneller en directer plaats en er vindt nog altijd een ware digitaliseringsslag plaats. We leven steeds meer in een netwerksamenleving. Dit heeft gevolgen voor de rol en de vaardigheden, kennis en houding van de medewerkers van rijk en gemeenten. Van hen wordt steeds meer verwacht dat ze zelf aan het roer staan van hun eigen persoonlijke ontwikkeling en duurzaam inzetbaar zijn.

Vergroten duurzame inzetbaarheid

Om medewerkers van rijk en gemeenten te helpen hun kennis- en vaardigheden te versterken, werd eind vorig jaar de regeling ‘Blik vooruit!’ in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen rijksambtenaren maximaal €1.000 subsidie krijgen voor een cursus of opleiding, of om een ervaringscertificaat te behalen (EVC-traject). Het doel van de regeling is om bij te dragen aan de vergroting van de inzetbaarheid en de versterking van de arbeidsmarktpositie van rijksambtenaren.

Stimuleert persoonlijke ontwikkeling

Met de regeling Blik vooruit wil het A+O fonds Rijk rijksambtenaren stimuleren zelf na te denken over hun werk en loopbaan en zelf het initiatief te nemen een cursus of opleiding te volgen of een ervaringscertificaat te verkrijgen. In aanmerking voor de regeling komen rijksambtenaren die drie jaar of langer dezelfde functie vervullen bij het zelfde rijksonderdeel en niet eerder aan de regeling hebben deelgenomen. Per aangevraagde activiteit beoordeelt het A+O fonds Rijk voor de professionals de toegevoegde waarde van de cursus, opleiding of het ervaringscertificaat voor de verbreding van hun inzetbaarheid en de vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Opleidingsbudget met vele mogelijkheden

Voor rijksambtenaren blijft de vraag hoe ze die duizend euro gaan spenderen. Want er zijn binnen de publieke sector diverse aanbieders van opleidingstrajecten en cursussen actief, die zich richten op verschillende actuele en relevante onderwerpen. Op het gebied van agile en lean, om bijvoorbeeld de klantenservice te verbeteren of kosten te besparen. Of een training gericht op zelfsturing, een belangrijke pijler van agile werken. Steeds vaker kiezen overheidsorganisaties voor werken met zelfsturende teams, waarbij medewerkers, veelal in teamverband, zelf de verantwoordelijkheid krijgen voor een deelproces. Hierdoor kan onder meer de betrokkenheid van medewerkers toenemen en de klantgerichtheid vergroot worden.

Vraagstukken worden groter en complexer

Maar ook een cursus gericht op digitalisering kan een investering zijn, zeker nu door de alsmaar snellere technologische ontwikkelingen het contact tussen burgers en overheid steeds verder is gedigitaliseerd. Die ontwikkeling vraagt van overheidsmedewerkers dat ze toenemend over de juiste digitale vaardigheden, zoals de omgang met informatiesytemen, klantportals of bijvoorbeeld social media. Of een opleiding projectmanagement, waarin ook projectbeheersing- en planning en risicomanagement aan bod komen. Met de steeds grotere en complexere vraagstukken die spelen in het landschap vormen dit belangrijke kennisgebieden voor de Rijksambtenaren.

Diverse opleiders

Besluiten waar ze een dergelijke training willen volgen is de volgende stap voor de Rijksambtenaren. Rijksambtenaren worden aangeraden om niet te lang te wachten met het maken van hun keuze: de aanvraagperiode loopt tot uiterlijk 31 december 2018, of tot wanneer het beschikbare budget is uitgeput. “Met eerdere regelingen hebben we gezien dat de beschikbare budgetten eerder uitgeput waren dan de looptijd van de regeling. Wacht daarom niet te lang met het aanvragen van de subsidie, want meer dan 1.400 medewerkers hebben er al gebruik van gemaakt”, laat A+O Fonds Rijk weten.

Meer informatie

Lees het complete artikel op consultancy.nlPrint Friendly, PDF & Email
Tags : ,
Categorie : Achtergrond, Anders werken, cases, Nieuws
Hét event Duurzame Inzetbaarheid

Hét event Duurzame Inzetbaarheid (voorheen Inzet op Maat), is hét vakevent waar u letterlijk en figuurlijk voelt wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en wat u moet doen om er binnen uw organisatie mee aan de slag te gaan.

Het is het enige event in Nederland over Duurzame Inzetbaarheid waarbij een beursvloer, congres, interactieve sessies en het netwerken wordt gecombineerd. Hierdoor stelt u zelf uw eigen programma samen, afhankelijk van de vragen waar u een antwoord op wilt hebben.

Kom ook en verrijk uw kennis, wissel ervaringen uit en netwerk met elkaar!

Klik hier voor meer informatie & inschrijven

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

Opleidingen

11 oktober en 8 november 2018
HR-wetgeving actualiteitendag
Na deze dag kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk. We concentreren ons op: sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht en personeel&fiscus.
Meer informatie

 

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Whitepapers
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Over Duurzame Inzetbaarheid wordt mede mogelijk gemaakt door:Bekijk meer Vakmedianet Communities:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid