Stelling
"Elke ceo moet elk kwartaal verplicht minstens een week meedraaien op de werkvloer."
12
1
  
View
Partners
Partners
altijd het laatste nieuws!

Meld u hier aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief.

Een leven lang inzetbaar?

Met interventies en best practices

Gratis whitepapers!

>> Zoek, vind en download

Volg ons nu

Tweets over duurzame inzetbaarheid

Thuis Dossiers Langer werken Subsidie voor duurzame inzet en eerder stoppen – update –
Langer werken

Subsidie voor duurzame inzet en eerder stoppen – update –

Het kabinet trekt flink de portemonnaie voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden: ruim een miljard, tot en met 2025. Bedrijven kunnen, geclusterd in sectoren, subsidie aanvragen voor de Maatwerkregeling subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (mdieu). Tot driekwart van het subsidiebedrag kan worden gebruikt om eerder te stoppen met werken.

Hoe regel je dat, eerder stoppen met werken? Bedrijven betalen, als ze een werknemer vervroegd met pensioen laten gaan, geen 52 procent belasting (RVU-boete) over een bruto-jaarinkomen tot 22.164 euro of 1864 euro per maand (bedrag van 2021) dat ze hun (deels) stoppende werknemer betalen. Dat kan tot 3 jaar vòòrdat de werknemer AOW krijgt. Deze fiscale vrijstelling geldt terugwerkend vanaf 1 januari 2021 tot en met 2025. Dit volgt uit het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen. De Eerste Kamer is op 12 januari 2021 akkoord gegaan met 2 onderdelen van dit wetsvoorstel.

Zware beroepen-discussie

De vrijstelling van de RVU-boete is met name bedoeld om eerder uittreden makkelijker te maken ‘in sectoren met relatief veel werk dat als zwaar wordt ervaren, zoals aangegeven door de sectoren havens, bouw, vervoer, metaal en zorg’, aldus de toelichting bij het wetsvoorstel. Het was oorspronkelijk dus alleen bedoeld voor zware beroepen. Maar het bleek niet goed mogelijk om een sluitende omschrijving op te stellen van zware beroepen.

Bovendien hebben werkgevers in andere sectoren ook problemen met de financiering van uitkeringen voor eerder uittreden. En ook in deze sectoren hebben werknemers behoefte aan eerder stoppen met werken. Dus geldt de regeling tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2026 voor iedereen die er gebruik van kan, wil of moet maken. Werkgevers en werknemers kunnen dit regelen per cao. Het is een van de afspraken uit het Pensioenakkoord.

Kwart subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Werkgevers kunnen de kosten van 3 jaar deels het loon van vervroegde uittreders doorbetalen vergoed krijgen als ze de mdieu-subsidieregeling gebruiken. Maar: daar gelden strikte eisen voor. Hoogstens driekwart van het bedrag van elke subsidie-aanvraag kan hiervoor worden gebruikt. Minstens een kwart van elke subsidie-aanvraag moet gaan naar investeringen in duurzame inzetbaarheid. Niet naar vervroegd uittreden. Ook alle doorbetaalde jaarinkomens bij elkaar mogen niet meer zijn dan driekwart van alle subsidie die een sector uiteindelijk aanvraagt voor dieu. Hoe maak je daar als werkgever gebruik van? Een bedrijf kan niet alleen voor zichzelf subsidie aanvragen.

Knelpuntenanalyse

Bedrijven moeten eerst per sector een knelpuntenanalyse maken. Deze knelpuntenanalyse moet ingaan op beide thema’s: duurzame inzet bevorderen en mensen die niet langer kunnen doorwerken vervroegd laten uittreden. Het moet minstens het volgende bevatten:

  • een beschrijving van de omvang en samenstelling van de werkenden in de sector,
  • het aandeel mkb-bedrijven in de sector, en:
  • een beschrijving van de problematiek met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector.

De knelpuntenanalyse laat ook zien of subsidie aanvragen zin heeft en haalbaar is. De knelpuntenanalyse dient als input voor een sectoranalyse en activiteitenplan. De sectoranalyse brengt de knelpunten op duurzame inzetbaarheid binnen de sector uitgebreider in kaart, en bevat een activiteitenplan om die knelpunten aan te pakken.

Tussen 1 februari 2021, 09.00 uur en vrijdag 26 februari 2021, 17.00 uur kunnen sectoren subsidie aanvragen voor een sectoranalyse. Per sector is een vaste vergoeding beschikbaar van maximaal €20.000. Het subsidieplafond is gesteld op €2.000.000.

Activiteitenplan

Sectoren kunnen tussen 2021 en 2025 elk jaar een verzoek indienen om subsidie voor een activiteitenplan, gebaseerd op de sectoranalyse. Ook minstens een kwart van de activiteiten in het activiteitenplan moet zijn gericht op duurzame inzetbaarheid, niet op vervroegde uitstroom. De eerste mogelijkheid om een activiteitenplan in te dienen is van 1 tot en met 30 juni 2021.

Minstens een kwart voor duurzame inzet

Minstens een kwart van de activiteiten in het activiteitenplan moet dus zijn gericht op duurzame inzetbaarheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderscheidt hierbij de volgende thema’s:

  1. bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
  2. bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
  3. stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
  4. bevorderen van eigen regie op de loopbaan van werkenden.

Meer informatie over deze vereisten is te vinden in de memorie van toelichting bij de Mdieu.

Looptijd en minimumbedrag

In 2021 en 2022 gaat het om aanvragen voor activiteitenplannen met een projectduur van 2 jaar. In 2023 en 2024 gaat het vooral om een vervolg op lopende activiteitenplannen. Ook late aanvragers kunnen dan nog subsidie aanvragen. Alles bij elkaar moet het in elk activiteitenplan gaan om minstens 250.000 euro aan subsidie voor alle activiteiten bij elkaar.

Bedrag ineens en verlofsparen

Alleen het onderdeel Bedrag ineens uit het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen gaat na kritiek van de senatoren op de uitvoerbaarheid pas in op 1 januari 2023. Bij het bedrag ineens kunnen werknemers tot 10 procent van het opgebouwde bedrijfs(tak)pensioen opnemen (afkopen in jargon) op de dag dat ze met pensioen gaan. Of in de maand februari van het jaar volgend op het jaar waarin ze AOW krijgen. Alleen bij afkoop op 1 van deze 2 momenten is de gepensioneerde geen AOW-premie verschuldigd over het bedrag ineens. Bij verlofsparen gaat het om opsparen van bovenwettelijke vakantiedagen en compensatieverlof. Dit kan tot 100 werkweken belastingvrij, om eerder met pensioen te kunnen, of om een sabbatical of opleiding te bekostigen.

Meer informatie en hulp?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat je hierbij wel wat hulp kunt gebruiken. Mdieu wordt uitgevoerd door Uitvoering Van Beleid, een uitvoeringsorgaan van het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid. Zij hebben een menukaart en een handreiking ontwikkeld, met de mogelijke elementen van een activiteitenplan. De AWVN werkt samen met CNV en FNV in de SPDI – Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid. Zij bieden je (naar eigen zeggen) onder andere deskundige adviseurs, hulp bij een actieplan, begeleiding bij verbetertrajecten en praktische instrumenten. De maatwerkregeling subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (mdieu) is met toelichting gepubliceerd in de Staatscourant van 21 januari 2021.Print Friendly, PDF & Email
Tags : ,
Categorie : Langer werken, Nieuws, Tools

Reageer op dit artikel

*

Opleidingen

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan het opleidingsplatform van PW? Schrijf u in voor de maandelijke event nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste events & opleidingen voor HR. Bekijk het actuele aanbod events: PW. academy

E-mailnieuwsbrief

visual_ezine2Elke week het laatste nieuws over duurzame inzetbaarheid in uw inbox?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Volg ons #overdi

facebook     Linkedin     twitter

E-learning Werkplekchecker

Check de werkplek
Is er nog onvoldoende aandacht voor de werkplek, werkhouding en beweging binnen de organisatie? De Werkplekchecker is een flexibele scan die een snelle beoordeling van de persoonlijke beeldschermwerkplek maakt. Dit kan tijdens het werk en op de werkplek, zonder het inhuren van een adviseur. Voorkom productiviteitsverlies, gezondheidsklachten en ziekteverzuim!
Meer informatie / programma

Boeken

Een leven lang inzetbaar
Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
Meer informatie

Leidinggeven aan talentontwikkeling
Medewerkers laten leren zonder ze een dure cursus aan te biede. En ze helpen om budgetneutraal optimale prestaties neer te zetten. Leer hoe je dit alledaags stimuleert.Trek talentontwikkeling naar een hoger plan.
Meer informatie

 

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies .

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Over Duurzame Inzetbaarheid